Ga direct naar: inhoud

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 januari 2019 is de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' ingegaan. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk. Zo kunnen kleine pensioenen worden gebundeld tot één groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

Belangrijke uitgangspunten op een rij

  • De wet is van toepassing op alle (nieuwe) kleine pensioenen vanaf 1 januari 2018.
  • Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om de waarde van een klein pensioen over te dragen naar de nieuwe regeling van een deelnemer. Nationale-Nederlanden werkt hier in beginsel wél aan mee.
  • Kiest de oude pensioenuitvoerder ervoor om de waarde van het kleine pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling? Dan is de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht om aan deze waardeoverdracht mee te werken.
  • De voorwaarden om een klein pensioen af te kopen zijn aangescherpt. Afkoop is alleen nog mogelijk op de pensioendatum óf als automatische waardeoverdracht niet is gelukt. Dit is op zijn vroegst na 5 jaar, waarbij minstens 5 pogingen tot waardeoverdracht zijn geweest.
  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch aan de pensioenuitvoerder. Dit zijn pensioenen van € 2,- of minder per jaar.

Is uw kleine pensioen opgebouwd vóór 2018? Dan blijft afkoop onder voorwaarden mogelijk

Kleine pensioenen die vóór 1 januari 2018 zijn opgebouwd, blijven afkoopbaar. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Afkoop is geen opeisbaar recht, en kan op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelname. Pensioenuitvoerders zijn dus niet verplicht om mee te werken aan uw afkoopverzoek.

Krijgt u van ons een afkoopvoorstel? Bij Nationale-Nederlanden kunt u zelf kiezen of u op ons aanbod ingaat.

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen in de toekomst ook automatisch overdragen naar een nieuwe pensioenregeling.

Wat is een klein pensioen?

U heeft een klein pensioen als uw pensioenuitkering lager is dan de wettelijk afkoopgrens. In 2019 is dit bedrag € 484,09 bruto per jaar. De minister van Sociale Zaken stelt de afkoopgrens jaarlijks vast.

Belangrijk om te weten bij afkoop klein pensioen

  • Kiest u voor afkoop van uw pensioen? Dan vervalt uw pensioenverzekering. Dit betekent dat u en uw nabestaanden geen recht meer op een periodieke pensioenuitkering.
  • De afkoopwaarde is een eenmalig brutobedrag. Hierop worden eerst nog loonbelasting en sociale lasten ingehouden. Het bedrag dat overblijft kunt u vrij besteden.
  • Mogelijk heeft een eenmalige uitkering gevolgen voor eventuele uitkeringen of toeslagen die u op dit moment ontvangt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw uitkeringsinstantie of de Belastingdienst.

Wat is een heel klein pensioen?

U heeft een heel klein pensioen als uw bruto pensioenuitkering € 2,- of minder per jaar is. Vanwege de relatief hoge administratiekosten, vervallen heel kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 automatisch. Dit is wettelijk zo bepaald.

Belangrijk om te weten bij heel klein pensioen

  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch.
  • Wij doneren de waarde van vervallen polissen aan stichting 'van Schulden naar Kansen'. Wilt u meer weten over dit goede doel? Kijk dan op de website www.vanschuldennaarkansen.nl.

Kunnen wij u helpen?