Ga direct naar inhoud

Als uw partner overlijdt: financiële gevolgen voor u

Overlijdt uw partner, dan moet u veel zaken regelen, terwijl uw hoofd daar niet naar staat. Om u daarbij te helpen hebben we de belangrijkste zaken over uw pensioen op een rij gezet.

Overlijden melden

Na het overlijden van uw partner is het belangrijk dat u dit meldt bij de gemeente. Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan informeert de gemeente vervolgens andere overheidsinstanties waarvoor deze informatie belangrijk kan zijn. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ontving uw partner een AOW-pensioenuitkering? Dan zet de SVB die stop.

De gemeente informeert ook Nationale Nederlanden. U hoeft ons dus niet van een overlijden op de hoogte te stellen als u dit al bij de gemeente heeft gemeld.

Woont u in het buitenland en komt uw partner te overlijden? Dan weten wij niet dat uw partner is overleden. Daarom vragen wij u een kopie van de overlijdensakte aan ons te sturen.

Anw aanvragen

Zodra de SVB weet dat uw partner is overleden, krijgt u een formulier toegestuurd. Daarmee kunt u een nabestaandenuitkering Anw aanvragen. Woonde u samen met uw partner, maar was u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan moet u zelf een nabestaandenuitkering Anw aanvragen.

Stappenplan pensioen

Had uw partner een pensioenregeling via de werkgever? Dan kan de pensioenuitvoerder u vertellen wat daarmee gebeurt. Neem de volgende stappen:

Stap 1

Was uw partner op het moment van overlijden nog in dienst? Dan moeten u of uw kinderen de werkgever van het overlijden op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door het opsturen van een rouwkaart. De werkgever informeert vervolgens de pensioenuitvoerder. Was uw partner al met pensioen? Informeer dan zelf de pensioenuitvoerder. U krijgt een formulier toegestuurd waarop u de gegevens van uw partner kunt invullen.

Stap 2

Nadat u de informatie heeft aangeleverd, controleert de pensioenuitvoerder of u en/of uw kinderen recht hebben op een nabestaanden- en wezenpensioen.

Stap 3

U ontvangt van de pensioenuitvoerder een brief met daarin vermeld de hoogte van de pensioenaanspraken en een uitkeringsschema. Vanaf dat moment regelt de pensioenuitvoerder het nabestaanden- en/of wezenpensioen.

Heeft uw partner ook een aanvullend inkomen geregeld, bijvoorbeeld een
Anw-hiaatverzekering of een lijfrenteverzekering? Dan is belangrijk dat u de pensioenuitvoerder van die verzekeringen ook tijdig op de hoogte brengt.

Wat u nog meer moet regelen

Behalve het pensioen zijn er nog veel andere zaken die u moet afhandelen. Om u te helpen, hebben we een checklist opgesteld. Sommige zaken moet u direct regelen, terwijl andere kunnen wachten. Daarom is de checklist in drie periodes ingedeeld.