Ga direct naar inhoud

Comfort Pensioen

 • Zekerheid over de hoogte van uw pensioen
 • Keuzes om uw pensioen aan uw wensen aan te passen
 • Uw opgebouwde pensioen ieder moment online inzien

Uw Comfort Pensioen bij Nationale-Nederlanden

Uw werkgever heeft voor uw pensioen gekozen voor Comfort Pensioen van Nationale-Nederlanden. Comfort Pensioen is een uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij u elk jaar een deel van uw uiteindelijke pensioenuitkering opbouwt. De hoogte van de pensioenuitkering staat vast.

Wat is Comfort Pensioen?

Het Comfort Pensioen is een salaris-diensttijdregeling, ook wel middelloonregeling genoemd. Het pensioen dat u opbouwt is gebaseerd op uw gemiddelde salaris, uw diensttijd bij uw werkgever en uw deeltijdpercentage als u in deeltijd werkt. Jaarlijks bouwt u een stuk pensioen op, op basis van uw salaris in dat jaar. Het opgebouwde pensioen is gegarandeerd.

Wat is er voor u geregeld?

Binnen Comfort Pensioen is een aantal zaken standaard voor u geregeld.

 • pensioen voor uzelf;
 • partnerpensioen als u een partner heeft;
 • wezenpensioen als u kinderen heeft;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever is nog een aantal zaken extra voor u geregeld. Wat er voor u is geregeld, ziet u op uw persoonlijke pensioenpagina op mijn.nn en uw Pensioen 1-2-3. Deze kunt u ook terugvinden op mijn.nn.

Mogelijkheden binnen Comfort Pensioen

Binnen Comfort Pensioen zijn er nog verschillende mogelijkheden:

 • Op uw pensioendatum of als u uit dienst gaat kunt u diverse keuzes maken om uw pensioenuitkering aan te passen aan uw wensen en situatie.
 • Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft, is een Anw-hiaatpensioen voor uw partner als u overlijdt mogelijk.
Wat is er voor u geregeld?

Met Comfort Pensioen is een aantal zaken standaard voor u geregeld. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever zijn er mogelijk nog aanvullende zaken geregeld, of kunt u hier zelf een keuze in maken. Wat er voor u is geregeld, ziet u in mijn.nn en in uw Pensioen 1-2-3.

1. Pensioen voor uzelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u zelf ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat tot u overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen u heeft opgebouwd en tot uw pensioendatum kunt opbouwen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of in mijn.nn.

2. Pensioen voor uw partner als u overlijdt

Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner, als u overlijdt. Wanneer er voor uw partner een partnerpensioen is verzekerd, hangt af van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt. Kijk hiervoor in uw Pensioen 1-2-3. Er zijn twee soorten partnerpensioen:

 • Partnerpensioen op opbouwbasis: u bouwt partnerpensioen op zolang u in dienst bent. Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, blijft het partnerpensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd, gewoon beschikbaar. Dit partnerpensioen bouwt u op, ongeacht of u een partner heeft of niet. Heeft u op uw pensioendatum geen partner? Dan kunt u het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen.
 • Partnerpensioen op risicobasis: u bouwt geen partnerpensioen op, maar in uw pensioenregeling zit wel een verzekering voor partnerpensioen. Deze geldt alleen als u een partner heeft én zolang u in dienst bent bij uw werkgever. Als u komt te overlijden, krijgt uw partner een levenslange uitkering. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan vervalt de verzekering. Overlijdt u daarna, dan heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen. Wilt u toch een partnerpensioen voor als u overlijdt? Dan kunt u een deel van uw eigen ouderdomspensioen ruilen voor een partnerpensioen als u uit dienst of met pensioen gaat. Uw eigen pensioen wordt dan lager.

3. Pensioen voor uw kinderen als u overlijdt

Wezenpensioen is een uitkering voor uw kinderen als u overlijdt. Deze uitkering stopt als uw kind de leeftijdsgrens van 21 jaar bereikt. Als uw kind invalide is of nog studeert, gelden er mogelijk andere regels. Afhankelijk van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt, wordt het wezenpensioen opgebouwd, of verzekerd:

 • Is het wezenpensioen op opbouwbasis? Dan vervalt het wezenpensioen niet als u uit dienst of met pensioen gaat.
 • Is het wezenpensioen op risicobasis? Dan stopt de verzekering voor wezenpensioen als u uit dienst of met pensioen gaat.

In uw Pensioen 1-2-3 ziet u wat voor wezenpensioen u heeft en welke regels hiervoor gelden.

4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u langdurig ziek en kunt u hierdoor minder of zelfs helemaal niet meer werken? Dan betaalt Nationale-Nederlanden, onder voorwaarden, de premie in plaats van uw werkgever. Ook als u (deels) arbeidsongeschikt bent, blijft u zo gewoon (deels) pensioen opbouwen en blijft u eventueel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen.

Welke mogelijke keuzes heeft u?

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, is ook het volgende voor u mogelijk.

Anw-hiaatpensioen voor uw partner als u overlijdt

In uw pensioenregeling kan het Anw-hiaatpensioen als verplichte of vrijwillige dekking zijn opgenomen.

 • Bij een verplichte regeling bent u altijd verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.
 • Bij een vrijwillige regeling kunt u zelf kiezen of u verzekerd wil zijn voor het Anw-hiaatpensioen, als u een partner heeft. Kiest u voor het Anw-hiaatpensioen, dan betaalt u zelf de premie hiervoor. Wilt u geen verzekering voor het Anw-hiaatpensioen, maar heeft u wel een partner? Dan moet hij of zij mogelijk instemmen met deze keuze.

In uw Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever een Anw-hiaatpensioen voor u heeft geregeld. Of dat u hier zelf een keuze in mag maken.

Waarvoor is een Anw-hiaatpensioen bedoeld?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt voor een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen: de Anw-uitkering. Dit is een uitkering van de overheid. Maar er zijn strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, svb.nl.

Omdat de meeste mensen niet in aanmerking komen voor een Anw-uitkering, kan uw werkgever ervoor kiezen een Anw-hiaatpensioen voor uw partner te regelen. Bent u verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner als u overlijdt terwijl u in dienst bent ieder jaar een vast bedrag. Het maakt hiervoor niet uit welke andere inkomsten uw partner heeft. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen stopt als u de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin u 68 jaar wordt. De uitkering van het Anw-hiaatpensioen aan uw partner stopt wanneer hij of zij de AOW-leeftijd bereikt, of uiterlijk in de maand waarin hij of zij 68 jaar wordt.

Mogelijke keuzes op uw pensioendatum of als u uit dienst gaat

Rond uw pensioendatum heeft u binnen Comfort Pensioen nog een aantal keuzemogelijkheden, waarmee u uw pensioen kunt afstemmen op uw eigen situatie en wensen. Sommige keuzes kunt u ook maken als u uit dienst gaat. Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, kunt u:

 • Eerder met pensioen
  U kunt ervoor kiezen eerder met pensioen te gaan, bijvoorbeeld als uw AOW-uitkering eerder ingaat. Als u uw pensioen eerder laat ingaan, wordt uw pensioen wel lager.
 • Later met pensioen
  Wilt u juist langer doorwerken? Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen later te laten ingaan. Uw pensioen wordt dan hoger. Overleg over de mogelijkheden van doorwerken met uw werkgever.
 • Gedeeltelijk eerder of later met pensioen
  U kunt vóór uw pensioendatum minder gaan werken en uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan. Of juist langer gedeeltelijk doorwerken en tijdens die periode een deel van uw pensioen ontvangen. Overleg over de mogelijkheden van dit ‘deeltijdpensioen’ met uw werkgever.
 • Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen
  Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat. U kunt op dat moment een deel van uw ouderdomspensioen omzetten naar een partnerpensioen. Op de pensioendatum kunt u dit ook doen als u een partnerpensioen op opbouwbasis heeft, maar u voor uw partner een hoger partnerpartnerpensioen wilt regelen. Na de omzetting mag het partnerpensioen maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen.
 • Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen
  Heeft u partnerpensioen op opbouwbasis? En heeft u op uw pensioendatum geen partner, of heeft uw partner voldoende inkomen als u komt te overlijden? Dan kunt u (een deel van) het opgebouwde partnerpensioen omzetten naar een hoger ouderdomspensioen. Als u een partner heeft, moet hij of zij hier wel mee instemmen.
 • De eerste jaren een hoger of lager pensioen
  U kunt ervoor kiezen om de eerste jaren na uw pensioendatum zelf een hoger pensioen te krijgen. Daarna wordt uw pensioen dan lager. Dit is bijvoorbeeld handig als u kort na uw pensioendatum nog hogere lasten heeft of juist meer wilt kunnen uitgeven aan hobby’s of reizen. U kunt ook kiezen om de eerste jaren een lager pensioen te krijgen en daarna een hoger pensioen daarna. Bijvoorbeeld omdat u later hogere uitgaven verwacht. De periode van een hoger of lager pensioen is maximaal 10 jaar. Het lagere pensioen moet minimaal 75% van het hogere pensioen zijn.
Risico's en uw pensioen

Het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd staat vast. Maar het pensioen dat u nog kunt opbouwen in de toekomst nog niet. U heeft dus ook nog geen zekerheid over de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering. Die is afhankelijk van verschillende zaken, zoals veranderingen in uw privé- of werksituatie. Er zijn ook ontwikkelingen waar u zelf geen invloed op heeft, zoals veranderingen in de wetgeving of in uw pensioenregeling. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met inflatie. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw pensioen, maar wel op de waarde (koopkracht) ervan.

Inflatierisico

Door inflatie wordt geld elk jaar minder waard. Uw pensioen dus ook. Ga maar na: u kunt nu minder kopen met € 100,- dan tien jaar geleden. Uw pensioen verliest dus aan koopkracht. Het kan zijn dat u nu denkt dat u voldoende pensioen gaat krijgen, maar bedenk dat door inflatie uw pensioen aan koopkracht verliest.
Uw werkgever kan gekozen hebben voor een toeslagregeling bij het Comfort Pensioen. Dit betekent dat uw pensioen jaarlijks kan worden verhoogd, zodat u er in koopkracht niet of minder op achteruit gaat. Het pensioen is dan meer ‘waardevast’. Deze toeslagregeling is altijd voorwaardelijk. Of in een jaar toeslag wordt verleend, is bijvoorbeeld afhankelijk van of uw werkgever daar budget voor heeft. In uw Pensioen 1-2-3 ziet u of uw Comfort Pensioen ook een toeslagregeling heeft. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of er in de laatste drie jaar een toeslag is verleend en hoe hoog deze was.

Meer informatie over uw Comfort Pensioen

U kunt op verschillende plekken meer informatie vinden over uw pensioenregeling.

Online inzicht op mijn.nn

Uw persoonlijke pensioenpagina op mijn.nn biedt u de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen online in te zien. Om in te loggen op mijn.nn heeft u een wachtwoord en gebruikersnaam nodig. Heeft u via uw werkgever een Comfort Pensioen en nog geen toegang tot mijn.nn? Ga dan naar mijn.nn om uw account te activeren of kijk eerst op Meer informatie over mijn.nn.

Uw pensioenopbouw op het UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht vindt u:

 • de hoogte van het ouderdomspensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd;
 • de hoogte van het ouderdomspensioen dat u op de pensioenleeftijd kunt bereiken als u evenveel uren en voor hetzelfde salaris bij dezelfde werkgever blijft werken;
 • de hoogte van het mogelijke partner- en wezenpensioen als u overlijdt voor uw pensioenleeftijd en nog bij dezelfde werkgever werkt.

Uw Pensioen 1-2-3

In uw Pensioen 1-2-3 ziet u:

 • waar u precies voor verzekerd bent – dit hangt af van de keuzes van uw (ex)-werkgever;
 • of uw pensioen wordt aangepast aan inflatie (toeslagverlening).

U vindt uw Pensioen 1-2-3 op mijn.nn.

Video's

Comfort Pensioen. Wat is het?


Kunnen wij u helpen?