Ga direct naar inhoud

De basisverzekering: alle veranderingen op een rij

De regering bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. In 2022 zijn er wijzigingen in de basisverzekering. Wij hebben deze voor je op een rij gezet. De vergoedingen hieronder zijn nieuw in de basisverzekering. Of er is een aanpassing gedaan in de bestaande vergoeding.


Je restitutiepolis wordt een combinatiepolis

Vanaf 2022 is je basisverzekering een zogenaamde combinatiepolis. Dit houdt in dat je bij ons zelf je arts, ziekenhuis of specialist kiest. Wij vergoeden in de meeste gevallen 100% van de rekening. Alleen voor niet-gecontracteerde GGZ, wijkverpleging en fysio- en oefentherapie maken wij vanaf 2022 een uitzondering. We vergoeden dan 75% van de rekening, maar nooit meer dan het maximumtarief. Kijk hier voor meer uitleg over deze aanpassing.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2021 Deze niet-gecontracteerde zorg wordt 100% vergoed:
- GGZ
- wijkverpleging
- fysio- en oefentherapie

Ja
Nee
Ja
2022 Deze niet-gecontracteerde zorg wordt 75% vergoed:
- GGZ
- wijkverpleging
- fysio- en oefentherapie

Ja
Nee
Ja


Akkoordverklaring

Voor een aantal producten en behandelingen heb je een akkoordverklaring nodig om de kosten vergoed te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 komen daar de volgende producten en behandelingen bij:

  • Esketamine neusspray (bijvoorbeeld Spravato), als deze geleverd wordt door een leverancier waarmee wij geen contract hebben;
  • Oogdruppels voor kunsttranen zoals Hylo-Parin;
  • Ga je voor een behandeling naar een ander land dan je woonland en moet je opgenomen worden (intramurale zorg)? Dan heb je vóóraf een akkoordverklaring van ons nodig om een vergoeding te kunnen krijgen. Dit geldt ook voor zorg zonder opname (extramurale zorg) als deze op de lijst staat van machtigingsvereiste zorg in het buitenland.
Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2021 Geen akkoordverklaring nodig voor de zorgsoorten en situaties die hierboven staan genoemd. Ja
2022 Een akkoordverklaring nodig voor de zorgsoorten en situaties die hierboven staan genoemd. Ja


De combinatietest

De combinatietest is een onderzoek tijdens je zwangerschap. In een vroeg stadium van de zwangerschap toont het aan of je een verhoogde kans hebt op een kindje met het down-, edward- of patausyndroom. De combinatietest wordt in 2022 niet langer vergoed.

Vergoeding NIPT-test
De NIPT (niet-invasieve prenatale test) is betrouwbaarder dan de combinatietest. De NIPT wordt in 2022 vergoed volgens dezelfde voorwaarden als in 2021. Let op: Heb je geen medische indicatie? Dan betaal je voor de NIPT-test een eigen bijdrage van € 175,-.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2021 Combinatietest
NIPT
Nee
Ja
2022 Alleen nog de NIPT Ja


Logeerkosten

Krijg je CAR-T-celtherapie en woon je meer dan 60 minuten van het ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat je tijdelijk in de buurt van het ziekenhuis woont. De logeerkosten hiervan krijg je vergoed.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2021 - N.v.t.
2022 Logeerkosten bij CAR-T-celtherapie en een reisafstand van meer dan 60 minuten van het ziekenhuis.
Maximaal 14 dagen en maximaal € 77,50 per nacht*.
Ja

* In de brief die je bij je polis hebt ontvangen staat een bedrag van € 76,50. Later heeft de overheid besloten dit te verhogen naar
€ 77,50 per nacht.


Elektriciteit bij mechanische beademing

Gebruik je thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan krijg je de elektriciteitskosten hiervan vergoed. Wij vergoeden niet de stroomkosten van alle andere hulpmiddelen, zoals:

  • gebruik van OSAS-apparatuur (zoals CPAP) in de thuissituatie;
  • gebruik van zuurstopapparatuur in de thuissituatie;
  • gebruik van vernevelapparatuur in de thuissituatie.
Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2021 - N.v.t.
2022 Elektriciteitskosten bij mechanische beademing thuis. Ja


Mondzorg tot 18 jaar

De intake bij de tandarts wordt vergoed voor verzekerden tot 18 jaar. Ook het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (autotransplantaat) krijgen zij vergoed.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2021 - N.v.t.
2022 Verzekerden tot 18 jaar krijgen vergoed:
- De intake bij de tandarts.
- Het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (autotransplantaat).
Nee

Nee


GGZ

GGZ-instellingen sturen vanaf 2022 voor elke behandeling een aparte factuur naar ons. Ze sturen dus niet meer één factuur over een langere periode met meerdere behandelingen. Hierdoor kan je precies zien voor welke behandeling de factuur is. Het kan wel zijn dat je de kosten voor het eigen risico eerder in het jaar betaalt. Hoe dat zit leggen we graag uit.

Hoe het werkte in 2021
In 2021 declareren zorgverleners in de GGZ nog volgens de DBC systematiek. DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. Een DBC is het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde diagnose. Dit is vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. Hierdoor kan het lang duren voordat er een declaratie (van een DBC) bij ons binnenkomt. Ook duurt het dan lang voordat wij dit verrekenen met een eventueel openstaand eigen risico.

Hoe het vanaf 2022 werkt
In 2022 declareert de zorgverlener elke losse behandeling. Hierdoor kan de zorgverlener ook veel eerder rekeningen naar ons opsturen. Wij kunnen deze rekening dan eerder verwerken met een eventueel openstaand eigen risico.

Is je GGZ-behandeling in 2021 gestart?
Dan verrekenen wij deze kosten met het openstaand eigen risico van 2021. Je GGZ-zorgverlener sluit dit declaratietraject af per 31 december 2021. Gaat je behandeling verder in 2022? Dan declareert je zorgverlener deze kosten vanaf 2022 als losse consulten bij ons. Dit betekent dat deze losse consulten per keer verrekend worden met je openstaand eigen risico van 2022.