Ga direct naar inhoud

Rendement

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een belegging met een hoger verwacht rendement brengt in de regel een groter risico met zich mee.

Resultaten

Hieronder vindt u de rendementen van Beheerd Beleggen per jaar vanaf 2016 voor vijf van onze beleggingsprofielen. U ontvangt variabele rente over de liquide middelen op uw beleggingsrekening. Het actuele rentepercentage vindt u hier. Op de liquide middelen in uw beleggingsportefeuille is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Beheerd Beleggen 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Vijf jaar gemiddeld rendement**
Defensief 2 4,4% 0,8% -2,5% 7,3% 1,8% -1,2% 2,1%
Defensief 4 5,0% 2,4% -4,3% 12,6% 2,2% -1,1% 3,6%
Neutraal 4 5,0% 4,5% -5,3% 15,4% 1,8% -0,4% 4,2%
Offensief 2 5,0% 6,7% -6,3% 18,3% 1,3% 0,4% 4,8%
Offensief 6 5,1% 8,8% -7,4% 21,3% 0,7% 1,1% 5,3%

* t/m eind februari 2021
** over de periode januari 2016 t/m december 2020
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

In de grafiek hieronder ziet u de waardeontwikkeling op basis van het rendement van de beleggingsprofielen Offensief 6, Neutraal 4 en Defensief 2 vanaf 2010 bij Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden. De resultaten tot 2016 zijn van een vergelijkbare voorloper van Beheerd Beleggen. De resultaten vanaf 2016 zijn de rendementen voor Beheerd Beleggen. Sparen is gebaseerd op de 3 maands Euribor rente met daarop een opslag van 0,5%. In het voorbeeld gaan we uit van een eenmalige inleg van € 10.000,- op 1 januari 2010. Aan beleggen zijn kosten verbonden. In de grafiek worden de beleggingsresultaten na aftrek van de kosten getoond.

In de grafiek ziet u dat hoe hoger het risico van de beleggingen, des te hoger het behaalde rendement was.

Waardeontwikkeling als u bij Beheerd Beleggen op 1 januari 2010 € 10.000,- zou hebben ingelegd. Op 30 september 2020 zou dit met Sparen € 10.713,-, met Defensief 2 € 13.641,-, met Neutraal 4 € 16.675,- en met Offensief 6 € 20.016,- zijn.

* t/m eind september 2020
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

Waarin beleggen we voor u?

Wij beleggen voor u in beleggingsfondsen. Hiermee spreiden wij uw risico. U kunt kiezen of u Wereldwijd of in Trends wilt beleggen. Wij beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Wij denken namelijk dat het milieu, sociale factoren en goed bestuur invloed hebben op een gunstig beleggingsresultaat.