Ga direct naar inhoud

Wat kunt u zelf doen?

Als u uit elkaar gaat, hebben we verschillende documenten van u nodig. Welke dit zijn is afhankelijk van uw situatie en de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt. Wilt u weten wat voor u geldt? Beantwoord dan de onderstaande vragen. Hierna ziet u direct welke informatie we nodig hebben om alles voor u in orde te maken.

Ik ben/was getrouwd of heb/had een geregistreerd partnerschap

Welke afspraken zijn er gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen?

 • Het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd gelijk verdelen (50% / 50%) (wettelijke standaard)
  U kiest ervoor om het ouderdomspensioen volgens de wettelijke standaard te verdelen. Stuur het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding' binnen twee jaar na uw scheiding naar ons op. Hier kunt u het formulier downloaden.

 • Het opgebouwde ouderdomspensioen op een andere manier verdelen. Geen gelijke verdeling (50% / 50%) volgens de wettelijke standaard
  U kiest voor een verdeling van het ouderdomspensioen die afwijkt van de wettelijke standaard. Stuur het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding' binnen twee jaar na uw scheiding naar ons op. Hier kunt u het formulier downloaden.
  Stuur ook de stukken mee waarin de afwijkende afspraken zijn vastgelegd. Deze zijn vaak opgenomen in de het scheidingsconvenant en/of de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

 • Ieder een eigen pensioen (conversie)
  U kiest voor een verdeling van het ouderdomspensioen die afwijkt van de wettelijke standaard. Stuur het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding' binnen twee jaar na uw scheiding naar ons op. Hier kunt u het formulier downloaden.
  Stuur ook de stukken mee waarin de afwijkende afspraken zijn vastgelegd. Deze zijn vaak opgenomen in de het scheidingsconvenant en/of de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

 • Er zijn geen afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen
  Het is belangrijk dat Nationale-Nederlanden weet dat u uit elkaar bent. Ook als u (nog) geen afspraken heeft gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. Stuur daarom altijd het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding' binnen twee jaar na uw scheiding naar ons op. Hier kunt u het formulier downloaden.

Is er in uw pensioenregeling partnerpensioen opgebouwd?

 • Ja
  Ga door naar vraag 'Zijn er afspraken gemaakt over het partnerpensioen?'.

 • Nee
  U hoeft geen actie te ondernemen.

Zijn er afspraken gemaakt over het partnerpensioen?

 • Het partnerpensioen dat tot het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar de ex-partner (wettelijke standaard).
  Omdat u kiest voor de wettelijke standaard, hoeft u geen actie te ondernemen. Nationale-Nederlanden informeert uw ex-partner rechtstreeks over het mogelijke recht op partnerpensioen.

 • De ex-partner doet afstand van het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd
  Omdat u afwijkt van de wettelijke standaard, hebben we aanvullende informatie nodig. Stuur daarom de (getekende) stukken op waaruit blijkt dat de ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Mogelijk zijn hierover al afspraken vastgelegd in het scheidingsconvenant en/of de huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden. Is dit niet het geval? Stuur ons dan de 'Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’ toe.
Ik ben/was samenwonend

Heeft u een relatie en woont u samen? Dan is uw partner niet automatisch meeverzekerend. In het pensioenreglement leest u wat er nodig is om een partner aan te melden in de pensioenregeling. Vaak is het sluiten van een samenlevingsovereenkomst een van de voorwaarden.

Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor samenwonenden die voldoen aan de partnerschapsvoorwaarden in het pensioenreglement.

Bent u uit elkaar? Laat ons dan weten per welke datum uw relatie is geëindigd. Stuur, indien aanwezig, ook de stukken mee waaruit blijkt dat uw relatie is beëindigd. Dit is bijvoorbeeld een kopie 'ontbinding samenlevingsovereenkomst'.

Is er in uw pensioenregeling partnerpensioen opgebouwd?

 • Ja
  Ga door naar vraag 'Zijn er afspraken gemaakt over het partnerpensioen?'.

 • Nee
  U hoeft geen actie te ondernemen.

Zijn er afspraken gemaakt over het partnerpensioen?

 • Het partnerpensioen dat tot het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar de ex-partner (wettelijke standaard).
  Omdat u kiest voor de wettelijke standaard, hoeft u geen actie te ondernemen. Nationale-Nederlanden informeert uw ex-partner rechtstreeks over het mogelijke recht op partnerpensioen.

 • De ex-partner doet afstand van het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd
  Omdat u afwijkt van de wettelijke standaard, hebben we aanvullende informatie nodig. Stuur daarom de (getekende) stukken op waaruit blijkt dat de ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Mogelijk zijn hierover al afspraken vastgelegd in het scheidingsconvenant en/of de huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden. Is dit niet het geval? Stuur ons dan de Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’ toe.

 • Er zijn geen afspraken gemaakt over het partnerpensioen.
  Als u geen afspraken heeft gemaakt, geldt de wettelijke standaard. Het partnerpensioen dat tot het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar de ex-partner. U hoeft geen actie te ondernemen. Nationale-Nederlanden informeert uw ex-partner rechtstreeks over het mogelijke recht op partnerpensioen.