Ga direct naar: inhoud

Kosten Beheerd Beleggen

Wat zijn de kosten voor Beheerd Beleggen?

Beleggen brengt kosten met zich mee. Deze kosten bestaan uit de kosten die wij bij u in rekening brengen en de kosten van de beleggingsfondsen waarin u belegt. Op deze pagina vindt u een handige tool waarmee u snel kunt zien welke kosten u kunt verwachten als u bij ons een Beheerd Beleggen rekening opent.

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

U betaalt kosten voor het beheer van uw vermogen. Deze beheerkosten zijn een percentage van uw belegd vermogen. Wij rekenen geen kosten voor transacties, het storten of opnemen van geld en het eventueel opzeggen van uw beleggingsrekening.

Vaste beheerkosten

Per jaar betaalt u vaste beheerkosten van 1% van de waarde van uw belegd vermogen. U betaalt minimaal € 3,75 per kwartaal en maximaal € 2.000,- per jaar. Is de gemiddelde waarde op uw beleggingsrekening in een kwartaal lager dan € 1.500,-? Dan betaalt u door deze minimale kosten meer dan 1% aan kosten in dat kwartaal.

Wij berekenen de kosten per dag

We berekenen de kosten die u moet betalen per dag. Om dat te doen bepalen we de waarde van uw belegd vermogen aan het einde van die dag. Over deze waarde berekenen wij de kosten.

Rekenvoorbeeld

  • De waarde van uw belegd vermogen aan het einde van de dag is € 10.000,-.
  • U betaalt daarover 1% kosten per jaar. Dit is 1% van € 10.000 = € 100,-.
  • De kosten voor die dag zijn dan € 100,- / 365 = € 0,27.

Wij brengen de kosten per kwartaal in rekening

We tellen de berekende kosten per dag elk kwartaal bij elkaar op. Op de eerste dag van een kwartaal schrijven we de kosten voor het vorige kwartaal af van uw beleggingsrekening. Als er op dat moment onvoldoende liquide middelen op uw beleggingsrekening staan om deze kosten te betalen, dan verkopen we een deel van uw beleggingen. Met de opbrengst hiervan betaalt u dan deze kosten.

Beheerkosten afhankelijk van het behaalde rendement

Bij Beheerd Beleggen bieden we een extra mogelijkheid bij de kosten die we in rekening brengen. U kunt de kosten voor het beheer van uw vermogen namelijk afhankelijk maken van het behaalde rendement. U betaalt dan 0,8% per jaar bij een negatief jaarrendement en 1,2% bij een positief jaarrendement. Is het jaarrendement dat wij voor u gerealiseerd hebben negatief? Dan betalen wij u aan het einde van het jaar 0,2% van de waarde van uw gemiddeld belegd vermogen aan u terug. Wij verrekenen dit met de kosten die u betaalt over de laatste drie maanden van het jaar. Als wij een positief jaarrendement op uw vermogen behalen, dan delen we mee in uw winst. U betaalt ons aan het einde van het jaar dan 0,2% extra kosten over de waarde van het gemiddeld belegd vermogen. Deze extra kosten brengen wij tegelijk met de kosten over de laatste drie maanden van het jaar in rekening. U kunt deze optie kiezen bij het openen van uw rekening en daarna elk jaar in januari.

Rekenvoorbeeld rendementsafhankelijk kostenpercentage

Uw gemiddelde belegd vermogen over 2017 was € 10.000,-. Als wij in 2017 een positief rendement voor u hebben behaald, dan betaalt u ons (0,2% van € 10.000,- is) € 20,- extra. Was het rendement in 2017 negatief? Dan betalen wij u € 20,- terug.

Kosten van de beleggingsfondsen

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen, maken ook kosten. De kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn verwerkt in de koers van het fonds. In mijn.nn vindt u per fonds een link naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) met daarin de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen.


 

Online inzicht en kunnen wijzigen

U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen online volgen via uw persoonlijke beveiligde omgeving en de NN App.