Ga direct naar inhoud

Saldolijfrentekapitaal bij overlijden

Wat is een saldolijfrente?

De saldolijfrente is een lijfrente waarvoor de betaalde premies of koopsom niet aftrekbaar waren voor de inkomstenbelasting. De uitkeringen worden volgens de saldomethode belast. De saldomethode houdt in, dat er maar over een bepaald bedrag belasting betaald hoeft te worden. Dit bedrag is het verschil tussen de uitkeringen en de totaal betaalde premies of koopsom. Tot dat bedrag betaalt u geen belasting.

Saldolijfrentekapitaal bij overlijden. Welke mogelijkheden heeft u?

U bent begunstigde van een Saldolijfrentekapitaal. De verzekeraar heeft u gevraagd om een keuze te maken hoe u het kapitaal wilt laten uitkeren.

Uw keuzes

Periodiek uitkeren

U kunt het saldolijfrentekapitaal bij overlijden in termijnen laten uitkeren. Er zijn geen verzekeraars meer die dit soort verzekeringen accepteren. Met toestemming van de Belastingdienst kunt u uw verzekering soms onderbrengen in een bankspaarproduct. Raadpleeg uw verzekeringsadviseur voor de mogelijkheden.

In één keer laten uitkeren

U kunt uw saldolijfrentekapitaal ook in één keer laten uitkeren (afkoop). U betaalt dan belasting over het verschil tussen het saldolijfrentekapitaal en de totaal betaalde premies of koopsom.

Uiterste datum om keuze door te geven

De Belastingdienst geeft u een redelijke beslistermijn. Dit is een termijn die u de ruimte geeft om een keuze te maken. Uw bedenktijd loopt tot 12 maanden na de overlijdensdatum van de verzekerde. Wanneer u binnen de redelijke beslistermijn geen keuze hebt gemaakt moet u het verschil het saldolijfrentekapitaal en de totaal betaalde premies of koopsom opgeven als inkomen in box 1, zonder dat er sprake is geweest van een uitkering. Wanneer u na de redelijke beslistermijn het kapitaal alsnog periodiek wilt laten uitkeren, moet u goedkeuring vragen bij de Belastingdienst. Wilt u het kapitaal ineens laten uitkeren? Dat kan alleen als u ons bewijst dat u belasting heeft betaald over de waarde van de uitkering.

Erfbelasting

Over de uitkering bij overlijden uit een saldolijfrente moet u erfbelasting betalen.

Heeft u vragen? Dan raden we u aan om contact op te nemen met een belasting- en/of verzekeringsadviseur.


Uw situatie verandert door een overlijden