Ga direct naar inhoud

Je bent met pensioen

Op deze pagina vind je belangrijke informatie over je pensioen.

Uitbetaaldata pensioen

Je ontvangt je pensioenuitkering uiterlijk de 25ste van de maand op je rekening. Heb je een buitenlandse rekening? Dan duurt het langer voordat het geld op je rekening staat.

Zo herken je een betaling van ons

Uitkeringsspecificatie
In plaats van een uitkeringsspecificatie staat de informatie over de uitbetaling op je bankafschrift. Je ziet hier de volgende omschrijvingen:

Omschrijving op je bankafschrift Uitleg
Exc Ons excassonummer
BR Het brutobedrag van je uitkering
LH De ingehouden loonheffing
ZVW De bijdrage Zorgverzekeringswet

Je ziet dus bij iedere uitbetaling een specificatie op je bankafschrift

Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer waarvan we bedragen naar je overmaken is: NL56INGB0007308641.
Dit rekeningnummer zie je op je bankafschrift.

Woon je in het buitenland?
Dan maken we bedragen naar je over van bankrekeningnummer NL36INGB0652783473.

Uitbetaling vanuit meerdere polissen
Bedragen van meerdere polissen tellen we bij elkaar op. Heb je een pensioenproduct van voormalig Delta Lloyd en van Nationale-Nederlanden? Dan ontvang je van ons twee aparte betalingen.

Nieuwe belastingtarieven
Aan het begin van een nieuw jaar kunnen de belastingtarieven wijzigen. Dit kan ervoor zorgen dat vanaf januari van dat jaar de uitkering wijzigt. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie over de belastingschijven en tarieven die gelden in dit jaar.

Nog meer pensioen?

Heb je via verschillende werkgevers pensioen opgebouwd? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je al je pensioenen en dus van wie je pensioen ontvangt.

AOW-uitkering

Naast het pensioen dat je van Nationale-Nederlanden of via andere pensioenuitvoerders ontvangt, is er ook een basisvoorziening vanuit de overheid. Dit is de AOW-uitkering. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De hoogte van je AOW hangt af van je burgerlijke staat en hoeveel jaren je in Nederland hebt gewoond. De hoogte van je AOW is onafhankelijk van hoeveel pensioen je van Nationale-Nederlanden krijgt. Wanneer je je AOW krijgt, is afhankelijk van je geboortedatum en staat los van je pensioendatum. Op SVB.nl kun je zien vanaf welke leeftijd jij AOW krijgt.

Welke informatie krijg je over je uitkering van Nationale-Nederlanden?

Specificatie
Je uitkeringsspecificatie zie je bij iedere uitbetaling op je bankafschrift.

Jaaropgaaf
Een keer per jaar sturen we je een jaaropgaaf voor je belastingaangifte. Je ontvangt deze jaaropgaaf in februari.

Pensioenoverzicht
Elk jaar ontvang je een pensioenoverzicht waarin we de hoogte en duur van je uitkering vermelden en wie de begunstigden zijn.

Bewijs van leven
Ontvang je een lijfrente-uitkering of woon je in het buitenland? Dan kunnen we je vragen om een bewijs van leven. Dit gebruiken we om vast te stellen of je uitkering nog door moet gaan. Hiermee krijgen we de zekerheid dat je nog altijd recht hebt op de uitkering. En voorkomen we dat er na je overlijden te veel wordt uitgekeerd. Dat kan namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben voor je nabestaanden.

Het document waarmee je bewijst in leven te zijn heet officieel een ‘attestatie de vita’. Je kunt dit document aanvragen bij je gemeente. Hier zijn meestal kosten aan verbonden. Ontvang je een AOW-uitkering? Dan hebben we als bewijs van leven voldoende aan een kopie bankafschrift, met daarop de bijschrijving van je AOW-uitkering. Dit bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Een attestatie de vita is dan niet nodig.

Wanneer verandert het bedrag van je uitkering?

De hoogte van je netto-uitkering kan wijzigen. Redenen daarvoor kunnen zijn:

Het bereiken van de AOW-leeftijd
Omdat je dan geen AOW-premie meer hoeft te betalen, verandert je netto-uitkering.
Het verlopen van een vrijstelling van belastingheffing
Heb je in het verleden een vrijstelling gehad? Mogelijk is deze dan verlopen. Je kunt bij de Belastingdienst een nieuwe vrijstelling aanvragen. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet, zodat je uitkering niet wijzigt. De Belastingdienst geeft het aan ons door als je een nieuwe vrijstelling hebt gekregen. Je hoeft dit dus niet zelf te doen. Het kan voorkomen dat je je vrijstelling eerder ontvangt dan wij. We verwerken de vrijstelling met de ingangsdatum die door de Belastingdienst is afgegeven. We corrigeren dan ook eventueel te veel ingehouden belasting.
Je bent in een ander land gaan wonen
Dit kan gevolgen hebben voor de inhouding van de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw) en bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) op je uitkering. Dit geldt ook als je vanuit het buitenland weer terugverhuist naar Nederland. Meer informatie hierover kun je vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.
Een wijziging van het wel of niet toepassen van loonheffingskorting
Wil je een verandering in je loonheffingskorting aan ons doorgeven? Een telefoontje naar ons is voldoende. Je mag de wijziging ook doorgeven via ons contactformulier. We sturen je een bevestiging als we de loonheffingskorting hebben aangepast.
Fiscale wijzigingen
Als de belastingregels wijzigen, kan dit de hoogte van je netto-uitkering beïnvloeden. Wil je zelf een wijziging aan Nationale-Nederlanden doorgeven? Kijk dan op Klantenservice en contact Pensioen

Veelgestelde vragen

Ik wil een uitkeringsspecificatie ontvangen. Kan dat?
Je kunt een verzoek indienen om een specificatie te ontvangen. Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of 088 663 60 00 (ma t/m vr 8.00 tot 17.30 uur).
Ik heb een pensioenuitkering bij Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. Worden die nu samengevoegd?
De pensioenen worden voorlopig niet samengevoegd. De uitkeringen van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. Je kunt zelf wel je pensioenaanspraken op bepaalde momenten samenvoegen. Dit noemen we waardeoverdracht.
Ik wil mijn pensioen per polis ontvangen. Kan dat?
Je ontvangt alleen bedragen los van elkaar als we deze niet op dezelfde dag uitbetalen. Bedragen die we op dezelfde dag betalen, tellen we bij elkaar op en storten we als één bedrag op uw rekening.
Ik wil mijn pensioenuitkering verdelen over meerdere rekeningnummers. Kan dat?
Je kunt (een deel van) je uitkering automatisch laten overmaken op je andere rekening(en). Overmaken kan op dezelfde dag dat je je uitkering ontvangt. Het is wel de bedoeling dat je dat regelt met je bank of in je online bankomgeving. Je bank kan je hiermee helpen als je dat wilt.


Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur