Ga direct naar inhoud

Rendement

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een belegging met een hoger verwacht rendement brengt in de regel een groter risico met zich mee.

Resultaten

Hieronder vindt u de rendementen per jaar vanaf 2014 voor vijf van onze beleggingsprofielen. De resultaten tot 2016 zijn van een vergelijkbare voorloper van Beheerd Beleggen. De resultaten vanaf 2016 zijn de rendementen voor Beheerd Beleggen. U ontvangt variabele rente over de liquide middelen op uw beleggingsrekening. Het actuele rentepercentage vindt u hier. Op de liquide middelen in uw beleggingsportefeuille is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Beheerd Beleggen 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Vijf jaar gemiddeld rendement**
Defensief 2 1,2% 4,4% 0,8% -2,5% 7,3% 0,3% 2,4%
Defensief 4 3,9% 5,0% 2,4% -4,3% 12,6% -0,7% 3,7%
Neutraal 4 4,6% 5,0% 4,5% -5,3% 15,4% -2,0% 4,8%
Offensief 2 6,4% 5,0% 6,7% -6,3% 18,3% -3,2% 5,8%
Offensief 6 8,0% 5,1% 8,8% -7,4% 21,3% -4,6% 6,8%

* t/m eind september 2020
** over de periode januari 2015 t/m december 2019
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In de grafiek ziet u de waardeontwikkeling op basis van het rendement van de beleggingsprofielen Offensief 6, Neutraal 4 en Defensief 2 vanaf 2010. Sparen is gebaseerd op de 3 maands Euribor rente met daarop een opslag van 0,5%. In het voorbeeld gaan we uit van een eenmalige inleg van € 10.000,- op 1 januari 2010.


Waardeontwikkeling als u bij Beheerd Beleggen op 1 januari 2010 € 10.000 zou hebben ingelegd. Op 1 januari 2020 zou dit met Sparen € 10.708, met Defensief2 € 13.604, met Neutraal4 € 17.007 en met Offensief € 20.972 zijn.

Waarin beleggen we voor u?

Wij beleggen voor u in beleggingsfondsen. Hiermee spreiden wij uw risico. U kunt kiezen of u Wereldwijd of in Trends wilt beleggen. Wij beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Wij denken namelijk dat het milieu, sociale factoren en goed bestuur invloed hebben op een gunstig beleggingsresultaat.