Ga direct naar inhoud

Wat is er wettelijk geregeld?

Ga je uit elkaar? Dan is er vanuit de wet standaard een aantal zaken geregeld voor je pensioen. Wat voor jou geldt, is afhankelijk van je situatie. Geef hieronder aan wat voor jou van toepassing is.

Ik ben/was getrouwd of heb/had een geregistreerd partnerschap

Als je uit elkaar gaat heeft dit gevolgen voor het:

  • Ouderdomspensioen
    Dit is de uitkering die je ontvangt als je met pensioen gaat.

  • Partnerpensioen
    Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor je (ex-)partner als je overlijdt.

Ouderdomspensioen

Je ex-partner heeft standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens je relatie is opgebouwd. Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het verdelen van het ouderdomspensioen na scheiding, noemen we 'verevenen'.

Wil je dat Nationale-Nederlanden de uitbetaling van het verevend ouderdomspensioen aan je ex-partner regelt? Geef je scheiding dan binnen 2 jaar aan ons door. Dit doe je met het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding van de rijksoverheid.

Let op: het is mogelijk om van de bovenstaande verdeling af te wijken. Wat je hiervoor moet doen lees je op Afwijken van de wettelijke standaard.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar je ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra je overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Nationale-Nederlanden informeert je ex-partner rechtstreeks of er volgens het pensioenreglement recht is op bijzonder partnerpensioen.

Let op: het is mogelijk om van de bovenstaande verdeling af te wijken. Wat je hiervoor moet doen lees je op Afwijken van de wettelijke standaard.

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

Dan val je waarschijnlijk niet onder de Pensioenwet (Pw). In dat geval gelden de regels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Hierin zijn voor de DGA zowel de regels voor verdeling van het ouderdomspensioen, als de regels voor verdeling van het partnerpensioen vastgelegd. Wil je zeker weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact op met je financieel adviseur of onze klantenservice.

Ik ben/was samenwonend

Heb je een relatie en woon je samen? Dan is je partner niet automatisch meeverzekerend. In het pensioenreglement lees je wat er nodig is om een partner aan te melden in de pensioenregeling. Vaak is het sluiten van een samenlevingsovereenkomst een van de voorwaarden.

Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor samenwonenden die voldoen aan de partnerschapsvoorwaarden in het pensioenreglement.

Als je uit elkaar gaat heeft dit mogelijk gevolgen voor het:

  • Partnerpensioen
    Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor je (ex-)partner als je overlijdt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar je ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra je overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet (Pw).

Ben je uit elkaar? Laat ons dan weten per welke datum je relatie is geƫindigd. Stuur, indien aanwezig, ook de stukken mee waaruit blijkt dat je relatie is beƫindigd. Dit is bijvoorbeeld een kopie 'ontbinding samenlevingsovereenkomst'. Nationale-Nederlanden informeert je ex-partner rechtstreeks of er volgens het pensioenreglement recht is op bijzonder partnerpensioen.

Let op: het is mogelijk om van de bovenstaande verdeling af te wijken. Wat je hiervoor moet doen lees je op Afwijken van de wettelijke standaard.

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

Dan val je waarschijnlijk niet onder de Pensioenwet (Pw). In dat geval gelden de regels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Hierin zijn voor de DGA zowel de regels voor verdeling van het ouderdomspensioen, als de regels voor verdeling van het partnerpensioen vastgelegd. Wil je zeker weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact op met je financieel adviseur of onze klantenservice.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur