Ga direct naar inhoud

Gezondheidsverklaring

Je hebt een levensverzekering bij ons en je wil deze wijzigen? Dan vragen we je soms een gezondheidsverklaring in te vullen. In de gezondheidsverklaring stellen we vragen over je gezondheid.

Medische acceptatie

Je stuurt de ingevulde gezondheidsverklaring aan onze medisch adviseur. Onze medische adviseur beoordeelt je gezondheidsverklaring en geeft ons een advies. Met dit advies beslissen we of we je aanvraag voor wijziging van je verzekering kunnen doen. In het advies van de medisch adviseur staat of er een hoger risico ontstaat bij wijziging van de verzekering. Er zijn drie mogelijkheden na het advies:

  • we accepteren de wijzing
  • we accepteren de wijziging met extra voorwaarden
  • we accepteren de wijziging niet.

Aanvullende informatie nodig?

In sommige gevallen hebben we aanvullende informatie nodig over de antwoorden in de gezondheidsverklaring. In dat geval kunnen we de volgende gegevens opvragen:

  • een aanvullende vragenlijst om meer duidelijkheid te krijgen over klachten
  • een machtiging van jou. Hiermee geeft je de medisch adviseur toestemming om informatie op te vragen bij je huisarts en/of behandelend specialist
  • een klein lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door een keuringsinstantie of een onafhankelijke huisarts.

Wat doe je als we vragen om een gezondheidsverklaring?

Je krijgt van ons een bevestiging van je het verzoek om je verzekering te wijzigen. We vragen je dan meteen om aanvullende informatie. We vragen dat alleen als dat nodig is. Vragen we om gezondheidsverklaring? Hieronder staat wat je dan doet:


Opsturen van de gezondheidsverklaring

Je kunt de gezondheidsverklaring sturen naar onderstaand adres:

Nationale-Nederlanden
T.a.v. Medisch Adviseur
Antwoordnummer 1403
3000 VB ROTTERDAM

Bekijk hier informatie over de verwachte reactietermijn.


Je privacy

Bij het invullen van je gezondheidsverklaring geef je veel persoonlijke informatie prijs. Daar gaan we nauwkeurig mee om. Hiervoor gelden allerlei regels. Alle mensen die betrokken zijn bij de medische beoordeling, hebben een geheimhoudingsplicht. Je gezondheidsverklaring en eventuele andere (medische) informatie komt in een medisch dossier. Dat wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Onze medewerkers die niet onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen, mogen niet in je medisch dossier kijken. En je persoonlijke informatie mag vanzelfsprekend niet met derden worden gedeeld.

Meer over onze privacyregels


Meer weten?

Wil je meer weten over waarom je een gezondheidsverklaring moet invullen, wat dit betekent en de medische acceptatie? Kijk dan op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Heb je na het lezen van de toelichting en de informatie op deze site nog vragen? We helpen je graag. Je kunt je vraag of melding sturen naar www.nn.nl/jebericht.