Ga direct naar inhoud

Vaste Persoonlijke Pensioenuitkering

 • Zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering
 • Eenvoudige pensioenuitkering, waar u geen omkijken naar heeft
 • Diverse keuzes, zodat de pensioenuitkering bij ú past

Bereken snel de hoogte van uw vaste Persoonlijke Pensioenuitkering

Zekerheid met uw vaste pensioenuitkering

De vaste Persoonlijke Pensioenuitkering geeft u volledige zekerheid over uw pensioenuitkering. De hoogte staat vast vanaf uw pensioendatum. U heeft verschillende keuzes om de uitkering aan te passen aan uw wensen en situatie. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een hogere uitkering de eerste jaren en een lagere daarna.

Aanvragen Persoonlijke Pensioenuitkering

Voordelen van de vaste pensioenuitkering

Belangrijke voordelen van de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering zijn:

 • Vanaf het moment dat u de vaste pensioenuitkering koopt, heeft u zekerheid over de hoogte ervan. Volgend jaar én bijvoorbeeld over tien jaar. Dit geldt ook voor het partnerpensioen als u overlijdt.
 • U maakt keuzes voor uw pensioenuitkering als u deze aankoopt. Daarna heeft u er geen omkijken meer naar.
 • U kunt kiezen voor een vaste pensioenuitkering die de eerste jaren hoger is en daarna lager. U kiest zelf hoe lang de uitkering hoger is, tussen één en tien jaar.

Bij een vaste pensioenuitkering loopt u wel inflatierisico. U leest hier meer over in de tab ‘Risico’.


Past de vaste pensioenuitkering bij u?

We beleggen niet voor u met uw opgebouwde pensioengeld (uw ‘pensioenkapitaal’). Omdat de hoogte van de pensioenuitkering vaststaat, loopt u geen risico dat uw uitkering daalt. Daar staat tegenover dat u ook geen kans heeft op een hogere uitkering.

De vaste Persoonlijke Pensioenuitkering past mogelijk wel bij u, als:

 • U graag zekerheid wilt over de hoogte van uw pensioenuitkering.
 • U het niet erg vindt dat uw uitkering gelijk blijft, ook als de prijzen stijgen (inflatie).
 • U niet wilt dat wij voor u beleggen met uw pensioengeld.
 • U mogelijk financiële problemen krijgt als uw uitkering zou dalen. Bijvoorbeeld omdat u uw vaste lasten dan niet meer kunt betalen.

De vaste Persoonlijke Pensioenuitkering past waarschijnlijk niet bij u, als:

 • U de kans wilt hebben op een hogere pensioenuitkering door beleggen, en u hiervoor risico wilt én kunt lopen.
 • U wilt kunnen profiteren van een stijgende rente na uw pensioendatum.

Interesse in de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering?

Bent u geïnteresseerd in de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden? Dan kunt u hiervoor één of meer offertes aanvragen.

Keuzes maken en zelf offertes aanvragen

U kunt zelf uw keuzes maken en op basis van die keuzes een offerte aanvragen:

 • Heeft u bij Nationale-Nederlanden pensioengeld (‘pensioenkapitaal’) opgebouwd waarvan u op uw pensioendatum zelf een uitkering moet kopen? Dan kunt u vanaf ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum in Mijn NN zelf uw keuzes doorgeven en een offerte aanvragen. U kunt daar ook eenvoudig berekenen hoe hoog uw uitkering wordt, als u andere keuzes maakt. U krijgt een brief of e-mail van ons zodra u hiermee in Mijn NN aan de slag kunt.

 • Heeft u geen pensioenkapitaal opgebouwd bij Nationale-Nederlanden, maar wel bij een andere pensioenuitvoerder? Ook dan kunt u via Mijn NN zelf uw keuzes doorgeven en een offerte aanvragen voor de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering. U kunt vanaf zes maanden voor uw pensioendatum toegang aanvragen tot Mijn NN, via de knop ‘Aanvragen Persoonlijke Pensioenuitkering’.

Aanvragen Persoonlijke Pensioenuitkering

Financieel adviseur inschakelen

 • Wilt u graag advies over uw financiële situatie na uw pensioendatum, over het kopen van uw pensioenuitkering of beide? Dan kunt u een onafhankelijke financieel adviseur inschakelen. Hij of zij kan ook voor u offertes aanvragen voor de Persoonlijke Pensioenuitkering. Een onafhankelijke adviseur kan u adviseren over de pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden, maar ook van andere verzekeraars. Maak vooraf goede afspraken met de adviseur over de inhoud van het advies en de kosten. Wilt u een financieel adviseur inschakelen, en heeft u deze nog niet? U kunt een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt vinden via nn.nl/zoekeenadviseur.

 • Wilt u advies over uw totale financiële situatie, maar niet over uw keuze voor een pensioenuitkering? Dan kunt u ook terecht bij een adviseur van Nationale-Nederlanden. Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek bespreekt onze adviseur de mogelijkheden met u. U geeft aan waar u advies over wilt. Onze adviseur geeft uitleg over de werkwijze, de kosten en de manier waarop hij of zij advies kan geven. In dit advies houdt hij rekening met uw wensen en uw financiële situatie nu en later. Ook houdt hij onder andere rekening met de invloed van belastingen en premies op uw geldzaken.
  Meer over de adviseur van Nationale-Nederlanden, onze dienstverlening en de kosten leest u op nn.nl/advies.

Meer over de keuzes voor uw pensioenuitkering leest u in de tab ‘Keuzes’ en op de pagina Keuzes voor uw pensioenuitkering.

Kenmerken

Kenmerken van de vaste pensioenuitkering

 • De hoogte van uw pensioenuitkering staat vast vanaf het moment dat u de uitkering koopt. U heeft dus volledige zekerheid over uw pensioenuitkering.
 • We beleggen niet voor u met uw pensioengeld, dus u loopt geen beleggingsrisico.
 • Als we de hoogte van uw vaste pensioenuitkering vaststellen, houden we rekening met de rente en met de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders op dat moment. Verandert de rente of de gemiddelde levensverwachting na aankoop van uw pensioenuitkering? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van uw uitkering.
 • Heeft u kapitaal opgebouwd voor een tijdelijk ouderdomspensioen, zoals prepensioen of tijdelijk overbruggingspensioen? Dan kunt u daarvoor een tijdelijke vaste pensioenuitkering kopen. In alle andere gevallen is uw vaste pensioenuitkering levenslang. Het maakt hiervoor niet uit hoe oud u wordt.
 • U kunt naast een pensioenuitkering voor uzelf ook een partnerpensioen kopen. Uw huidige partner krijgt dan een uitkering als u overlijdt nadat u uw pensioenuitkering heeft gekocht. De hoogte van dit partnerpensioen staat ook vast vanaf het moment dat u uw pensioenuitkering koopt.
Keuzes

Uw keuzes voor de vaste pensioenuitkering

Kiest u de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering? Dan heeft u een drietal keuzes om de uitkering aan uw wensen aan te passen.

Pensioendatum: eerder of later met pensioen

Onder andere in het reglement van de pensioenregeling via uw werkgever staat een bepaalde pensioenleeftijd. Als u geen andere keuze maakt, gaat uw pensioenuitkering in op de eerste van de maand waarin u deze leeftijd bereikt. Dit is dus de pensioendatum van uw pensioenregeling. Maar u kunt er ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan.
Let op: de pensioenleeftijd in uw pensioenreglement kan anders zijn dan de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Wilt u liever later met pensioen gaan, dan kan dit bij de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering op twee manieren. Het is belangrijk dat u goed begrijpt wat de voor- en nadelen zijn van iedere manier, voordat u uw keuze maakt. We leggen graag beide uitstelmethoden voor u uit. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw Pensioen Coach: hij of zij beantwoordt uw vragen graag. De contactgegevens ziet u in het contactblokje rechts bovenaan deze pagina.

'Uitgesteld pensioen kopen’
U koopt uw pensioenuitkering op de pensioendatum van uw pensioenregeling. Maar u laat de uitkering pas later ingaan. Dit werkt zo:

 • U kunt de ingangsdatum van uw pensioenuitkering nu maximaal een jaar uitstellen. Na dat jaar kunt u de ingangsdatum opnieuw maximaal een jaar uitstellen, enzovoort. Hoe later wij uw pensioen gaan uitkeren, hoe hoger uw pensioenuitkering wordt.
  Let op: u kunt uw levenslange uitkering niet later dan vijf jaar na uw AOW-datum laten ingaan. Dit staat in de wet. Heeft u een tijdelijk ouderdomspensioen, kijk dan in uw pensioenreglement wanneer u dit uiterlijk moet laten ingaan.
 • U kunt alleen een vaste pensioenuitkering kopen. Kiest u voor ‘uitgesteld pensioen kopen’, dan kunt u géén variabele uitkering kopen waarbij we voor u beleggen.
 • U kunt wel kiezen tussen een vaste uitkering die gelijk blijft (‘gelijkblijvend’), of die de eerste jaren hoger is en daarna lager (‘hoog-laag’). De keuze tussen gelijkblijvend en hoog-laag geeft u pas door als u besluit om uw pensioenuitkering te laten ingaan.
 • We berekenen de hoogte van uw pensioenuitkering met de rente die geldt op de aankoopdatum. Tussen de aankoopdatum en de ingangsdatum van uw pensioenuitkering hebben veranderingen in de rente en eventuele beleggingen geen invloed op de hoogte van uw uitkering.
 • Heeft u pensioen opgebouwd met een toezegging voor partnerpensioen na de pensioendatum? En komt u te overlijden voordat uw eigen pensioenuitkering ingaat? Dan heeft uw partner recht op een uitkering. Deze uitkering aan uw partner is 70% van de hoogte van uw eigen pensioenuitkering als u deze niet zou uitstellen. Wilt u geen of een lager partnerpensioen? Dan kunt u die keuze maken op het moment dat u uw pensioenuitkering laat ingaan.
 • Was er in uw pensioenregeling ook een wezenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen vóór uw pensioendatum verzekerd? Dan geldt dit meestal niet meer vanaf het moment dat u de pensioenuitkering koopt. Raakt u in dit geval na deze datum arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Overlijdt u in dit geval na deze datum, dan krijgen uw kinderen geen wezenpensioen. In uw pensioenreglement staat wat later met pensioen gaan betekent voor het eventuele wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Heeft u eenmaal een pensioenuitkering aangekocht van uw pensioenkapitaal? Dan kunt u voor dit pensioenkapitaal niet meer ergens anders een uitkering kopen (‘shoppen’).

'Pensioenkapitaal uitstellen’
U koopt nog geen pensioenuitkering op de pensioendatum van uw pensioenregeling. Pas op het moment dat u uw pensioenuitkering wilt laten ingaan, koopt u de uitkering. Dit werkt zo:

 • U kunt het kopen van uw levenslange pensioenuitkering uitstellen tot de datum waarop uw AOW ingaat (als die later ingaat). Nadat uw AOW is ingegaan, kunt u het kopen van uw pensioen (opnieuw) uitstellen, met een periode van maximaal een jaar. Tegen het einde van die periode vragen we of u uw pensioenuitkering wilt kopen, of dit nog maximaal een jaar wilt uitstellen, enzovoort.
  Let op: u kunt het aankopen van uw levenslange pensioenuitkering uitstellen tot maximaal vijf jaar nadat uw AOW is ingegaan. Dit staat in de wet. Heeft u een tijdelijk ouderdomspensioen, kijk dan in uw pensioenreglement wanneer u dit uiterlijk moet laten ingaan.
 • Uw pensioenkapitaal blijft bij de pensioenuitvoerder van de regeling via uw werkgever staan totdat u hiervan een pensioenuitkering koopt. Mogelijk loopt u tot die tijd nog beleggingsrisico en renterisico. De pensioenuitvoerder van uw pensioenregeling kan u vertellen wat er precies met uw pensioenkapitaal gebeurt.
 • We berekenen de hoogte van uw pensioenuitkering pas op het moment dat u deze koopt, met de rente die dan geldt. Tussen de pensioendatum van uw pensioenregeling en het moment waarop uw de uitkering koopt, kan de rente stijgen of dalen. Een stijging is positief voor de hoogte van uw pensioenuitkering, een daling juist negatief.
  Op het moment dat u de pensioenuitkering koopt, heeft u nog alle keuzemogelijkheden. U kunt dan bijvoorbeeld nog keuzes maken voor partnerpensioen. En u kunt dan nog kiezen of u de eerste jaren een hogere vaste pensioenuitkering wilt, en daarna een lagere. U kunt ook nog kiezen voor een variabele pensioenuitkering (met beleggen), als dit bij u past.
 • Let op: op de pensioendatum van uw pensioenregeling eindigt mogelijk automatisch het partnerpensioen voor het geval u overlijdt vóór uw pensioendatum. Kijk in uw pensioenreglement wat later met pensioen gaan betekent voor het partnerpensioen, als u overlijdt tussen de pensioendatum in het reglement en het moment waarop uw pensioenuitkering ingaat.
 • Was er in uw pensioenregeling ook een wezenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen vóór uw pensioendatum verzekerd? Kijk dan in uw pensioenreglement wat later met pensioen gaan betekent voor deze verzekeringen. Mogelijk eindigen deze verzekeringen op de pensioendatum van uw pensioenregeling. Raakt u na deze datum arbeidsongeschikt, dan heeft u in dat geval geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Overlijdt u na deze datum, dan krijgen uw kinderen in dit geval geen wezenpensioen.

Zolang u nog geen pensioenuitkering heeft gekocht, kunt u er nog voor kiezen om dit bij een andere pensioenuitvoerder te doen (‘shoppen’).

Extra eis bij het uitstellen van een tijdelijke pensioenuitkering
Wilt u voor een tijdelijke pensioenuitkering ‘uitgesteld pensioen kopen’ of uw ‘pensioenkapitaal uitstellen’? Dan kan er een extra eis gelden.

 • Heeft u pensioenkapitaal opgebouwd voor prepensioen? Dan kunt u volgens de wet uw uitkering later laten ingaan als u op dit moment nog werkt. Het maakt niet uit of u een dienstverband heeft bij een werkgever, of dat u werkt als zelfstandige (zzp’er). Maakt u de keuze om uw uitkering later te laten ingaan? Dan moet u een verklaring opsturen dat u nog werkt. U kunt zelf een verklaring opstellen. U kunt ook het formulier gebruiken dat wij u toesturen als u deze keuze maakt.
 • Heeft u pensioenkapitaal opgebouwd voor een ander tijdelijk ouderdomspensioen? Dan hoeft u niet te blijven werken als u uw uitkering later wilt laten ingaan.

Welk soort tijdelijk ouderdomspensioen u heeft, kunt u terugvinden in het pensioenreglement van uw pensioenregeling.

Partnerpensioen als u overlijdt

Als u overlijdt nadat uw pensioenuitkering is ingegaan, stopt uw uitkering. Heeft u een partner? Dan valt ook voor uw partner hierdoor inkomen weg. Standaard koopt u daarom gelijk met uw eigen pensioenuitkering een partnerpensioen voor uw huidige partner. Uw partner krijgt dan een levenslange uitkering als u overlijdt. Het partnerpensioen is een bepaald percentage van uw pensioenuitkering. Dit is standaard 70%. Maar u kunt samen met uw partner ook een andere keuze maken dan de standaard. U kunt ervoor kiezen om:

 • een lager partnerpensioen te kopen. Dit is dan 35% van uw pensioenuitkering. Hierdoor wordt uw eigen pensioenuitkering wat hoger.
 • géén partnerpensioen te kopen. Uw eigen pensioenuitkering wordt hierdoor hoger.

Uw partner moet wel instemmen met uw keuze voor een lager of geen partnerpensioen. Bespreek deze keuze goed met uw partner. Heeft u geen partner? Dan koopt u ook geen partnerpensioen, en is uw eigen pensioenuitkering hoger.

Eerste jaren een hogere uitkering (‘hoog-laag’)

U kunt kiezen voor een vaste pensioenuitkering die gelijk blijft (‘gelijkblijvend’). U kunt er ook voor kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen. Daarna krijgt u dan een lagere uitkering (‘hoog-laag’). U kiest zelf hoeveel jaren u een hogere uitkering wilt, tussen één en tien jaar. Vanaf de ingang van uw pensioenuitkering weet u hoe hoog de hogere én de lagere uitkering is.
Hoog-laag kan aantrekkelijk zijn als u verwacht dat u de eerste jaren meer geld nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheek (nog) niet is afbetaald. Of omdat u denkt dat u de eerste jaren nog actiever bent en wat meer wilt kunnen besteden.

Uw keuze voor een gelijkblijvende uitkering of voor hoog-laag heeft geen invloed op de hoogte van het mogelijke partnerpensioen. We berekenen de hoogte van het partnerpensioen (70% of 35% van uw pensioenuitkering), alsof u een gelijkblijvende pensioenuitkering zou kopen. Als we het partnerpensioen gaan uitkeren, is dat altijd een gelijkblijvende uitkering.

Meer over de keuzes voor uw pensioenuitkering leest u op de pagina Keuzes voor uw pensioenuitkering.

Risico

Risico van uw vaste pensioenuitkering

Nadat u de pensioenuitkering heeft gekocht, loopt u bij de vaste pensioenuitkering inflatierisico. Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland langzaam. Dit noemen we inflatie. Het betekent dat u voor € 100,- over vijf jaar minder kunt kopen dan nu. U heeft dus over vijf jaar meer geld nodig om hetzelfde te kunnen kopen. Maar uw pensioenuitkering stijgt niet. U loopt het risico dat u na een aantal jaar minder kunt kopen van uw uitkering.

Hoogte

De hoogte van uw vaste pensioenuitkering

Hoe hoog uw vaste pensioenuitkering is, hangt af van onder andere:

 • Uw keuzes voor partnerpensioen en voor ‘gelijkblijvend’ of ‘hoog-laag’. Deze keuzes staan beschreven onder de tab ‘Keuzes’.
 • Uw pensioenkapitaal. Met het pensioengeld dat op uw pensioendatum vrijkomt (‘pensioenkapitaal’), koopt u uw eigen pensioenuitkering en mogelijk een partnerpensioen. Hoe hoger het pensioenkapitaal, hoe hoger uw uitkering.
 • De rente. We berekenen uw pensioenuitkering met de actuele rente. Dat is de rente die geldt op het moment dat we uw offerte maken. Hoe hoger de rente, hoe hoger uw uitkering. De rente waarmee we rekenen is gebaseerd op de marktrente die De Nederlandsche Bank bekendmaakt.
 • Het tarief: bij het berekenen van uw vaste pensioenuitkering zijn we verplicht bepaalde tarieven te gebruiken om ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. Een tarief kan sekseneutraal zijn (voor mannen en vrouwen gelijk), sekseafhankelijk (voor mannen en vrouwen verschillend) of een combinatie hiervan. Welk tarief we gebruiken, hangt af van de pensioenregeling via uw werkgever.
  Bij het bepalen van het tarief houden we ook rekening met de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander op uw pensioendatum (of de datum waarop u uw ‘uitgesteld pensioen koopt’, zie onder de tab ‘Keuzes’). Nederlanders gaan waarschijnlijk gemiddeld steeds langer leven. Het pensioengeld moet daarom over steeds meer jaren worden verdeeld. Hoe hoger de gemiddelde levensverwachting op uw pensioendatum (of de datum waarop u uw ‘uitgesteld pensioen koopt’), hoe lager uw pensioenuitkering.
 • De kosten. Onder andere voor het administreren en uitbetalen van uw pensioenuitkering rekent Nationale-Nederlanden kosten. Meer hierover leest u onder de tab ‘Kosten’.

Veranderen de rente en de gemiddelde levensverwachting nadat u uw pensioenuitkering heeft gekocht? Dat heeft geen invloed meer op de hoogte van uw vaste pensioenuitkering.

Belasting en premies

Wij berekenen uw pensioenuitkering bruto. Maar we betalen uw uitkering netto. Als u straks met pensioen bent, zijn we namelijk wettelijk verplicht om loonbelasting in te houden op uw bruto-uitkering. Naast loonbelasting houden we ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in op uw bruto-uitkering. Bij de inhoudingen houden we geen rekening met de loonheffingskorting.

Kosten

Wat u betaalt voor uw vaste pensioenuitkering

We rekenen administratiekosten voor onze dienstverlening. Hieronder vallen bijvoorbeeld het maandelijks uitkeren van uw pensioen en kosten die we maken om u over uw pensioenuitkering te informeren.
We houden de administratiekosten eenmalig in op uw pensioenkapitaal. Deze kosten hoeft u daarna dus nooit meer te betalen. Van het bedrag dat overblijft, berekenen we uw vaste pensioenuitkering. Hoe hoog de administratiekosten precies zijn, vindt u in de offerte.

uniqueid