Ga direct naar inhoud

Pgb-uitgaven declareren

Heb je een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv)? Je krijgt je pgb niet vooraf, maar kunt de door jou gemaakte kosten achteraf declareren bij Nationale-Nederlanden.

Hoe kun je declareren?

Declaratieformulieren voor verpleging en verzorging moeten aan een aantal eisen voldoen. Daarom hebben wij pgb vv-declaratieformulieren gemaakt. Op deze formulieren staan de gegevens die wij nodig hebben om een declaratie af te handelen.

Staan op de declaratie van jouw zorgverlener(s) alle benodigde gegevens? Dan kun je deze digitaal declareren in Mijn NN Zorgverzekering. Log direct in met je DigiD. Je kunt ook schriftelijk declareren. Je stuurt je declaratie per post, samen met het standaard declaratieformulier.

Staan op het declaratieformulier van je zorgverlener(s) niet alle benodigde gegevens, heeft je zorgverlener zelf geen declaratieformulier, of heb je een zorgverlener in loondienst? Dan gebruik je de volgende formulieren:

  • Declareer je kosten van iemand of een organisatie die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg verleent? Gebruik dan het declaratieformulier formele zorgverlener.
  • Declareer je kosten van een ‘natuurlijk persoon’, die niet beroepsmatig zorg verleent, bijvoorbeeld een familielid of kennis? Gebruik dan het declaratieformulier informele zorgverlener.

In ons pgb-reglement kun je meer lezen over de criteria waaraan een formele zorgverlener en een natuurlijk persoon moeten voldoen. Je ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan jou als budgethouder uit. Je moet zelf je zorgverlener(s) betalen.

Hoe gebruik je een pgb-declaratieformulier?

  • Download het pgb vv-declaratieformulier voor formele zorgverlener of natuurlijk persoon. Declareer je zelf? Vul dan zelf het formulier in.
  • Declareert je zorgverlener, omdat hij/zij geen declaratieformulier heeft, of de declaratie niet alle benodigde gegevens bevat? Laat je zorgverlener het formulier invullen en aan jou geven.
  • Dien het declaratieformulier vervolgens bij ons in. Dat kan digitaal of per post. Digitaal insturen gaat via Mijn NN Zorgverzekering. Wil je liever op papier (per post) declareren? Stuur dan het pgb vv-declaratieformulier met een standaard declaratieformulier naar ons toe.

De ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan jou als budgethouder uit. Je moet zelf je zorgverlener(s) betalen.

Waar vind je het standaard declaratieformulier?

Het standaard (papieren) declaratieformulier is gepersonaliseerd en voorzien van scancode. Daarom is het niet mogelijk om een blanco formulier te downloaden vanaf onze website. Je kunt het declaratieformulier vinden in Mijn NN Zorgverzekering, waar je het formulier kunt downloaden.

Voert de SVB jouw salarisadministratie?

Voert de SVB (Sociale Verzekeringsbank) je salarisadministratie voor je uit? Dan declareert de SVB betalingen namens jou bij Nationale-Nederlanden. Ook doen zij afdrachten aan de Belastingdienst en stellen zij loonstroken en jaaropgaven op. Heeft je zorgverlener recht op loondoorbetaling bij ziekte of voor schade en rechtsbijstand? Ook daarvoor kun je terecht bij de SVB.

Maak je nog geen gebruik van de diensten van de SVB, maar wil je dat wel graag? Of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van de SVB of bel 030 264 82 00.

Tarief formele zorgverleners en natuurlijke personen

Er gelden wettelijke, maximumtarieven voor formele zorgverleners en natuurlijke personen. Je kunt jouw zorgverlener nooit meer betalen dan deze maximale tarieven. Het tarief voor een formele zorgverlener ligt hoger dan het tarief voor een natuurlijke persoon. In het pgb–reglement kun je lezen wat we verstaan onder formele zorgverlener en natuurlijk persoon.

Voor alle pgb vv-verzekerden gelden de tarieven voor natuurlijk personen zoals opgenomen in het pgb-reglement.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact