Ga direct naar inhoud

Lifecycles binnen de Ambitieuze beleggingsvorm

Bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan binnen de Ambitieuze beleggingsvorm? Dan leest u hier alles over de manier waarop we voor u beleggen. En over de verschillen tussen de lifecycles waaruit u zelf kunt kiezen. Welke beleggingsvorm uw werkgever heeft gekozen voor uw pensioenregeling, vindt u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 of uw pensioenreglement.

Wat is de Ambitieuze beleggingsvorm?

Uw (ex-)werkgever heeft binnen het Persoonlijk Pensioen Plan en/of Pensioen Continu Plan van Nationale-Nederlanden gekozen voor de Ambitieuze beleggingsvorm. De beleggingsvorm bepaalt op welke manier wij voor u beleggen. Bij de Ambitieuze beleggingsvorm beleggen we in indexfondsen van aanbieders die goed bekend staan, en die voldoen aan onze richtlijnen voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. In deze indexfondsen worden beleggingen aangekocht met het doel om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan dat van een bepaalde index. Een index is een verzameling van financiële producten, zoals de AEX-index of de MSCI World-Index. Dit heet ook wel passief beleggen. Passieve fondsen zijn vaak eenvoudiger en goedkoper dan actieve fondsen. Daarnaast beleggen we in fondsen die risico’s voor u beperken. Hiermee bouwen we het risico af, als uw pensioendatum dichterbij komt.

Binnen de Ambitieuze beleggingsvorm gaan we het risico later afbouwen dan bij andere beleggingsvormen. En afhankelijk van uw lifecycle bouwen we het risico ook minder ver af. Zo heeft u meer kans op een hoger pensioen. We leggen graag uit hoe dit werkt.

In welke fondsen beleggen wij voor u?

Binnen de Ambitieuze beleggingsvorm beleggen wij voor u in drie soorten fondsen:

 • NN Index Rendement Fonds
 • NN Index Obligatie Fonds
 • NN Pensioenstabilisatiefondsen

Door deze combinatie van fondsen kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van beleggingen. Ook kunnen we zo het beleggingsrisico en het renterisico zorgvuldig afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.

NN Index Rendement Fonds

Het Index Rendement Fonds bestaat grotendeels uit indexfondsen, oftewel passieve fondsen. Het doel is om ongeveer hetzelfde rendement te halen als de index. Het Index Rendement Fonds bestaat uit zorgvuldig geselecteerde fondsen met een duurzaam karakter. Meer over de index (benchmark) vindt u op Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Beleggingsfondsen in het Index Rendement Fonds

Binnen het Index Rendement Fonds belegt onze vermogensbeheerder NN Investment Partners (NNIP) in:

 • Aandelen: een aandeel is een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Het is dus een stukje eigendom van een bedrijf.
 • Obligaties: deelnemingen in leningen van overheden of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Dit kunnen bijvoorbeeld obligaties zijn uit gevestigde of opkomende landen.
 • Vastgoed: grond of gebouwen, zoals woonhuizen en kantoorpanden.

Als er voor een bepaalde categorie geen indexfonds is dat aan onze criteria voldoet, dan nemen we een actief fonds op. Een actief fonds heeft als doel betere rendementen te behalen dan de index.

Het Index Rendement Fonds neemt wat meer risico dan het Index Obligatie Fonds, met als doel een hoger resultaat te halen.

NN Index Obligatie Fonds

Ook het Index Obligatie Fonds bestaat uit indexfondsen, oftewel passieve fondsen. Meer over de index (benchmark) vindt u op Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Beleggingsfondsen in het Index Obligatie Fonds

Het Index Obligatie Fonds bestaat uit een mix van verschillende obligatiefondsen. Obligaties zijn leningen van staten of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Beleggen in obligaties is gemiddeld genomen minder risicovol dan beleggen in aandelen of vastgoed. Het Index Obligatie Fonds neemt wat minder risico en behaalt daardoor naar verwachting een wat lager resultaat dan het Index Rendement Fonds.

NN Pensioenstabilisatiefondsen

Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van uw pensioenkapitaal. Op de pensioendatum koopt u van uw opgebouwde pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u krijgt voor uw kapitaal, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen. De Pensioenstabilisatiefondsen verkleinen dit renterisico. De beleggingen in deze fondsen worden namelijk meer waard als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de beleggingen. Maar door de hogere rente heeft u dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen.

Beleggingsfondsen in de Pensioenstabilisatiefondsen

Binnen de Pensioenstabilisatiefondsen beleggen we in fondsen met diverse soorten obligaties. Dit zijn leningen van staten of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding.
Het beheer van de Pensioenstabilisatiefondsen is actief: de fondsbeheerders beoordelen zelf welke samenstelling van fondsen optimaal is. Dit is nodig omdat de rente voortdurend schommelt. U betaalt hiervoor geen extra kosten.

Meer informatie

Wilt u weten uit welke beleggingsfondsen het Index Rendement Fonds, het Index Obligatie Fonds en de Pensioenstabilisatiefondsen precies bestaan? Dit leest u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Ambitieuze beleggingsvorm’.

Hoe werkt beleggen in lifecycles?

Als uw pensioendatum dichterbij komt, gaat we het beleggingsrisico geleidelijk voor u afbouwen. Hoe dichterbij uw pensioendatum komt, hoe minder tijd u namelijk nog heeft om tegenvallende beleggingsresultaten weer goed te maken. We verkleinen het beleggingsrisico, door steeds een groter deel van uw pensioengeld te beleggen in het Pensioenstabilisatiefonds. En een steeds kleiner deel in het Index Obligatie Fonds en het Index Rendement Fonds.

Op uw pensioendatum koopt u met de waarde van uw beleggingen (uw pensioenkapitaal) een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Ook daarom beleggen we voor uw pensioendatum geleidelijk steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds. Staat de marktrente laag? Dan levert dit fonds betere resultaten. U heeft daardoor op de pensioendatum een wat hoger kapitaal. Dit maakt de lagere marktrente weer deels goed. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Uit welke soorten lifecycles kunt u kiezen?

Binnen de Ambitieuze beleggingsvorm kunt u kiezen uit drie soorten lifecycles:

 • Defensief: hierbij loopt u minder risico, maar zijn de verwachte resultaten van de beleggingen ook lager. We beleggen bijvoorbeeld wat meer in obligaties.
 • Neutraal: hierbij loopt u wat meer risico. En zijn de verwachte resultaten van de beleggingen ook wat hoger. We beleggen wat meer in aandelen en vastgoed, en wat minder in obligaties.
 • Offensief: hierbij loopt u het meeste risico. Maar de verwachte resultaten zijn ook het hoogst. We beleggen veel in aandelen en vastgoed, en minder in obligaties.

Aan ieder beleggingsrisico zijn eigen lifecycles gekoppeld. Wilt u weten welk soort lifecycle bij u past? Dit stelt u vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van uw beleggingskeuzes leest u op Beleggen met uw pensioengeld.

U kunt kiezen hoe ver we het beleggingsrisico afbouwen

Beleggen wij voor u in een lifecycle, dan bouwen we altijd het beleggingsrisico voor u af als uw pensioenleeftijd dichterbij komt. Maar u heeft ook zelf een keuze. We kunnen het risico verder of minder ver voor u afbouwen.

Welke risicoafbouw het beste bij u past, hangt ook af van een keuze die u pas later maakt. Op uw pensioendatum kiest u het soort uitkering:

 • U koopt een variabele uitkering, waarbij met (een deel van) uw pensioengeld wordt belegd.
 • U koopt een vaste uitkering, waarbij niet meer met uw pensioengeld wordt belegd.

Denkt u dat u straks kiest voor een variabele uitkering? Dan sluit het goed aan om het beleggingsrisico voor uw pensioendatum wat minder af te bouwen. Denkt u dat u straks liever een vaste uitkering wilt? Dan past het goed om het beleggingsrisico zo ver mogelijk af te bouwen. De definitieve keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas als u met pensioen gaat en een pensioenuitkering koopt. Als u heeft laten afbouwen naar een variabele uitkering, kunt u dus alsnog een vaste uitkering kiezen. En omgekeerd.

Let op: laat u het risico afbouwen naar een variabele uitkering, maar kiest u op uw pensioendatum toch een vaste uitkering? Dan verkopen wij al uw risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.

Ook welke mate van risicoafbouw bij u past, stelt u vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van uw beleggingskeuzes leest u op Beleggen met uw pensioengeld.

Als u geen risicoprofiel vaststelt

Heeft u nooit een risicoprofiel vastgesteld voor uw pensioenregeling? Dan beleggen wij voor u in de neutrale lifecycle en bouwen de risicovolle beleggingen af naar ongeveer 10% (kort) voor de pensioendatum. We beleggen dan ongeveer 90% in de Pensioenstabilisatiefondsen. Dit past bij een vaste pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum.

Heeft u vroeger wel een keer een risicoprofiel ingevuld? En heeft u daarna uw beleggingskeuze doorgegeven? Dan blijven we volgens deze keuze voor u beleggen totdat u zelf een aanpassing doorgeeft. Het is verstandig om geregeld opnieuw uw risicoprofiel te bepalen. Heeft u langer dan een jaar geleden voor het laatst uw risicoprofiel vastgesteld? Dan moet u opnieuw uw risicoprofiel vaststellen, voordat u een aanpassing van uw beleggingen kunt doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over de risicoprofielen en het afbouwen van het beleggingsrisico, vindt u op de pagina Beleggen met uw pensioengeld.

Wilt u precies weten hoe we het beleggingsrisico voor u afbouwen in de lifecycle die u kiest? Dit leest u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Ambitieuze beleggingsvorm’.

Kunt u zelf uw beleggingsfondsen kiezen?

Het kan zijn dat u ook de mogelijkheid heeft om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. We beleggen dan niet voor u in een lifecycle. En we bouwen niet automatisch het risico voor u af, als uw pensioendatum dichterbij komt.
Wilt u weten of u zelf uw beleggingsfondsen kunt kiezen? U leest het in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in uw pensioenreglement).

Ruime keuze

U heeft een ruime keuze uit beleggingsfondsen. Uit welke fondsen u precies kunt kiezen ziet u bij Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Hoe u uw beleggingskeuze aan ons kunt doorgeven leest u op Zelf uw beleggingsfondsen kiezen.

Wat betaalt u voor uw beleggingen?

We zetten de kosten voor uw beleggingen op een rij.

Lopende kosten

De lopende kosten bevatten alle kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten betaalt de fondsbeheerder uit het totale fondsvermogen. De kosten worden als percentage van de waarde uitgedrukt. U ziet deze kosten niet apart terug in overzichten van uw pensioenverzekering. De kosten zijn namelijk verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U vindt de lopende kosten op de pagina Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Inkoop- en afgiftekosten

De lopende kosten bevatten niet de transactiekosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van de beleggingen in het beleggingsfonds. Als de fondsbeheerder voor u extra beleggingen aankoopt of voor u beleggingen verkoopt, dan geldt vaak een opslag of afslag op de transactiekoers. Deze opslag of afslag wordt in rekening gebracht om de huidige beleggers in het beleggingsfonds te beschermen tegen kosten die ontstaan door de extra aan- of verkopen. Deze kosten worden ook wel instap- of uitstapvergoeding, of ‘spread’ genoemd. Ook deze kosten ziet u niet in overzichten, omdat deze in de koers van het fonds zijn verwerkt. U kunt deze kosten terugvinden bij de Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze en Dynamische beleggingsvorm. Kies het beleggingsfonds waarvan u de kosten wilt weten. Klik dan op het tabje ‘feiten’ en kijk bij ‘spread’.

Beheerkosten

De beheerkosten zijn de kosten die Nationale-Nederlanden als pensioenuitvoerder in rekening brengt voor onder andere het:

 • beheren van de lifecycles;
 • wijzigen van de beleggingen binnen de lifecycles;
 • samenstellen van het fondsaanbod van de beleggingsfondsen die u zelf kunt kiezen;
 • informeren over de beleggingen.

Denk daarbij aan het volgen van de beleggingsprestaties, het toetsen of de beleggingen nog voldoen aan de selectiecriteria en informeren over de afbouw van uw beleggingsrisico. De beheerkosten zijn een percentage van de waarde van de beleggingen. Deze kosten brengen wij in mindering op de waarde van de beleggingen.

Als de waarde van de beleggingen in meerdere beleggingsfondsen is belegd, dan worden de beheerkosten periodiek op de waarde van de beleggingsfondsen in mindering gebracht. Uiteraard in de verhouding van de waarde van de beleggingsfondsen.

Deze kosten vindt u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Ambitieuze beleggingsvorm’, in de schema’s afbouw beleggingsrisico.

Overige kosten

Mogelijk betaalt u ook aankoop-, verkoop- en switchkosten. Of we hiervoor kosten berekenen en hoe hoog deze kosten zijn, vindt u in uw Startbrief of in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Hoe doen uw beleggingen het?

Hoeveel pensioenkapitaal u op uw pensioendatum heeft, hangt af van hoeveel premie is ingelegd én van het resultaat van uw beleggingen. Daarom kunt u altijd inzien hoe uw beleggingen het doen.

Actuele koersen

Voor de actuele koersen kijkt u bij Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze en Dynamische beleggingsvorm. Hoe uw beleggingen presteren, wordt uitgedrukt in een koers. Dat is de waarde van één aandeel in een fonds, op dat moment. U ziet in het overzicht de huidige (laatste) koers en de koers van de vorige dag. Ook staat erbij met hoeveel de koers is gestegen of gedaald.