Ga direct naar inhoud

Afwijken van de wettelijke standaard?

U bent niet verplicht om uw pensioen volgens de wettelijke standaard te verdelen. Het is ook mogelijk om het pensioen niet, of op een andere manier te verdelen. Wilt u afwijken van de wettelijke standaard? Dan is het belangrijk dat de afspraken tussen u en uw ex-partner goed zijn vastgelegd. Welke mogelijkheden u heeft, is afhankelijk van uw situatie. Geef hieronder aan wat op u van toepassing is.

Ik ben/was getrouwd of heb/had een geregistreerd partnerschap

U kunt afwijkende afspraken maken voor het:

 • Ouderdomspensioen
  Dit is de uitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat.

 • Partnerpensioen
  Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor uw (ex-)partner als u overlijdt.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd, wordt standaard gelijk verdeeld (50% / 50%). Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het verdelen van het ouderdomspensioen na scheiding, noemen we 'verevenen'. U kunt op de volgende manieren van deze wettelijke standaard afwijken:

 • Het ouderdomspensioen niet verdelen
  U kunt ervoor kiezen om het ouderdomspensioen niet te verdelen. Uw ex-partner heeft dan geen recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen.

 • Kiezen voor een andere verdeling
  Het is mogelijk om het opgebouwde ouderdomspensioen anders te verdelen, bijvoorbeeld: 70% / 30%. U kunt er ook voor kiezen om het volledige pensioen aan één ex-partner toe te kennen.

 • Kiezen voor pensioenverdeling over een afwijkende periode
  U kunt ervoor kiezen om de periode waarover de pensioenverdeling plaatsvindt, uit te breiden of te verkorten. In plaats van de huwelijkse periode of de duur van het geregistreerd partnerschap, kiest u voor een andere periode.

 • Ieder een eigen pensioen (conversie)
  Het verevend ouderdomspensioen en het recht op bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen pensioenaanspraak voor uw ex-partner. Na conversie ontvangt uw ex-partner een eigen ouderdomspensioen op zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd. De pensioenband tussen u en uw ex-partner wordt bij conversie definitief verbroken. Na conversie heeft uw ex-partner geen recht meer op bijzonder partnerpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd, gaat standaard naar uw ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra u overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet (Pw). U kunt op de volgende manier van deze wettelijke standaard afwijken:

 • Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen (ex-partner)
  Doet uw ex-partner afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan blijft het opgebouwde partnerpensioen beschikbaar voor een eventuele toekomstige partner. Heeft u op de pensioendatum geen partner? Dan kunt u het opgebouwde partnerpensioen in veel gevallen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Is er gekozen voor afstand? Stuur ons dan de "Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’ toe.

Ik ben/was samenwonend

Heeft u een relatie en woont u samen? Dan is uw partner niet automatisch meeverzekerend. In het pensioenreglement leest u wat er nodig is om een partner aan te melden in de pensioenregeling. Vaak is het sluiten van een samenlevingsovereenkomst een van de voorwaarden.

Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor samenwonenden die voldoen aan de partnerschapsvoorwaarden in het pensioenreglement.

U kunt afwijkende afspraken maken voor het:

 • Partnerpensioen
  Dit is de mogelijke pensioenuitkering voor uw (ex-)partner als u overlijdt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tot het einde van de relatie is opgebouwd, gaat standaard naar uw ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra u overlijdt. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet (Pw). U kunt op de volgende manier van deze wettelijke standaard afwijken:

 • Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen (ex-partner)
  Doet uw ex-partner afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan blijft het opgebouwde partnerpensioen beschikbaar voor een eventuele toekomstige partner. Heeft u op de pensioendatum geen partner? Dan kunt u het opgebouwde partnerpensioen in veel gevallen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Is er gekozen voor afstand? Stuur ons dan de 'Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’ toe.