Afwijken van de wettelijke standaard?

Je bent niet verplicht om je pensioen volgens de wettelijke standaard te verdelen. Het is ook mogelijk om het pensioen niet, of op een andere manier te verdelen. Wil je afwijken van de wettelijke standaard? Dan is het belangrijk dat de afspraken tussen jou en je ex-partner goed zijn vastgelegd. Welke mogelijkheden je hebt, is afhankelijk van je situatie. Geef hieronder aan wat op jou van toepassing is.

Ik ben/was getrouwd of heb/had een geregistreerd partnerschap

Je kunt afwijkende afspraken maken voor het:

 • Ouderdomspensioen
  Dit is de uitkering die je ontvangt als je met pensioen gaat.

 • Partnerpensioen
  Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor je (ex-)partner als je overlijdt.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd, wordt standaard gelijk verdeeld (50% / 50%). Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het verdelen van het ouderdomspensioen na scheiding, noemen we 'verevenen'. Je kunt op de volgende manieren van deze wettelijke standaard afwijken:

 • Het ouderdomspensioen niet verdelen
  Je kunt ervoor kiezen om het ouderdomspensioen niet te verdelen. Je ex-partner heeft dan geen recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen.

 • Kiezen voor een andere verdeling
  Het is mogelijk om het opgebouwde ouderdomspensioen anders te verdelen, bijvoorbeeld: 70% / 30%. Je kunt er ook voor kiezen om het volledige pensioen aan één ex-partner toe te kennen.

 • Kiezen voor pensioenverdeling over een afwijkende periode
  Je kunt ervoor kiezen om de periode waarover de pensioenverdeling plaatsvindt, uit te breiden of te verkorten. In plaats van de huwelijkse periode of de duur van het geregistreerd partnerschap, kies je voor een andere periode.

 • Ieder een eigen pensioen (conversie)
  Het verevend ouderdomspensioen en het recht op bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen pensioenaanspraak voor je ex-partner. Na conversie ontvangt je ex-partner een eigen ouderdomspensioen op zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd. De pensioenband tussen jou en je ex-partner wordt bij conversie definitief verbroken. Na conversie heeft je ex-partner geen recht meer op bijzonder partnerpensioen als je overlijdt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd, gaat standaard naar je ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra je overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet (Pw). Je kunt op de volgende manier van deze wettelijke standaard afwijken:

 • Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen (ex-partner)
  Doet je ex-partner afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan blijft het opgebouwde partnerpensioen beschikbaar voor een eventuele toekomstige partner. Heb je op de pensioendatum geen partner? Dan kun je het opgebouwde partnerpensioen in veel gevallen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Is er gekozen voor afstand? Stuur ons dan de "Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’ toe.

Ik ben/was samenwonend

Heb je een relatie en woon je samen? Dan is je partner niet automatisch meeverzekerend. In het pensioenreglement lees je wat er nodig is om een partner aan te melden in de pensioenregeling. Vaak is het sluiten van een samenlevingsovereenkomst een van de voorwaarden.

Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor samenwonenden die voldoen aan de partnerschapsvoorwaarden in het pensioenreglement.

Je kunt afwijkende afspraken maken voor het:

 • Partnerpensioen
  Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor je (ex-)partner als je overlijdt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot het einde van de relatie is opgebouwd, gaat standaard naar je ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra je overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet (Pw). Je kunt op de volgende manier van deze wettelijke standaard afwijken:

 • Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen (ex-partner)
  Doet je ex-partner afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan blijft het opgebouwde partnerpensioen beschikbaar voor een eventuele toekomstige partner. Heb je op de pensioendatum geen partner? Dan kun je het opgebouwde partnerpensioen in veel gevallen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Is er gekozen voor afstand? Stuur ons dan de 'Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’ toe.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur