Ga direct naar inhoud

Je vakantiegeld berekenen, dat doe je op deze manier!

In mei of juni ontvangen de meeste mensen vakantiegeld. Dit bedrag boven op het salaris is vaak een moment om naar uit te kijken. Maar weet je hoeveel vakantiegeld je krijgt? Jouw vakantiegeld berekenen, doe je zo!

Wat is vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld. Dit staat vastgelegd in de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML). Vakantiegeld heet volgens de wet vakantiebijslag. Werk je in loondienst of ben je flexwerker, dan krijg je vakantiebijslag. Zit je in de Ziektewet of krijg je een uitkering? Dan heb je ook recht op vakantiegeld.

Voortaan niks meer missen?

Wil je op de hoogte blijven van wat er binnen het thema Inzicht in je geldzaken gebeurt? Krijg een seintje in je mailbox bij elk nieuw artikel.

Dit thema volgen

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Het vakantiegeld is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Onder bepaalde voorwaarden kan dit anders zijn, namelijk als:

  • in je cao iets anders staat. Dit kan alleen als je minimaal 108% van het minimumloon verdient. Verdien je het minimumloon? Dan heb je dus altijd recht op 8% vakantiebijslag.
  • je meer dan drie keer het minimumloon verdient. Dan kan je werkgever iets anders met je afspreken.
  • je een uitkering krijgt. Hoeveel vakantietoeslag je krijgt bij een uitkering hangt af van het soort uitkering.

Over deze berekening

Bij de berekening van je vakantiegeld zijn we uitgegaan van de door jou ingevulde gegevens. En dat je het vakantiegeld in mei krijgt. De uitkomst is een indicatie. Het kan zijn dat de hoogte van jouw vakantiegeld afwijkt van dit bedrag. Bijvoorbeeld, omdat je naast je loon nog een bonus of toeslag ontvangt. Het kan ook zijn dat er in jouw contract of cao andere afspraken staan. Aan deze berekening kun je geen rechten ontlenen.

Overwerk, bonus en dertiende maand

Vakantiebijslag krijg je over je bruto jaarsalaris. Krijg je overwerk uitbetaald, dan krijg je daar ook vakantiegeld over. Een bonus, dertiende maand, onkostenvergoeding of een winstuitkering tellen volgens de wet niet mee voor je vakantiegeld. Sommige werkgevers nemen het wel mee.

Wanneer krijg je je vakantiegeld uitbetaald?

Vakantiegeld krijg je minimaal een keer per jaar. De meeste mensen ontvangen het in mei. In dat geval bouw je vakantiegeld op vanaf 1 juni tot en met 31 mei. Sommige mensen krijgen het maandelijks bij hun salaris. Ook kan in je cao of arbeidsovereenkomst een andere afspraak staan over wanneer je jouw vakantiegeld ontvangt.

Werk je een gedeelte van het jaar bij een werkgever, bijvoorbeeld omdat je van baan wisselt? Dan krijg je alleen vakantiegeld over de periode waarin je hebt gewerkt bij die werkgever. Stop je voor de uitbetalingsdatum met je baan? Dan krijg je het vakantiegeld bij je laatste salaris of bij de eindafrekening uitbetaald.

Je vakantiegeld sparen

Bij onze gratis spaarrekening heb je variabele rente. Vraag je rekening makkelijk in drie stappen aan

Lees meer over deze spaarrekening

Bruto vakantiegeld berekenen

Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Rekenvoorbeeld bruto vakantiebijslag

Pieter had het hele jaar dezelfde baan en verdiende elke maand hetzelfde bruto maandsalaris. Zijn bruto maandsalaris is € 2.200,-. Pieter krijgt 8% vakantiegeld. Zijn bruto vakantiegeld is 12 x € 2.200 x 0,08 = € 2.112,-.

Netto vakantiegeld berekenen

Dat klinkt goed, toch? Bijna een maandsalaris extra, maar het brutobedrag krijgt Pieter niet op zijn rekening gestort. Daar gaat nog loonheffing (belasting en premie volksverzekeringen) vanaf. Vakantiebijslag is voor de loonheffing een 'bijzondere beloning'. Welk loonbelastingtarief daarvoor geldt, vind je op je loonstrook. Dit heet vaak tarief bijzondere beloningen of Percentage BT. Daar komt, als dat van toepassing is, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bij.

Rekenvoorbeeld bruto naar netto vakantiegeld

Pieter krijgt volgens het rekenvoorbeeld € 2.112,- bruto vakantiegeld. We hebben Pieters jaarloon in het kalenderjaar 2023 nodig om te bepalen wat het tarief bijzondere beloningen is. Als we ervan uitgaan dat dit € 28.512,- is, dan is het percentage BT 36,97% (2024). Pieters werkgever houdt bij de loonheffing rekening met de loonheffingskorting. Het verrekeningspercentage loonheffingskorting is dan 4,16% (2024).

Deze percentages tel je bij elkaar op. Pieters werkgever houdt dus 36,97% + 4,16% = 41,13% loonheffing in op het vakantiegeld. Over € 2.112,- is dat € 868,67. Netto ontvangt Pieter € 2.112 - € 868,67 = € 1.243,33 netto vakantiegeld.

Let op: Dit is de loonheffing die Pieters werkgever inhoudt op het vakantiegeld. Afhankelijk van Pieters persoonlijke situatie moet Pieter aanvullend inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen betalen. Of krijgt hij juist geld terug van de Belastingdienst na het doen van zijn belastingaangifte.

Wil je zien welke percentages voor jou gelden? Bekijk dan de witte tabel bijzondere beloningen op de website van de Belastingdienst.

Vakantiegeld en je pensioen

Als je met pensioen bent, wil je waarschijnlijk ook nog op vakantie kunnen. Als je de AOW-leeftijd bereikt krijg je nog steeds vakantiebijslag, namelijk over je AOW-uitkering. Dit is een vast bedrag. Je krijgt het in mei. De hoogte van de vakantiebijslag bij een AOW-uitkering vind je hier. Heb je een aanvullend pensioen? Dan krijg je misschien ook vakantiegeld. Of dat in jouw geval zo is, kun je opvragen bij jouw pensioenuitvoerder. Heb je een pensioen bij Nationale-Nederlanden? Bij ons krijg je geen aparte vakantiegeld-uitkering. Het pensioen dat je van ons ontvangt is vaak opgebouwd over je salaris inclusief vakantietoeslag. In de uitkering die je maandelijks (of per kwartaal) van ons ontvangt, zit dus al je vakantiegeld.

Besteding van vakantiegeld

Wist je dat de meeste mensen hun vakantiegeld besteden aan een vakantie? Daarna volgen sparen en uitstapjes. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Voortaan niks meer missen?

Wil je op de hoogte blijven van wat er binnen het thema Inzicht in je geldzaken gebeurt? Krijg een seintje in je mailbox bij elk nieuw artikel.

Volg dit thema

Ga jij ook op vakantie van het geld?

Met een Doorlopende Reisverzekering ga je relaxed op pad. Je bent namelijk goed verzekerd voor bijvoorbeeld diefstal van bagage.

Doorlopende Reisverzekering

  • Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
  • 24/7 hulp van de NN Alarmcentrale
  • Ook verzekerd tijdens een uitstapje over de grens

Bereken je premie

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is de bemiddelaar van de Doorlopende Reisverzekering. Je sluit deze verzekering makkelijk online af via ons. Lees meer over de bemiddeling.


Wil je meer weten?