Ga direct naar inhoud

Comfort Pensioen

 • Zekerheid over de hoogte van je pensioen
 • Keuzes om je pensioen aan jouw wensen aan te passen
 • Je opgebouwde pensioen ieder moment online inzien

Jouw Comfort Pensioen bij Nationale-Nederlanden

Je werkgever heeft voor je pensioen gekozen voor Comfort Pensioen van Nationale-Nederlanden. Comfort Pensioen is een uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij je elk jaar een deel van je uiteindelijke pensioenuitkering opbouwt. De hoogte van de pensioenuitkering staat vast.

Wat is Comfort Pensioen?

Het Comfort Pensioen is een salaris-diensttijdregeling, ook wel middelloonregeling genoemd. Het pensioen dat je opbouwt is gebaseerd op je gemiddelde salaris, je diensttijd bij jouw werkgever en je deeltijdpercentage als je in deeltijd werkt. Jaarlijks bouw je een stuk pensioen op, op basis van je salaris in dat jaar. Het opgebouwde pensioen is gegarandeerd.

Wat is er voor jou geregeld?

Binnen Comfort Pensioen is een aantal zaken standaard voor jou geregeld.

 • pensioen voor jezelf;
 • partnerpensioen als je een partner hebt;
 • wezenpensioen als je kinderen hebt;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Afhankelijk van de keuzes van jouw werkgever is nog een aantal zaken extra voor je geregeld. Wat er voor je is geregeld, zie je op jouw persoonlijke pensioenpagina op mijn.nn en je Pensioen 1-2-3. Deze kun je ook terugvinden op mijn.nn.

Mogelijkheden binnen Comfort Pensioen

Binnen Comfort Pensioen zijn er nog verschillende mogelijkheden:

 • Op je pensioendatum of als je uit dienst gaat kun je diverse keuzes maken om je pensioenuitkering aan te passen aan jouw wensen en situatie.
 • Als je werkgever hiervoor gekozen heeft, is een Anw-hiaatpensioen voor je partner als je overlijdt mogelijk.
Wat is er voor jou geregeld?

Met Comfort Pensioen is een aantal zaken standaard voor jou geregeld. Afhankelijk van de keuzes van je werkgever zijn er mogelijk nog aanvullende zaken geregeld, of kun je hier zelf een keuze in maken. Wat er voor jou is geregeld, zie je in mijn.nn en in je Pensioen 1-2-3.

1. Pensioen voor jezelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat je zelf ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat tot je overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen je hebt opgebouwd en tot je pensioendatum kunt opbouwen, zie je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of in mijn.nn.

2. Pensioen voor jouw partner als je overlijdt

Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor je partner, als je overlijdt. Wanneer er voor je partner een partnerpensioen is verzekerd, hangt af van de keuze die jouw werkgever heeft gemaakt. Kijk hiervoor in je Pensioen 1-2-3. Er zijn twee soorten partnerpensioen:

 • Partnerpensioen op opbouwbasis: je bouwt partnerpensioen op zolang je in dienst bent. Als je uit dienst gaat of met pensioen gaat, blijft het partnerpensioen dat je tot dat moment hebt opgebouwd, gewoon beschikbaar. Dit partnerpensioen bouw je op, ongeacht of je een partner hebt of niet. Heb je op je pensioendatum geen partner? Dan kun je het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen.
 • Partnerpensioen op risicobasis: je bouwt geen partnerpensioen op, maar in uw pensioenregeling zit wel een verzekering voor partnerpensioen. Deze geldt alleen als je een partner hebt én zolang je in dienst bent bij je werkgever. Als je komt te overlijden, krijgt je partner een levenslange uitkering. Ga je uit dienst of met pensioen? Dan vervalt de verzekering. Overlijd je daarna, dan heeft je partner geen recht op een partnerpensioen. Wil je toch een partnerpensioen voor als je overlijdt? Dan kun je een deel van je eigen ouderdomspensioen ruilen voor een partnerpensioen als je uit dienst of met pensioen gaat. Je eigen pensioen wordt dan lager.

3. Pensioen voor je kinderen als je overlijdt

Wezenpensioen is een uitkering voor jouw kinderen als je overlijdt. Deze uitkering stopt als je kind de leeftijdsgrens van 21 jaar bereikt. Als je kind invalide is of nog studeert, gelden er mogelijk andere regels. Afhankelijk van de keuze die je werkgever heeft gemaakt, wordt het wezenpensioen opgebouwd, of verzekerd:

 • Is het wezenpensioen op opbouwbasis? Dan vervalt het wezenpensioen niet als je uit dienst of met pensioen gaat.
 • Is het wezenpensioen op risicobasis? Dan stopt de verzekering voor wezenpensioen als je uit dienst of met pensioen gaat.

In je Pensioen 1-2-3 zie je wat voor wezenpensioen je hebt en welke regels hiervoor gelden.

4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Word je langdurig ziek en kun je hierdoor minder of zelfs helemaal niet meer werken? Dan betaalt Nationale-Nederlanden, onder voorwaarden, de premie in plaats van jouw werkgever. Ook als je (deels) arbeidsongeschikt bent, blijf je zo gewoon (deels) pensioen opbouwen en blijf je eventueel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen.

Welke mogelijke keuzes heb je?

Afhankelijk van de keuzes die jouw werkgever heeft gemaakt, is ook het volgende voor jou mogelijk.

Anw-hiaatpensioen voor je partner als je overlijdt

In je pensioenregeling kan het Anw-hiaatpensioen als verplichte of vrijwillige dekking zijn opgenomen.

 • Bij een verplichte regeling ben je altijd verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.
 • Bij een vrijwillige regeling kun je zelf kiezen of je verzekerd wil zijn voor het Anw-hiaatpensioen, als je een partner hebt. Kies je voor het Anw-hiaatpensioen, dan betaal je zelf de premie hiervoor. Wil je geen verzekering voor het Anw-hiaatpensioen, maar heb je wel een partner? Dan moet hij of zij mogelijk instemmen met deze keuze.

In je Pensioen 1-2-3 lees je of jouw werkgever een Anw-hiaatpensioen voor je heeft geregeld. Of dat je hier zelf een keuze in mag maken.

Waarvoor is een Anw-hiaatpensioen bedoeld?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt voor een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen: de Anw-uitkering. Dit is een uitkering van de overheid. Maar er zijn strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer hierover lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank, svb.nl.

Omdat de meeste mensen niet in aanmerking komen voor een Anw-uitkering, kan je werkgever ervoor kiezen een Anw-hiaatpensioen voor je partner te regelen. Ben je verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt je partner als je overlijdt terwijl je in dienst bent ieder jaar een vast bedrag. Het maakt hiervoor niet uit welke andere inkomsten jouw partner heeft. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen stopt als je de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin je 68 jaar wordt. De uitkering van het Anw-hiaatpensioen aan je partner stopt wanneer hij of zij de AOW-leeftijd bereikt, of uiterlijk in de maand waarin hij of zij 68 jaar wordt.

Mogelijke keuzes op je pensioendatum of als je uit dienst gaat

Rond je pensioendatum heb je binnen Comfort Pensioen nog een aantal keuzemogelijkheden, waarmee je je pensioen kunt afstemmen op jouw eigen situatie en wensen. Sommige keuzes kun je ook maken als je uit dienst gaat. Afhankelijk van de keuzes die je werkgever heeft gemaakt, kun je:

 • Eerder met pensioen
  Je kunt ervoor kiezen eerder met pensioen te gaan, bijvoorbeeld als je AOW-uitkering eerder ingaat. Als je je pensioen eerder laat ingaan, wordt je pensioen wel lager.
 • Later met pensioen
  Wil je juist langer doorwerken? Dan kun je ervoor kiezen om je pensioen later te laten ingaan. Je pensioen wordt dan hoger. Overleg over de mogelijkheden van doorwerken met jouw werkgever.
 • Gedeeltelijk eerder of later met pensioen
  Je kunt vóór je pensioendatum minder gaan werken en je pensioen gedeeltelijk laten ingaan. Of juist langer gedeeltelijk doorwerken en tijdens die periode een deel van je pensioen ontvangen. Overleg over de mogelijkheden van dit ‘deeltijdpensioen’ met je werkgever.
 • Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen
  Heb je een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen als je uit dienst gaat of als je met pensioen gaat. Je kunt op dat moment een deel van je ouderdomspensioen omzetten naar een partnerpensioen. Op de pensioendatum kun je dit ook doen als je een partnerpensioen op opbouwbasis hebt, maar je voor je partner een hoger partnerpensioen wilt regelen. Na de omzetting mag het partnerpensioen maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen.
 • Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen
  Heb je partnerpensioen op opbouwbasis? En heb je op je pensioendatum geen partner, of heeft je partner voldoende inkomen als je komt te overlijden? Dan kun je (een deel van) het opgebouwde partnerpensioen omzetten naar een hoger ouderdomspensioen. Als je een partner hebt, moet hij of zij hier wel mee instemmen.
 • De eerste jaren een hoger of lager pensioen
  Je kunt ervoor kiezen om de eerste jaren na je pensioendatum zelf een hoger pensioen te krijgen. Daarna wordt je pensioen dan lager. Dit is bijvoorbeeld handig als je kort na je pensioendatum nog hogere lasten hebt of juist meer wilt kunnen uitgeven aan hobby’s of reizen. Je kunt ook kiezen om de eerste jaren een lager pensioen te krijgen en daarna een hoger pensioen daarna. Bijvoorbeeld omdat je later hogere uitgaven verwacht. De periode van een hoger of lager pensioen is maximaal 10 jaar. Het lagere pensioen moet minimaal 75% van het hogere pensioen zijn.
Risico's en jouw pensioen

Het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd staat vast. Maar het pensioen dat je nog kunt opbouwen in de toekomst nog niet. Je hebt dus ook nog geen zekerheid over de hoogte van je uiteindelijke pensioenuitkering. Die is afhankelijk van verschillende zaken, zoals veranderingen in je privé- of werksituatie. Er zijn ook ontwikkelingen waar je zelf geen invloed op hebt, zoals veranderingen in de wetgeving of in je pensioenregeling. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met inflatie. Dit heeft geen invloed op de hoogte van je pensioen, maar wel op de waarde (koopkracht) ervan.

Inflatierisico

Door inflatie wordt geld elk jaar minder waard. Je pensioen dus ook. Ga maar na: je kunt nu minder kopen met € 100,- dan tien jaar geleden. Je pensioen verliest dus aan koopkracht. Het kan zijn dat je nu denkt dat je voldoende pensioen gaat krijgen, maar bedenk dat door inflatie je pensioen aan koopkracht verliest.
Je werkgever kan gekozen hebben voor een toeslagregeling bij het Comfort Pensioen. Dit betekent dat je pensioen jaarlijks kan worden verhoogd, zodat je er in koopkracht niet of minder op achteruit gaat. Het pensioen is dan meer ‘waardevast’. Deze toeslagregeling is altijd voorwaardelijk. Of in een jaar toeslag wordt verleend, is bijvoorbeeld afhankelijk van of je werkgever daar budget voor heeft. In je Pensioen 1-2-3 zie je of je Comfort Pensioen ook een toeslagregeling heeft. Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je of er in de laatste drie jaar een toeslag is verleend en hoe hoog deze was.

Meer informatie over jouw Comfort Pensioen

Je kunt op verschillende plekken meer informatie vinden over je pensioenregeling.

Online inzicht op mijn.nn

Jouw persoonlijke pensioenpagina op mijn.nn bied je de mogelijkheid om je opgebouwde pensioen online in te zien. Om in te loggen op mijn.nn heb je een wachtwoord en gebruikersnaam nodig. Heb je via jouw werkgever een Comfort Pensioen en nog geen toegang tot mijn.nn? Ga dan naar mijn.nn om je account te activeren of kijk eerst op Meer informatie over mijn.nn.

Jouw pensioenopbouw op het UPO

Op jouw Uniform Pensioenoverzicht vind je:

 • de hoogte van het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd;
 • de hoogte van het ouderdomspensioen dat je op de pensioenleeftijd kunt bereiken als je evenveel uren en voor hetzelfde salaris bij dezelfde werkgever blijft werken;
 • de hoogte van het mogelijke partner- en wezenpensioen als je overlijdt voor je pensioenleeftijd en nog bij dezelfde werkgever werkt.

Jouw Pensioen 1-2-3

In je Pensioen 1-2-3 zie je:

 • waar je precies voor verzekerd bent – dit hangt af van de keuzes van je (ex)-werkgever;
 • of je pensioen wordt aangepast aan inflatie (toeslagverlening).

Je vindt je Pensioen 1-2-3 op mijn.nn.

Video's

Comfort Pensioen. Wat is het?

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent. Komt die er niet uit? Binnen kantooruren neemt een collega het over.

Bellen

010 513 01 05

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.

Online

Contactformulier

Binnen 5 werkdagen reactie.

Onafhankelijk advies

Vind je adviseur

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.