Ga direct naar: inhoud

Actuele doorlooptijden

Verwachte reactietermijn in aantal werkdagen. Verzekering is oorspronkelijk afgesloten bij: NN RVS Postbank
Het opvragen van informatie over uw levensverzekering 15 10 10
Het wijzigen van uw levensverzekering 15 10 10
Een aanvraag van een document zoals een waardeopgave of kopie polis 15 10 10
De uitkering van een levensverzekering op de einddatum 15 10 15
De uitkering van een levensverzekering bij overlijden 15 10 10
Stopzetten van uw levensverzekering (afkoop) 15 10 10
Overige uitkeringen 15 10 10
Stoppen met premie betalen (premievrij maken) 15 10 10
Een reactie op uw klacht 10 10 10