Ga direct naar inhoud

Rendement

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een belegging met een hoger verwacht rendement brengt vaak een groter risico met zich mee.

Resultaten

Hieronder vind je voor vijf van onze beleggingsprofielen de rendementen van Beheerd Beleggen. Per jaar en vanaf 2017. Je ontvangt variabele rente over de liquide middelen op je beleggingsrekening. Bekijk hier het actuele rentepercentage. Op de liquide middelen in je beleggingsportefeuille is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Beheerd Beleggen 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Vijf jaar gemiddeld rendement**
Defensief 2 0,8% -2,5% 7,3% 1,8% 1,1% -9,7% 2,1%
Defensief 4 2,4% -4,3% 12,6% 2,2% 5,1% -13,0% 4,2%
Neutraal 4 4,5% -5,3% 15,4% 1,8% 9,5% -12,1% 6,0%
Offensief 2 6,7% -6,3% 18,3% 1,3% 14,3% -11,2% 7,6%
Offensief 6 8,8% -7,4% 21,3% 0,7% 19,1% -10,4% 9,3%

* t/m eind oktober 2022
** over de periode januari 2017 t/m december 2021
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

In de grafiek hieronder zie je de waardeontwikkeling van Beheerd Beleggen vanaf 2010 voor de beleggingsprofielen Offensief 6, Neutraal 4 en Defensief 2.

De resultaten tot 2016 zijn van een vergelijkbare voorloper van Beheerd Beleggen.

De grafiek voor Sparen is gebaseerd op de 3 maands Euribor rente met daarop een opslag van 0,5%.

In het voorbeeld gaan we uit van een eenmalige inleg van € 10.000,- op 1 januari 2010. Aan beleggen zijn kosten verbonden. In de grafiek worden de beleggingsresultaten na aftrek van de kosten getoond.

* t/m eind februari 2022
Bron: Nationale-Nederlanden Investment Office

Waarin beleggen we voor je?

We beleggen voor je in beleggingsfondsen. Hiermee spreiden we je risico. Je kunt kiezen of je in Wereld of in Trends belegt. We houden rekening met zaken op het gebied van het milieu, sociale factoren en goed bestuur. Lees meer over hoe wij omgaan met verantwoord beleggen.