Ga direct naar inhoud

English version

Keuzes voor jouw pensioenuitkering

Heb jij via je (vroegere) werkgever een bedrag opgebouwd voor je pensioen? Dan ontvang je dit pensioen niet vanzelf. Van het opgebouwde bedrag (jouw pensioenkapitaal) moet je zelf jouw pensioenuitkering kopen. Daarbij heb je een aantal keuzes. Uiterlijk zes maanden voor jouw pensioendatum krijg je bericht van je pensioenuitvoerder(s) over je keuzemogelijkheden. Welke keuzes je precies hebt, hangt af van je pensioenregeling en van de pensioenuitkering die je koopt. Op deze pagina geven we je een overzicht.


Pensioenkapitalen samenvoegen

Heb je meerdere pensioenkapitalen? En komen deze pensioenkapitalen in dezelfde periode vrij? Dan kun je hiermee ook één pensioenuitkering kopen. Dit is wel zo overzichtelijk en kan je kosten schelen. Het maakt daarbij niet uit of de pensioenkapitalen afkomstig zijn van een pensioenverzekeraar, pensioenfonds of premiepensioeninstelling.

Komen jouw verschillende pensioenkapitalen niet in dezelfde periode vrij? Dan kun je de pensioendatums vervroegen of uitstellen zodat de kapitalen tegelijk vrijkomen. Je kunt er dan toch één pensioenuitkering mee kopen. Bij ‘Pensioendatum’ lees je wat de mogelijkheden zijn om pensioenen te vervroegen of uit te stellen.

Heb je een netto pensioen, zoals Pensioen Plus? Dan kun je dit pensioenkapitaal niet samenvoegen met de andere pensioenkapitalen. Wel kun je dezelfde keuzes maken zoals hieronder beschreven.


Bij welke pensioenuitvoerder

Je kunt jouw pensioenuitkering kopen bij de pensioenuitvoerder waar je jouw pensioenkapitaal hebt opgebouwd. Maar je mag jouw pensioenuitkering ook bij een andere pensioenuitvoerder kopen. Bij sommige pensioenuitvoerders kun je jouw pensioenuitkering zelf kopen. Bij andere kan dit alleen via een financieel adviseur.

Het is verstandig om meerdere offertes met elkaar te vergelijken. De keuzemogelijkheden die je hebt kunnen per aanbieder anders zijn. En ook de hoogte van de pensioenuitkering kan verschillen. Een verschil van een paar tientjes per maand kan over je hele pensioen duizenden euro’s uitmaken. Het kan dus lonen om verschillende aanbieders goed met elkaar te vergelijken.

Maak een snelle berekening van jouw pensioenuitkering bij Nationale-Nederlanden. Je kunt jouw pensioenuitkering bij Nationale-Nederlanden zelf kopen of via een financieel adviseur.

Pensioendatum

Mogelijk kun je jouw pensioenuitkering eerder of later laten ingaan. Om eerder van je pensioen te gaan genieten. Of juist later, bijvoorbeeld omdat je langer wilt blijven werken.

Heb je verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioendatums? En komen de pensioenkapitalen van deze regelingen niet in dezelfde periode vrij? Dan kun je de pensioendatums mogelijk vervroegen of uitstellen naar dezelfde datum. Je kunt er dan één pensioenuitkering van kopen.

Eerder met pensioen

In je pensioenregeling kun je zien hoeveel eerder je met pensioen kunt. Meestal kun je je pensioen (gedeeltelijk) in laten gaan vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd. Je hoeft dan niet (gedeeltelijk) te stoppen met werken. Wil je je pensioen meer dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd laten ingaan? Dan moet je wel stoppen met werken voor het deel dat je pensioen al ingaat. Eerder stoppen met werken gaat uiteraard altijd in overleg met je werkgever.

Hoe eerder je stopt met werken, hoe minder pensioen je opbouwt. Als je pensioen ook eerder ingaat, heb je een langere periode pensioen nodig. Hierdoor is jouw pensioenuitkering lager.

Je pensioen (veel) eerder laten ingaan, is dus alleen interessant als je hiervoor voldoende pensioen hebt opgebouwd. Of als je genoeg aanvullend inkomen hebt.

Later met pensioen

Mogelijk is in je pensioenregeling afgesproken dat je jouw pensioendatum kunt uitstellen. Als je hiervoor kiest, ontvang je jouw pensioenuitkering vanaf een latere datum dan de pensioendatum in je pensioenregeling. Je levenslange pensioen moet uiterlijk vijf jaar na je AOW-leeftijd ingaan.

Als je later met pensioen gaat, krijg je waarschijnlijk een hogere pensioenuitkering. Je hebt namelijk een minder lange periode pensioen nodig. De hoogte van jouw pensioenuitkering hangt ook af van de rente op het moment dat je jouw pensioenuitkering koopt. En als je pensioengeld is belegd, ook van de beleggingsresultaten.

Het is niet verplicht om te blijven werken tot jouw levenslange pensioenuitkering ingaat. Je kunt dus ook op jouw pensioendatum stoppen met werken maar jouw pensioenuitkering pas later ontvangen. De mogelijkheden hiervoor kunnen verschillen per pensioenuitvoerder.


Partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen voor jezelf kun je van jouw pensioenkapitaal ook partnerpensioen kopen. Jouw partner ontvangt dit pensioen als je komt te overlijden.

Maar wat als je geen partner hebt? Of als jouw partner bijvoorbeeld zelf een goed pensioen heeft opgebouwd. Dan kun je ook alleen (een hoger) ouderdomspensioen kopen. Heb je een partner? Dan moet die hier wel mee instemmen.

Hoeveel partnerpensioen kun je kopen?

Het partnerpensioen mag niet hoger zijn dan 70% van jouw ouderdomspensioen. Welke keuzes je hebt, kan per aanbieder verschillen. Bij de Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden heb je standaard een partnerpensioen van 70% van jouw ouderdomspensioen. Je kunt ook kiezen voor 35%.

Belangrijk bij jouw keuze

Heb je een partner? Neem dan in je keuze mee of je partner zelf voldoende inkomen heeft. Bijvoorbeeld omdat je partner werkt, zelf een goed pensioen heeft opgebouwd of ander vermogen of inkomen heeft. In dat geval is een partnerpensioen misschien niet of minder nodig. Kijk bij deze keuze ook naar het leeftijdsverschil tussen jou en je partner. Heb je bijvoorbeeld een veel jongere partner? Dan is het waarschijnlijk dat je eerder dan je partner komt te overlijden. Het kan dan verstandig zijn te kiezen voor een (volledig of gedeeltelijk) partnerpensioen.


Vaste of variabele pensioenuitkering

Een belangrijke keuze die je moet maken, is of je een vaste of een variabele pensioenuitkering koopt. Deze keuze kan veel invloed hebben op de hoogte van je pensioen. De huidige marktrente kan een rol spelen bij jouw beslissing. Net als jouw omstandigheden en behoefte aan zekerheid.

We zetten verschillende mogelijkheden voor jou op een rij.

Vaste pensioenuitkering

Bij een vaste pensioenuitkering weet je vanaf jouw pensioendatum precies hoe hoog jouw pensioenuitkering is. Nu én over bijvoorbeeld tien jaar. Je loopt geen beleggingsrisico. Mogelijke keuzes zijn:

  • een uitkering die gelijk blijft
  • een uitkering die stijgt
  • een uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna lager (‘hoog-laag’)
  • een uitkering die de eerste jaren lager is en daarna hoger (‘laag-hoog’).

Met een hoog-laag pensioen kun je bijvoorbeeld opvangen dat jouw hypotheek nog een paar jaar doorloopt. Of de periode overbruggen tot je AOW ontvangt. Houd je rekening met hogere zorgkosten in de toekomst? Dan kan dit een reden zijn om voor een laag-hoog pensioen te kiezen.

Welke keuzes je hebt, kan per aanbieder verschillen.

Bekijk de mogelijkheden van de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering

Variabele pensioenuitkering

Bij een variabele uitkering belegt de pensioenuitvoerder met (een deel) van jouw pensioengeld.

Als de beleggingen het goed doen, heeft dit een positieve invloed op jouw pensioenuitkering. Doen de beleggingen het minder goed, dan heeft dit een negatieve invloed. Ook de marktrente heeft invloed op de hoogte van jouw pensioenuitkering. Hierdoor verandert de hoogte van jouw uitkering ieder jaar.

Bij sommige aanbieders kan met verschillende percentages worden belegd. Jouw risicoprofiel geeft dan aan welk deel van je pensioengeld je kunt laten beleggen. De pensioenuitvoerder waar je jouw pensioenuitkering koopt, stelt jouw risicoprofiel vast door je een aantal vragen te stellen.

Hoe meer wordt belegd, hoe meer jouw pensioenuitkering ieder jaar kan stijgen of dalen.

Een mogelijke aanvullende keuze is hoog-laag: een variabele uitkering die de eerste jaren hoger is en daarna lager.

Bekijk de mogelijkheden van de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering


Bedrag ineens op je pensioendatum

Binnenkort heb je mogelijk een nieuwe keuze als je met pensioen gaat. Je kunt dan een deel van je ouderdomspensioen in een keer ontvangen: een ‘bedrag ineens’. Met dat geld mag je doen wat je wilt. Maar als je kiest voor een bedrag ineens, wordt je levenslange pensioenuitkering wel lager.

Waarschijnlijk gaat deze nieuwe keuzemogelijkheid in op 1 juli 2023. Dat hangt af van wanneer de wet die dit regelt precies wordt aangenomen. Hoe werkt dit precies en waar moet je rekening mee houden? En kun jij al kiezen voor een bedrag ineens als je binnenkort met pensioen gaat? We vertellen je er alles over op de pagina Een bedrag ineens ontvangen van je pensioen.


Als je bent gescheiden

Ben je gescheiden? Dan heeft jouw ex-partner mogelijk recht op een deel van jouw pensioenkapitaal. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioenkapitaal waarmee je jouw pensioenuitkering koopt. Je ontvangt hierover persoonlijk bericht van je pensioenuitvoerder.


Kleine pensioenen

Soms is het pensioen(kapitaal) dat je tijdens een dienstverband hebt opgebouwd niet zo hoog. Bijvoorbeeld omdat je ergens maar kort hebt gewerkt. Op jouw pensioendatum berekent je pensioenuitvoerder hoe hoog de pensioenuitkering is die je kunt aankopen. Is deze lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan noemen we dit een klein pensioen. Kleine pensioen zijn onder voorwaarden afkoopbaar. Bij afkoop van een pensioen, ontvang je eenmalig een bedrag dat je vrij kunt besteden.

Je hoeft van dit bedrag dus geen pensioenuitkering te kopen. De actuele afkoopgrens voor kleine pensioenen vind je op de website van de Belastingdienst. Je pensioenuitvoerder stelt vast of je een klein pensioen hebt. Hiervoor tellen alle pensioenen mee die je via dezelfde werkgever bij deze pensioenuitvoerder heeft opgebouwd.

Gevolgen van afkoop van jouw pensioen

Bij afkoop van een pensioen, ontvang je eenmalig een bedrag dat je vrij kunt besteden. Je koopt dus geen ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen van dit bedrag. Na afkoop heb je geen recht meer op deze pensioenen.

Je pensioenuitvoerder informeert jou over het bedrag dat je bij afkoop van jouw kleine pensioen ontvangt. In het jaar dat je het afgekochte pensioen ontvangt, is jouw inkomen hoger. Mogelijk betaal je hierdoor meer belasting, of verlies je het recht op eventuele toeslagen van de Belastingdienst. Neem voor meer informatie contact op met jouw uitkeringsinstantie, de Belastingdienst of kijk op de website van het SVB.

Na je AOW-leeftijd val je mogelijk in een lager belastingtarief. Geldt dit ook voor jou? Dan kan het voordelig zijn om het afkoopbedrag na je AOW-leeftijd te ontvangen. Vraag bij je pensioenuitvoerder na of je van deze mogelijkheid gebruik kunt maken.

Zo neem je contact op

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent. Komt die er niet uit? Binnen kantooruren neemt een collega het over.

Bellen

010 513 01 05

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.

Online

Contactformulier

Binnen 5 werkdagen reactie.Onafhankelijk advies

Vind je adviseur

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.