Ga direct naar: inhoud

Advies van Nationale-Nederlanden

Als u behoefte heeft aan persoonlijk advies, toegespitst op uw persoonlijke financiële situatie, dan kunt u kiezen voor een adviseur van Nationale-Nederlanden. Samen met de adviseur bespreekt u wat uw wensen en mogelijkheden zijn.

Persoonlijk

Waarom een persoonlijk financieel advies?

Bent u niet goed bekend met het afsluiten van financiële producten? Of wilt u advies afgestemd op uw persoonlijke situatie? Dan is het verstandig om u te laten adviseren door een adviseur van Nationale-Nederlanden. Deze gaat voor u op zoek naar de financiële oplossingen die het beste bij uw wensen en mogelijkheden passen.

U kunt bij de adviseur van Nationale-Nederlanden terecht voor advies op het gebied van banksparen, verzekeren, pensioenen en hypotheken. Tijdens een vrijblijvend oriëntatie gesprek met onze adviseur worden de mogelijkheden besproken. U geeft aan waar u advies over wenst, onze adviseur geeft uitleg over de werkwijze, de kosten en de manier waarop het advies gegeven kan worden. Bij u thuis, op locatie of via een webcamgesprek.

Neem contact met ons op en maak een afspraak met een adviseur van Nationale-Nederlanden.

In 4 stappen

Ons adviestraject

Het adviestraject van onze adviseur bestaat uit de volgende vier stappen:

1. Inventariseren

 • Vastleggen van uw behoeften en wensen, uw financiële situatie, risicobereidheid en het kostenplaatje.
 • Bespreken voor- en nadelen van uw huidige financiële situatie.

2. Analyseren en adviseren

 • Vaststellen van eventuele fiscaal-juridische consequenties en risico’s, gevolgen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.
 • In kaart brengen eventuele financiële tekorten.
 • Samenstellen van een persoonlijk financieel adviesrapport, inclusief de bij uw wensen, situatie en risicobereidheid passende financiële producten.

3. Bespreken advies

 • Mondelinge toelichting en motivatie op het advies.
 • U krijgt inzicht in uw situatie op het moment dat u het advies opvolgt.
 • U krijgt ook inzicht in de gevolgen en eventuele risico’s als u daarvan wilt afwijken.

4. Aanvraag van de producten

 • De adviseur vraagt de door u gewenste producten bij Nationale-Nederlanden aan.
 • De adviseur bewaakt de voortgang van uw aanvraag.

Na het advies

Tijdens de looptijd van uw product(en) informeert Nationale-Nederlanden u over (wets)wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw product(en).

Belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Denk aan verhuizen, scheiden, arbeidsongeschiktheid of overlijden, maar ook grote inkomenswijzigingen. Hierdoor kan het zijn dat uw producten niet (meer) goed aansluiten Als er iets verandert, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Mocht er een nieuw adviesgesprek nodig zijn, dan brengt dit kosten met zich mee.

Neem contact met ons op en maak een afspraak met een adviseur van Nationale-Nederlanden.

Advieskosten

Advieskosten

Wanneer u zich laat adviseren door een adviseur van Nationale-Nederlanden, dan gelden onderstaande tarieven.

Totaal Advies € 995,- Advies over uw totale financiële (gezins-)situatie. U laat zich adviseren over uw inkomenswensen nu en later en ook over de eventuele risico’s die invloed hebben op uw financiële huishouding. Ook voor Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)
DGA Totaal Advies € 1.495,- Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) heeft u een bijzondere positie. Wij adviseren u graag over uw pensioen. Ook voor financieel advies op bijzondere momenten in uw leven, zoals bij overlijden of echtscheiding.
Gericht expiratie Advies € 795,- Komt uw kapitaal binnenkort vrij? Wij kunnen u adviseren over hoe u dit optimaal kunt benutten. Als u het advies opvolgt, vragen wij ook de producten voor u aan.
Vervolg Advies € 695,- Heeft u het afgelopen jaar al een advies van de adviseur van Nationale-Nederlanden gekregen? Heeft u nu weer advies nodig? Dan kunt u onze adviseur een vervolgadvies laten uitvoeren. Nieuwe wensen, een gewijzigde gezinssituatie? Genoeg reden om een vervolgadvies uit te laten voeren
Module Persoonlijke korting -/- € 100,- Omdat een advies persoonlijk is houden we ook rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Dat betreft de specifieke situaties:
 • alleenstaand
 • beide partners zijn AOW gerechtigd
 • u bent geen eigen woning bezitter/u heeft geen hypotheek.
Als meerdere kortingsgronden van toepassing zijn, verlenen we eenmalig korting.
Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) € 395,- Het Persoonlijk Financieel Overzicht is een momentopname, wij maken voor u een ‘foto’ van uw eigen financiële situatie. Dit geeft u inzicht en overzicht. Dit krijgt u ook toegelicht door een adviseur van Nationale-Nederlanden. Het PFO is geen advies.
Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) PensioenMoment € 495,- PFO PensioenMoment is bedoeld voor iedereen die graag wil weten wat voor hen het beste PensioenMoment is. Welke mogelijkheden zijn er om eerder te stoppen? Welk financieel effect heeft het als er bijvoorbeeld twee jaar eerder gestopt wordt? Het PFO PensioenMoment is geen advies. U ontvangt een financiële foto inclusief een analyse van uw PensioenMoment.

Advies over het financieren van uw woning

Eerste woning kopen € 1.445,- U koopt uw eerste woning.
Andere woning kopen € 1.745,- U koopt een nieuwe woning.

Advies bestaande hypotheek

Hypotheek veranderen € 1.495,- U bent al onze hypotheekklant en wenst een verandering in uw hypotheek en u verhuist niet.
Hypotheek veranderen na scheiding € 2.245,- Uw echtscheiding heeft gevolgen voor uw hypotheek.
Hypotheek verhogen of hypotheek oversluiten € 1.745,- U verhuist niet maar wenst wel een (nieuwe) hypotheek bij Nationale-Nederlanden of u wilt uw bestaande hypotheek verhogen.
Toeslag ondernemers € 500,-

Kortingen (Niet meervoudig toepasbaar)

Alleenwonend € 100,- U koopt uw eerste woning.
Vervolgadvies binnen 12 maanden € 395,- U ontvangt deze korting wanneer u binnen 12 maanden advies van een ander soort afneemt. Voorbeeld: eerst een Gericht expiratieadvies en binnen het jaar koopt u een ander huis waarbij u een hypotheekadvies nodig heeft.

Overig

Hypotheekcheck (zonder advies) € 495,- De Hypotheekcheck geeft u inzicht in uw financiële situatie:
- U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zowel nu als na uw pensionering.
- U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zowel nu als na uw pensionering.

Distributiekosten

Sinds 1 januari 2013 zijn aanbieders van onder andere complexe financiële producten, hypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen ook verplicht om distributiekosten transparant te maken en in rekening te brengen bij u. Distributiekosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het afhandelen van de verzekeringsaanvraag (bijvoorbeeld reclamekosten en compleet maken van het aanvraag dossier).

Lees meer over deze kosten per product onder het tabblad distributiekosten.

Provisie

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor bemiddelen en adviseren in onder andere complexe producten, hypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen.

Lees meer over het provisieverbod

Distributiekosten

Wat zijn distributiekosten?

Sinds 1 januari 2013 zijn aanbieders van complexe financiële producten verplicht om distributiekosten inzichtelijk te maken en in rekening te brengen bij u. Veelal is een financieel product complex en impactvol als het bestaat uit een combinatie van soorten producten: sparen, beleggen, lenen en verzekeren. Daarbij geldt dat de waarde van deze producten afhankelijk is van ontwikkelingen op financiële markten. Distributiekosten zijn:

 • De kosten voor het maken van reclame.
 • De kosten voor het completeren van het dossier ten behoeve van de aanvraag.
 • De kosten voor de verrichte werkzaamheden bij de aanvraag en bij het aangaan van een overeenkomst inzake een financieel product.

U bent alleen distributiekosten aan Nationale-Nederlanden verschuldigd als u direct bij Nationale-Nederlanden een product afsluit of opent. Als u dit bij een onafhankelijk adviseur doet, dan betaalt u kosten aan de betreffende onafhankelijk adviseur.

Hoeveel bedragen de distributiekosten?

Via de website nn.nl (zonder advies) Telefonisch bij Nationale-Nederlanden (zonder advies) Via adviseur van Nationale-Nederlanden, dus aanvullend op de advies­kosten
Aanvullende PensioenUitkering € 50,- € 199,- € 35,-
Aanvullend PensioenSparen € 25,- € 199,- € 35,-
Banksparen Ontslagvergoeding afsluiten niet mogelijk € 199,- € 35,-
Hypotheek afsluiten niet mogelijk afsluiten niet mogelijk € 250,-

Hoe brengen wij distributiekosten in rekening?

Bankspaarproducten
Als u rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden een bankspaarproduct (Aanvullend PensioenSparen, Aanvullende PensioenUitkering en Banksparen OntslagVergoeding) afsluit, dan gaat u bij het accorderen van de offerte tevens akkoord met een eenmalige incasso van de distributiekosten. De kosten worden vervolgens binnen 6 weken na het openen van de rekening automatisch van uw tegenrekening afgeschreven. Ongeveer 14 dagen voor het moment van afschrijven ontvangt u van ons via e-mail een herinnering. In deze e-mail vindt u onder andere het te incasseren bedrag en de datum van incasseren terug.

Hypotheekproducten
Als u rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden een hypotheekproduct afsluit in combinatie met een advies van onze Nationale-Nederlanden hypotheekadviseur, dan betaalt u distributiekosten. De distributiekosten bedragen € 250,00 en worden samen met de advieskosten bij u in rekening gebracht.

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen.

Dienstverleningsdocumenten

In de dienstverleningsdocumenten leest u wie wij zijn en wat u van ons mag verwachten.

Lees meer

_1567248_

Independer hypotheekprijs
‘Beste thuisadviseur 2015’

 • Hoogste klantwaardering op kwaliteit en prijs.
 • 94% beveelt Nationale-Nederlanden aan.