Dit moet je weten over de leveringsakte

Dit artikel gaat over Een nieuw huis binnen Wonen

De verkoper, de koper en de notaris ondertekenen de leveringsakte. Pas dan is de verkoop van de woning definitief. Moet de akte ook worden ingeschreven bij het kadaster? Moet er altijd een notaris bij aanwezig zijn? De belangrijkste vragen over de leveringsakte op een rij.

1. Wat is de akte van levering?

Bij het kopen en verkopen van een huis komt veel kijken. De akte van levering, de leveringsakte, de transportakte of de overdrachtsakte. Het zijn verschillende namen voor hetzelfde document. Die akte is niet hetzelfde als de koopovereenkomst of het koopcontract. Wel moeten de afspraken in de koopovereenkomst overeenkomen met de leveringsakte.

De notaris stelt de leveringsakte op. Dat gebeurt meestal met een standaardakte. Het opstellen en ondertekenen van de leveringsakte hoeft dus niet duur te zijn.

2. Wat staat er in de leveringsakte?

In de akte van levering staan enkele standaardgegevens. Wie de rechtmatige eigenaar is van de woning, blijkt uit die gegevens. Als het goed is, is de eigenaar ook de verkoper van de woning. Een leveringsakte kun je ook zien als een soort eigendomsbewijs.

Na ondertekening van de leveringsakte, vindt de eigendomsoverdracht plaats. Het huis krijgt dan officieel een nieuwe eigenaar. In de akte van levering vind je de volgende informatie:

  • de kadastrale gegevens van het pand (gemeente, sectie, nummer);
  • de naam van de huidige eigenaar van het pand;
  • de titel van de overdracht;
  • de koopovereenkomst met de overeengekomen prijs en de ontbindende voorwaarden;
  • de overdrachtsbelasting;
  • de erfdienstbaarheden en andere bijzondere bepalingen die op het huis rusten.

Akte van levering opvragen

Als je je huis verkoopt, moet je ook de koopakte aanleveren. Die akte kreeg je toen jij het huis kocht en het op jouw naam kwam te staan. Dit is het wettelijke bewijs dat het huis van jou is.

Is de leveringsakte zoek? Geen paniek, je kunt een nieuw ‘Eigendomsbewijs woning’ opvragen bij het kadaster. Elke geïnteresseerde kan zo’n koopakte opvragen bij het kadaster. Ook de koper kan zo zien hoeveel de eigenaar voor het huis heeft betaald. Krijg je een leveringsakte? Dan krijg je altijd de recentste akte. Daarin staat ook informatie over erfpacht of ruilverkaveling.

3. Wat doet de notaris?

De notaris doet nog heel wat. In de leveringsakte staan meestal standaardgegevens. De notaris verzamelt en controleert die gegevens, en kijkt of de verkoper bevoegd is om de woning te verkopen. Hij controleert of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en of er beslagen op de woning rusten. Tot slot kijkt de notaris of het perceel en de woning correct zijn beschreven. Is er maatwerk nodig, dan rekent de notaris daar meestal iets extra's voor.

4. Wanneer de leveringsakte ondertekenen?

Met de koper heb je het koopcontract opgesteld. Daarin staat de datum van oplevering. Meestal is dat minimaal zes weken na ondertekening van het koopcontract. Vlak voordat je naar de notaris gaat voor de officiële overdracht, vindt de eindinspectie plaats. Je loopt een laatste keer met de koper door de woning.

Daarna ga je samen naar de notaris voor het officiële gedeelte: het passeren. Pas als alle afspraken uit het koopcontract zijn nagekomen, mag de akte getekend worden. Bij de koop van een woning wisselt een groot bedrag van hand. Dat bedrag, vaak van de geldverstrekker van de koper, moet bij de notaris staan. Het geld staat dan op een zogeheten derdengeldenrekening. Ook moet de notaris verklaren dat op de woning geen hypotheken of beslagen meer rusten.

De overdracht vindt plaats bij de notaris, dat kan ook per volmacht. Dit duurt ongeveer 30 minuten tot een uur. De koper is pas echt eigenaar als de notaris de leveringsakte heeft ingeschreven in het Kadaster.


Wil je meer weten?

Ik wil verhuizen

Je woonwensen veranderen. Dan komt er een moment dat je een andere woning wil. Van oriëntatie tot verhuischecklist, wij helpen je op weg.

Goed voorbereid verhuizen