Ga direct naar inhoud

Rendement

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een belegging met een hoger verwacht rendement brengt in de regel een groter risico met zich mee.

Resultaten

Hieronder vindt u de rendementen per jaar vanaf 2013 voor vijf van onze beleggingsprofielen. De resultaten tot 2016 zijn van een vergelijkbare voorloper van Beheerd Beleggen. De resultaten vanaf 2016 zijn de rendementen voor Beheerd Beleggen. U ontvangt variabele rente over de liquide middelen op uw beleggingsrekening. Het actuele rentepercentage vindt u hier. Op de liquide middelen in uw beleggingsportefeuille is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Beheerd Beleggen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * Gemiddeld rendement per jaar in periode juli 2014 t/m juni 2019
Defensief 2 7,7% 1,2% 4,4% 0,8% -2,5% 6,9% 2,5%
Defensief 4 8,8% 2,9% 5,0% 2,4% -4,3% 11,4% 3,7%
Neutraal 4 10,9% 4,6% 5,0% 4,5% -5,3% 13,3% 4,9%
Offensief 2 12,7% 6,4% 5,0% 6,7% -6,3% 15,2% 5,9%
Offensief 6 14,4% 8,0% 5,1% 8,8% -7,4% 17,2% 6,9%

* t/m eind oktober 2019
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In de grafiek ziet u de waardeontwikkeling op basis van het rendement van de beleggingsprofielen Offensief 6, Neutraal 4 en Defensief 2 vanaf 2009. Sparen is gebaseerd op de 3 maands Euribor rente met daarop een opslag van 0,5%. In het voorbeeld gaan we uit van een eenmalige inleg van € 10.000,- op 1 januari 2009.


Grafiek met de waardeontwikkeling als u op 1 januari 2009 € 10.000 zou hebben ingelegd

Waarin beleggen we voor u?

Wij beleggen voor u in beleggingsfondsen. Hiermee spreiden wij uw risico. U kunt kiezen of u Wereldwijd, in Europa of in Trends wilt beleggen. Wij beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Wij denken namelijk dat het milieu, sociale factoren en goed bestuur invloed hebben op een gunstig beleggingsresultaat.