Ga direct naar inhoud

English version

Keuzes voor uw pensioenuitkering

Heeft u via uw (vroegere) werkgever een bedrag opgebouwd voor uw pensioen? Dan ontvangt u dit pensioen niet vanzelf. Van het opgebouwde bedrag (uw pensioenkapitaal) moet u zelf uw pensioenuitkering kopen. Daarbij heeft u een aantal keuzes. Uiterlijk zes maanden voor uw pensioendatum krijgt u bericht van uw pensioenuitvoerder(s) over uw keuzemogelijkheden. Welke keuzes u precies heeft, hangt af van uw pensioenregeling en van de pensioenuitkering die u koopt. Op deze pagina geven we u een overzicht.

Pensioenkapitalen samenvoegen

Heeft u meerdere pensioenkapitalen? En komen deze pensioenkapitalen in dezelfde periode vrij? Dan kunt u hiermee ook één pensioenuitkering kopen. Dit is wel zo overzichtelijk en kan u kosten schelen. Het maakt daarbij niet uit of de pensioenkapitalen afkomstig zijn van een pensioenverzekeraar, pensioenfonds of premiepensioeninstelling.

Komen uw verschillende pensioenkapitalen niet in dezelfde periode vrij? Dan kunt u de pensioendatums vervroegen of uitstellen zodat de kapitalen tegelijk vrijkomen. U kunt er dan toch één pensioenuitkering mee kopen. Bij ‘Pensioendatum’ leest u wat de mogelijkheden zijn om pensioenen te vervroegen of uit te stellen.

Heeft u een netto pensioen, zoals Pensioen Plus? Dan kunt u dit pensioenkapitaal niet samenvoegen met de andere pensioenkapitalen. Wel kunt u dezelfde keuzes maken zoals hieronder beschreven.


Bij welke pensioenuitvoerder

U kunt uw pensioenuitkering kopen bij de pensioenuitvoerder waar u uw pensioenkapitaal heeft opgebouwd. Maar u mag uw pensioenuitkering ook bij een andere pensioenuitvoerder kopen. Bij sommige pensioenuitvoerders kunt u uw pensioenuitkering zelf kopen. Bij andere kan dit alleen via een financieel adviseur.

Het is verstandig om meerdere offertes met elkaar te vergelijken. De keuzemogelijkheden die u heeft kunnen per aanbieder anders zijn. En ook de hoogte van de pensioenuitkering kan verschillen. Een verschil van een paar tientjes per maand kan over uw hele pensioen duizenden euro’s uitmaken. Het kan dus lonen om verschillende aanbieders goed met elkaar te vergelijken.

Maak een snelle berekening van uw pensioenuitkering bij Nationale-Nederlanden. U kunt uw pensioenuitkering bij Nationale-Nederlanden zelf kopen of via een financieel adviseur.


Pensioendatum

Mogelijk kunt u uw pensioenuitkering eerder of later laten ingaan. Om eerder van uw pensioen te gaan genieten. Of juist later, bijvoorbeeld omdat u langer wilt blijven werken.

Heeft u verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioendatums? En komen de pensioenkapitalen van deze regelingen niet in dezelfde periode vrij? Dan kunt u de pensioendatums mogelijk vervroegen of uitstellen naar dezelfde datum. U kunt er dan één pensioenuitkering van kopen.

Eerder met pensioen

In uw pensioenregeling kunt u zien hoeveel eerder u met pensioen kunt. Meestal kunt u uw pensioen (gedeeltelijk) in laten gaan vanaf vijf jaar voor uw AOW-leeftijd. U hoeft dan niet (gedeeltelijk) te stoppen met werken. Wilt u uw pensioen meer dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd laten ingaan? Dan moet u wel stoppen met werken voor het deel dat uw pensioen al ingaat. Eerder stoppen met werken gaat uiteraard altijd in overleg met uw werkgever.

Hoe eerder u stopt met werken, hoe minder pensioen u opbouwt. Als uw pensioen ook eerder ingaat, heeft u een langere periode pensioen nodig. Hierdoor is uw pensioenuitkering lager.

Uw pensioen (veel) eerder laten ingaan, is dus alleen interessant als u hiervoor voldoende pensioen heeft opgebouwd. Of als u genoeg aanvullend inkomen heeft.

Later met pensioen

Mogelijk is in uw pensioenregeling afgesproken dat u uw pensioendatum kunt uitstellen. Als u hiervoor kiest, ontvangt u uw pensioenuitkering vanaf een latere datum dan de pensioendatum in uw pensioenregeling. Uw levenslange pensioen moet uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd ingaan.

Als u later met pensioen gaat, krijgt u waarschijnlijk een hogere pensioenuitkering. U heeft namelijk een minder lange periode pensioen nodig. De hoogte van uw pensioenuitkering hangt ook af van de rente op het moment dat u uw pensioenuitkering koopt. En als uw pensioengeld is belegd, ook van de beleggingsresultaten.

Het is niet verplicht om te blijven werken tot uw levenslange pensioenuitkering ingaat. U kunt dus ook op uw pensioendatum stoppen met werken maar uw pensioenuitkering pas later ontvangen. De mogelijkheden hiervoor kunnen verschillen per pensioenuitvoerder.


Partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen voor uzelf kunt u van uw pensioenkapitaal ook partnerpensioen kopen. Uw partner ontvangt dit pensioen als u komt te overlijden.

Maar wat als u geen partner heeft? Of als uw partner bijvoorbeeld zelf een goed pensioen heeft opgebouwd. Dan kunt u ook alleen (een hoger) ouderdomspensioen kopen. Heeft u een partner? Dan moet die hier wel mee instemmen.

Hoeveel partnerpensioen kunt u kopen?

Het partnerpensioen mag niet hoger zijn dan 70% van uw ouderdomspensioen. Welke keuzes u heeft, kan per aanbieder verschillen. Bij de Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden heeft u standaard een partnerpensioen van 70% van uw ouderdomspensioen. U kunt ook kiezen voor 35%.

Belangrijk bij uw keuze

Heeft u een partner? Neem dan in uw keuze mee of uw partner zelf voldoende inkomen heeft. Bijvoorbeeld omdat uw partner werkt, zelf een goed pensioen heeft opgebouwd of ander vermogen of inkomen heeft. In dat geval is een partnerpensioen misschien niet of minder nodig. Kijk bij deze keuze ook naar het leeftijdsverschil tussen u en uw partner. Heeft u bijvoorbeeld een veel jongere partner? Dan is het waarschijnlijk dat u eerder dan uw partner komt te overlijden. Het kan dan verstandig zijn te kiezen voor een (volledig of gedeeltelijk) partnerpensioen.


Vaste of variabele pensioenuitkering

Een belangrijke keuze die u moet maken, is of u een vaste of een variabele pensioenuitkering koopt. Deze keuze kan veel invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. De huidige marktrente kan een rol spelen bij uw beslissing. Net als uw omstandigheden en behoefte aan zekerheid.

We zetten verschillende mogelijkheden voor u op een rij.

Vaste pensioenuitkering

Bij een vaste pensioenuitkering weet u vanaf uw pensioendatum precies hoe hoog uw pensioenuitkering is. Nu én over bijvoorbeeld tien jaar. U loopt geen beleggingsrisico. Mogelijke keuzes zijn:

  • een uitkering die gelijk blijft
  • een uitkering die stijgt
  • een uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna lager (‘hoog-laag’)
  • een uitkering die de eerste jaren lager is en daarna hoger (‘laag-hoog’).

Met een hoog-laag pensioen kunt u bijvoorbeeld opvangen dat uw hypotheek nog een paar jaar doorloopt. Of de periode overbruggen tot u AOW ontvangt. Houdt u rekening met hogere zorgkosten in de toekomst? Dan kan dit een reden zijn om voor een laag-hoog pensioen te kiezen.

Welke keuzes u heeft, kan per aanbieder verschillen.

Bekijk de mogelijkheden van de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering

Variabele pensioenuitkering

Bij een variabele uitkering belegt de pensioenuitvoerder met (een deel) van uw pensioengeld.

Als de beleggingen het goed doen, heeft dit een positieve invloed op uw pensioenuitkering. Doen de beleggingen het minder goed, dan heeft dit een negatieve invloed. Ook de marktrente heeft invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering. Hierdoor verandert de hoogte van uw uitkering ieder jaar.

Bij sommige aanbieders kan met verschillende percentages worden belegd. Uw risicoprofiel geeft dan aan welk deel van uw pensioengeld u kunt laten beleggen. De pensioenuitvoerder waar u uw pensioenuitkering koopt, stelt uw risicoprofiel vast door u een aantal vragen te stellen.

Hoe meer wordt belegd, hoe meer uw pensioenuitkering ieder jaar kan stijgen of dalen.

Een mogelijke aanvullende keuze is hoog-laag: een variabele uitkering die de eerste jaren hoger is en daarna lager.

Bekijk de mogelijkheden van de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering


Als u bent gescheiden

Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op een deel van uw pensioenkapitaal. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioenkapitaal waarmee u uw pensioenuitkering koopt. U ontvangt hierover persoonlijk bericht van uw pensioenuitvoerder.


Kleine pensioenen

Soms is het pensioen(kapitaal) dat u tijdens een dienstverband heeft opgebouwd niet zo hoog. Bijvoorbeeld omdat u ergens maar kort heeft gewerkt. Op uw pensioendatum berekent uw pensioenuitvoerder hoe hoog de pensioenuitkering is die u kunt aankopen. Is deze lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan noemen we dit een klein pensioen. Kleine pensioen zijn onder voorwaarden afkoopbaar. Bij afkoop van een pensioen, ontvangt u eenmalig een bedrag dat u vrij kunt besteden.

U hoeft van dit bedrag dus geen pensioenuitkering te kopen. De actuele afkoopgrens voor kleine pensioenen vindt u op de website van de Belastingdienst. Uw pensioenuitvoerder stelt vast of u een klein pensioen heeft. Hiervoor tellen alle pensioenen mee die u via dezelfde werkgever bij deze pensioenuitvoerder heeft opgebouwd.

Gevolgen van afkoop van uw pensioen

Bij afkoop van een pensioen, ontvangt u eenmalig een bedrag dat u vrij kunt besteden. U koopt dus geen ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen van dit bedrag. Na afkoop heeft u geen recht meer op deze pensioenen.

Uw pensioenuitvoerder informeert u over het bedrag dat u bij afkoop van uw kleine pensioen ontvangt. In het jaar dat u het afgekochte pensioen ontvangt, is uw inkomen hoger. Mogelijk betaalt u hierdoor meer belasting, of verliest u het recht op eventuele toeslagen van de Belastingdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw uitkeringsinstantie, de Belastingdienst of kijk op de website van het SVB.

Na uw AOW-leeftijd valt u mogelijk in een lager belastingtarief. Geldt dit ook voor u? Dan kan het voordelig zijn om het afkoopbedrag na uw AOW-leeftijd te ontvangen. Vraag bij uw pensioenuitvoerder na of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken.