Ga direct naar: inhoud

Rendement

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een belegging met een hoger verwacht rendement brengt in de regel een groter risico met zich mee.

Resultaten

Hieronder vindt u de rendementen per jaar vanaf 2013 voor een aantal beleggingsprofielen.

Beheerd Beleggen Expertfund 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Gemiddeld rendement per jaar in periode 2013 t/m 2017
Defensief 2 Profiel 1 1,22% 7,65% 1,16% 4,40% 0,78% -0,29% 3,19%
Defensief 4 Profiel 2 3,77% 8,79% 2,89% 4,97% 2,40% 0,04% 4,68%
Neutraal 4 Profiel 3 6,89% 10,90% 4,58% 5,02% 4,52% 0,64% 6,48%
Offensief 2 Profiel 4 10,10% 12,71% 6,36% 5,04% 6,65% 1,25% 8,19%
Offensief 6 Profiel 5 12,85% 14,43% 8,02% 5,07% 8,83% 1,86% 9,77%

* t/m eind januari 2018
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

De variabele rente over de liquide middelen op een beleggingsrekening vindt u op onze pagina met actuele spaarrentes. Op de liquide middelen in uw beleggingsportefeuille is het depositogarantiestelsel van toepassing.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn de rendementsgegevens voor Expertfund. Alle kosten waaronder 1% beheerkosten zijn hiervan afgetrokken. Expertfund is de voorloper van de strategie ‘Wereld’ binnen Beheerd Beleggen en kent een vergelijkbaar beleggingsbeleid. Ook de minimum en maximum risicopercentages die wij gebruiken bij het samenstellen van de portefeuilles voor Expertfund en voor Beheerd Beleggen zijn gelijk voor bovenstaande profielen. Wij vinden daarom dat deze profielen met elkaar te vergelijken zijn.

In de grafiek ziet u de waardeontwikkeling op basis van het rendement van profiel 3 vanaf 2012. Dit profiel is te vergelijken met beleggingsprofiel neutraal 4 van Beheerd Beleggen. In het voorbeeld gaan we uit van een eenmalige inleg van € 1.500,- op 1 januari 2012.

Start met Beheerd Beleggen


Waarin beleggen we voor u?

We beleggen voor u in beleggingsfondsen. Hiermee spreiden wij uw risico. U kunt kiezen of u Wereldwijd, in Europa of in Trends wilt beleggen.

Lees meer