Ga direct naar inhoud

Rendement

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een belegging met een hoger verwacht rendement brengt vaak een groter risico met zich mee.

Resultaten

Hieronder vind je voor vijf van onze beleggingsprofielen de nettorendementen van Beheerd Beleggen. Per jaar en vanaf 2018. Je ontvangt variabele rente over de liquide middelen op je beleggingsrekening. Bekijk hier het actuele rentepercentage. Op de liquide middelen in je beleggingsportefeuille is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Beheerd Beleggen 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Tien jaar gemiddeld rendement**
Defensief 2 -2,5% 7,3% 1,8% 1,1% -9,2% 2,6% 1,2%
Defensief 4 -4,3% 12,6% 2,2% 5,1% -12,7% 4,7% 2,5%
Neutraal 4 -5,3% 15,4% 1,8% 9,5% -12,5% 6,2% 4,4%
Offensief 2 -6,3% 18,3% 1,3% 14,3% -12,3% 7,7% 6,5%
Offensief 6 -7,4% 21,3% 0,7% 19,1% -12,1% 9,2% 8,7%

* t/m augustus 2023
** over de periode januari 2013 t/m december 2022
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

Uitleg
Een groot deel van 2022 stond in het teken van de economische vooruitzichten van 2023. De vraag was niet of we een recessie krijgen, maar hoe zwaar deze wordt. Want dat het economisch minder gaat, was wel duidelijk. De oorlog in Oekraïne duurt voort en China kampte met de economische gevolgen van zijn ‘Zero Covid beleid’. Door de toegenomen onzekerheid daalde over het jaar de aandelenkoersen. Wereldwijd was de inflatie nog torenhoog en centrale banken verhoogden de beleidsrente in een poging de inflatie te beteugelen. De renteverhogingen van de centrale banken zagen we ook terug in de kapitaalmarktrentes. Hierdoor daalden de koersen van obligaties.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Waardeontwikkeling sparen versus Beheerd Beleggen

In de grafiek hieronder zie je de waardeontwikkeling van Beheerd Beleggen vanaf 2010 voor de beleggingsprofielen Offensief 6, Neutraal 4 en Defensief 2.

De resultaten tot 2016 zijn van een vergelijkbare voorloper van Beheerd Beleggen.

De grafiek voor Sparen is gebaseerd op de 3 maands Euribor rente met daarop een opslag van 0,5%.

In het voorbeeld gaan we uit van een eenmalige inleg van € 10.000,- op 1 januari 2010. Aan beleggen zijn kosten verbonden. In de grafiek worden de beleggingsresultaten na aftrek van de kosten getoond. Dit zijn dus de nettoresultaten.

Waardeontwikkeling als je op 1 januari 2010 € 10.000,- zou hebben ingelegd:*

* t/m december 2022
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

Waarin beleggen we voor je?

We beleggen voor je in beleggingsfondsen. Hiermee spreiden we je risico. Je kunt kiezen of je in Wereld of in Trends belegt. We houden rekening met zaken op het gebied van het milieu, sociale factoren en goed bestuur. Lees meer over hoe wij omgaan met verantwoord beleggen.

Open direct een beleggingsrekening

Bereken wat beleggen je kan opleveren

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur