Ga direct naar inhoud

Uw gezondheidsverklaring

U heeft een levensverzekering bij ons en wilt u deze wijzigen? Dan moet u soms een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt onze medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of we uw verzoek kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de medische acceptatie en het invullen van uw gezondheidsverklaring.

Heeft u problemen met inloggen voor het invullen van de online vragenlijst voor de gezondheidsverklaring? Bekijk wat u kunt doen.

Medische acceptatie bij wijzigen van uw verzekering

U stuurt de ingevulde gezondheidsverklaring aan onze medisch adviseur. Onze medische adviseur beoordeelt uw gezondheidsverklaring en geeft ons een advies. Op basis van dit advies beslissen we of we uw aanvraag voor wijziging van uw verzekering accepteren. Het advies van de medisch adviseur gaat over het wel of geen verhoogde risico bij wijziging van de verzekering. De mogelijkheid bestaat dat we de wijziging niet accepteren of met andere voorwaarden.

Aanvullende informatie nodig?

In sommige gevallen hebben we aanvullende informatie nodig over de antwoorden in de gezondheidsverklaring. In dat geval kunnen we de volgende gegevens opvragen:

  • Een aanvullende vragenlijst om meer duidelijkheid te krijgen over uw klachten.
  • Een machtiging waarmee u de medisch adviseur schriftelijk toestemming geeft om informatie op te vragen, over uw klacht, bij uw huisarts en/of behandelend specialist.
  • Een klein lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door een keuringsinstantie of een onafhankelijke huisarts.

Wat moet u doen als we vragen om een gezondheidsverklaring?

Na ontvangst van uw wijzigingsverzoek ontvangt u van ons automatisch een bevestiging. Daarin vragen we als het nodig is om aanvullende informatie. Het kan zijn dat we vragen om een gezondheidsverklaring op te sturen. Hieronder staat wat u dan moet doen:


Opsturen van de gezondheidsverklaring

We vragen u de ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring met daarop uw polisnummer naar ons op te sturen.

U kunt de gezondheidsverklaring uploaden op www.nn.nl/uwbericht.

Of in een envelop sturen naar onderstaand adres:
Nationale-Nederlanden
T.a.v. Medisch Adviseur
Antwoordnummer 1403
3000 VB ROTTERDAM

Bekijk hier informatie over de verwachte reactietermijn.


Uw privacy

Bij het invullen van uw gezondheidsverklaring geeft u veel persoonlijke informatie prijs. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Hiervoor gelden allerlei regels. Alle mensen die betrokken zijn bij de medische beoordeling, hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gezondheidsverklaring en eventuele andere (medische) informatie komt in een medisch dossier. Dat wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Onze medewerkers die niet onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen, mogen niet in uw medisch dossier kijken. En uw persoonlijke informatie mag vanzelfsprekend niet met derden worden gedeeld.

Meer over onze privacyregels


Meer weten?

Wilt u meer weten over waarom u een gezondheidsverklaring moet invullen, wat dit betekent en de medische acceptatie? Kijk dan op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Heeft u nog na het lezen van de toelichting en de informatie op deze site nog vragen? We helpen u graag. U kunt u vraag of melding sturen naar www.nn.nl/uwbericht.