Ga direct naar inhoud

Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
Afkoop Je stopt je verzekering. We maken de waarde min de verkoopkosten op de manier die je hebt aangegeven over. Mogelijk betaal je belasting over de afkoopwaarde.
Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. Ze houden toezicht op sparen, beleggen, verzekeren en lenen.
Begunstigde De persoon die de uitkering van de verzekering ontvangt. De begunstigde, de verzekeringnemer en de verzekerde kunnen dezelfde persoon zijn. Op het polisblad staat wie de begunstigde(n) is of zijn.
Beleggingsfonds In een beleggingsfonds wordt geld van beleggers verzameld. Vervolgens wordt het geld op de beurs belegd in diverse beleggingen. Hiermee wordt het risico gespreid. Er zijn verschillende soorten fondsen. Voorbeelden van fondsen zijn: aandelenfondsen, obligatiefondsen, rentefondsen, indexfondsen, mixfondsen. Ieder beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder. De fondsbeheerder beslist over het kopen en verkopen van de beleggingen.
Beleggingskosten Voor het beheer van de beleggingsfondsen betaal je per fonds een percentage op jaarbasis. Dat zijn de lopende kosten. Deze kosten bestaan uit provisies en kosten van een beleggingsfonds. Je kunt denken aan de beheervergoeding, overige bedrijfskosten en rentelasten. De beleggingskosten zijn een percentage van het totaal belegd vermogen. Het percentage wordt per fonds apart en periodiek opnieuw vastgesteld.
Beleggingsprofiel Een beleggingsprofiel geeft een beeld van welk beleggingsrisico je wilt en kunt lopen. Dit kun je vertalen naar een verdeling tussen verschillende soorten beleggingen (bijvoorbeeld aandelen en obligaties). Het risicoprofiel van het beleggingsfonds sluit aan op het beleggingsprofiel.
Beleggingsverzekering Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering. Je bouwt een bedrag op via beleggen. Met het geld dat je inlegt (premie), kopen we participaties in beleggingsfondsen. Je kunt de uitkering bijvoorbeeld gebruiken om je hypotheek af te lossen. Of je gebruikt de uitkering om je pensioen aan te vullen.
De Nederlandsche Bank (DNB) DNB is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit. Ze leveren zo een bijdrage aan een gezonde economie en welvaart in Nederland. Hiervoor houdt DNB onder andere scherp toezicht op soliditeit en integriteit van verzekeraars in Nederland.
Doelkapitaal of doelvermogen Het doelkapitaal of doelvermogen is het gewenste bedrag dat je op de einddatum wil ontvangen. Meestal bepaal je dit bij de start van je verzekering.
Eigenwoningschuld Je eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken. Je mag de rente alleen aftrekken als je de hypotheek of lening hebt voor je eigen woning. Bijvoorbeeld om je woning te kopen, verbeteren of onderhouden.
Expireren Je verzekering stopt op de einddatum die je hebt afgesproken. Dit heet expireren.
Fondsbeheerder Ieder beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder. De fondsbeheerder beslist of hij beleggingen koopt of verkoopt. Onze fondsbeheerder is NN Investment Partners. Je kunt dus niet zelf beslissen welke beleggingen je koopt.
Garantieregeling Sommige beleggingsverzekeringen keren een minimumbedrag uit op de einddatum. Of je hebt recht op een minimumrendement. Hiervoor gelden vaak regels.
Geldverstrekker De instelling waar je hypotheek of lening loopt. Bijvoorbeeld je bank.
Gezondheidsverklaring We vragen bij sommige aanpassingen om een gezondheidsverklaring. Een medisch adviseur beoordeelt de informatie die je geeft over je gezondheid.
Hersteladvies Hersteladvies over je beleggingsverzekering is om je (toekomstige) financiële situatie te verbeteren. Hersteladvies voor je beleggingsverzekering is bij ons altijd kosteloos.
Hybride verzekering Een hybride verzekering is een verzekering waarbij je een bedrag kunt opbouwen via een vaste rente die de hypotheekrente volgt en via beleggen.
Koersen De koers is de waarde van een belegging (participatie) op een bepaald moment.
Lijfrente Je bouwt met een lijfrenteverzekering een bedrag op. Op de einddatum gebruik je het bedrag voor een periodieke uitkering. Hiermee vul je je pensioen aan. 
Looptijd De looptijd is de periode tussen de startdatum en de einddatum van de verzekering.
Participaties Participaties zijn bewijzen van deelname in één of meer beleggingsfondsen.
Polisverjaardag De dag van het jaar waarop de verzekering is ingegaan. Dat is meestal de startdatum van je verzekering.
Rendement Rendement is de opbrengst van beleggingen min de kosten en risicopremie.
Risico- en opbrengstenprofiel Elk fonds heeft een eigen risico- en opbrengstenprofiel. Met het beleggingsprofiel zie je of het risico- en opbrengstenprofiel van de fondsen die bij je passen. De fondsbeheerder geeft het risiconiveau aan op een schaal van 1 tot en met 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger het risico. Het risico- en opbrengstenprofiel staat in de Essentiële Beleggingsinformatie. De informatie staat op onze website.
Verdeelsleutel Je kunt het beleggingsdeel verdelen over verschillende fondsen. Dit geven we aan in een percentage per fonds.
Verzekeringsjaar Een verzekeringsjaar is de periode die ligt tussen de ingangsdatum en 12 maanden na deze ingangsdatum.
Voorbeeldkapitaal Dit is de mogelijke opbrengst van je beleggingsverzekering op de einddatum van de premiebetaling. We gebruiken de regels en rendementstabellen die de AFM heeft vastgesteld.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.