Ga direct naar inhoud

Wat is er wettelijk geregeld?

Gaat u uit elkaar? Dan is er vanuit de wet standaard een aantal zaken geregeld voor uw pensioen. Wat voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie. Geef hieronder aan wat op u van toepassing is.

Ik ben/was getrouwd of heb/had een geregistreerd partnerschap

Als u uit elkaar gaat heeft dit gevolgen voor het:

  • Ouderdomspensioen
    Dit is de uitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat.

  • Partnerpensioen
    Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor uw (ex-)partner als u overlijdt.

Ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd. Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het verdelen van het ouderdomspensioen na scheiding, noemen we 'verevenen'.

Wilt u dat Nationale-Nederlanden de uitbetaling van het verevend ouderdomspensioen aan uw ex-partner regelt? Geef uw scheiding dan binnen 2 jaar aan ons door. Dit doet u met het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding van de rijksoverheid.

Let op: het is mogelijk om van de bovenstaande verdeling af te wijken. Wat u hiervoor moet doen leest u op Afwijken van de wettelijke standaard.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar uw ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra u overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Nationale-Nederlanden informeert uw ex-partner rechtstreeks of er volgens het pensioenreglement recht is op bijzonder partnerpensioen.

Let op: het is mogelijk om van de bovenstaande verdeling af te wijken. Wat u hiervoor moet doen leest u op Afwijken van de wettelijke standaard.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

Dan valt u waarschijnlijk niet onder de Pensioenwet (Pw). In dat geval gelden de regels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Hierin zijn voor de DGA zowel de regels voor verdeling van het ouderdomspensioen, als de regels voor verdeling van het partnerpensioen vastgelegd. Wilt u zeker weten wat voor u van toepassing is? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of onze klantenservice.

Ik ben/was samenwonend

Heeft u een relatie en woont u samen? Dan is uw partner niet automatisch meeverzekerend. In het pensioenreglement leest u wat er nodig is om een partner aan te melden in de pensioenregeling. Vaak is het sluiten van een samenlevingsovereenkomst een van de voorwaarden.

Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor samenwonenden die voldoen aan de partnerschapsvoorwaarden in het pensioenreglement.

Als u uit elkaar gaat heeft dit mogelijk gevolgen voor het:

  • Partnerpensioen
    Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor uw (ex-)partner als u overlijdt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar uw ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra u overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet (Pw).

Bent u uit elkaar? Laat ons dan weten per welke datum uw relatie is geƫindigd. Stuur, indien aanwezig, ook de stukken mee waaruit blijkt dat uw relatie is beƫindigd. Dit is bijvoorbeeld een kopie 'ontbinding samenlevingsovereenkomst'. Nationale-Nederlanden informeert uw ex-partner rechtstreeks of er volgens het pensioenreglement recht is op bijzonder partnerpensioen.

Let op: het is mogelijk om van de bovenstaande verdeling af te wijken. Wat u hiervoor moet doen leest u op Afwijken van de wettelijke standaard.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

Dan valt u waarschijnlijk niet onder de Pensioenwet (Pw). In dat geval gelden de regels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Hierin zijn voor de DGA zowel de regels voor verdeling van het ouderdomspensioen, als de regels voor verdeling van het partnerpensioen vastgelegd. Wilt u zeker weten wat voor u van toepassing is? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of onze klantenservice.