Ga direct naar inhoud

Basisverzekering: alle veranderingen op een rij

De regering bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. Ook in 2023 zijn er wijzigingen in de basisverzekering. Wij hebben deze voor je op een rij gezet. De vergoedingen hieronder zijn nieuw in de basisverzekering. Of er is een aanpassing gedaan in de bestaande vergoeding.


De naam van jouw combinatiepolis

Jouw zorgverzekering Combinatie krijgt per 2023 een nieuwe naam: Zorg Vrij. Er verandert verder niets aan je polis. Ook in 2023 vergoeden wij in de meeste gevallen 100% van de rekening. Alleen voor niet-gecontracteerde GGZ, wijkverpleging en fysio- en oefentherapie maken we een uitzondering. We vergoeden dan 75% van de rekening, en nooit meer dan het maximumtarief.

Collectiviteitskorting

De overheid heeft besloten dat zorgverzekeraars geen collectiviteitskorting meer mogen geven op de basisverzekering. Hierdoor vervalt deze korting per 2023. Dit geldt voor elke collectiviteit en voor alle zorgverzekeraars. Heb je een collectieve verzekering? Dan behoud je je korting op onze aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Prenatale test

In 2023 valt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) bij een medische indicatie niet meer onder het eigen risico. Heb je geen medische indicatie? Dan wordt de NIPT vergoed vanuit een overheidsregeling. Je betaalt t/m maart 2023 € 175,- eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage vervalt per 1 april 2023.

Vergoeding NIPT Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2022 NIPT met medische indicatie

NIPT zonder medische indicatie (vanuit een subsidieregeling)
Ja

Geen eigen risico, maar een eigen bijdrage van € 175,-
2023 NIPT met medische indicatie

NIPT zonder medische indicatie (vanuit een overheidsregeling)
Nee

Vanaf 1 april 2023 geen eigen bijdrage van € 175,-

Vitamine D

Vitamine D wordt vaak voorgeschreven om een vitamine D-tekort te voorkomen of te behandelen. Per 1 januari 2023 wordt dit niet meer vergoed. Dit betekent dat iedereen de kosten hiervan zelf moet betalen. Krijg je vitamine D voorgeschreven voor een andere indicatie? Bijvoorbeeld omdat je teveel of juist te weinig kalk in je bloed hebt? Dan behoud je je vergoeding voor vitamine D.

Vergoeding vitamine D Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2022 Vitamine D voorgeschreven om teveel of een te kort aan Vitamine D te voorkomen of te behandelen

Vitamine D voorgeschreven voor andere indicaties
Ja


Ja
2023 Vitamine D voorgeschreven voor andere indicaties dan om een tekort te voorkomen of te behandelen Ja

Medicijnrol

In een medicijnrol zitten meerdere geneesmiddelen per innamemoment. Gebruik jij zo’n medicijnrol? Dan is deze informatie belangrijk voor jou. Tot 1 januari 2023 worden voor elk geneesmiddel apart apotheekkosten in rekening gebracht. Vanaf 2023 wordt voor de medicijnrol een abonnementsbedrag in rekening gebracht. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico.

Vergoeding medicijnrol Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2022 De apotheekkosten die per geneesmiddel uit de medicijnrol in rekening worden gebracht. Ja
2023 De abonnementskosten die voor de medicijnrol in rekening worden gebracht. Ja


Voetzorg

Op dit moment wordt voetzorg vanuit de basisverzekering alleen vergoed bij voetulcera (voetwond
door alle huidlagen heen) bij diabetes mellitus. Vanaf 2023 wordt preventieve voetzorg ook
vergoed bij een verhoogd risico op voetulcera als gevolg van:

1. verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten;
2. verminderde doorbloeding van de voeten;
3. verhoogde druk op de huid mogelijk in combinatie met een kwetsbare huid, ten gevolge
van een medische aandoening of een medische behandeling, zoals door het Zorginstituut
omschreven in het 'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie
verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus';
4. een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis;
5. een inactieve Charcotvoet;
6. eindstadium nierfalen of nierdialyse, zoals door het Zorginstituut omschreven in het
'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie verduidelijking
standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus'.

Vergoeding voetzorg Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2022 Voetzorg bij voetulcera
bij diabetes mellitus
Ja
2023 Voetzorg bij voetulcera
bij diabetes mellitus

Preventieve voetzorg
bij een verhoogd risico
op voetulcera als gevolg van
bovenstaande 6 oorzaken
Ja


Ja

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact