Ga direct naar inhoud

Het wisselen van baan

Wisselt u van baan, dan kan dat van invloed zijn op uw pensioen. Vooral als u heeft deelgenomen aan verschillende pensioenregelingen. Hoeveel pensioen u straks ontvangt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U heeft meerdere werkgevers gehad

Meerdere banen betekent niet altijd dat u ook meerdere pensioenregelingen heeft. Wisselt u van baan, maar blijft u wel werken in dezelfde bedrijfstak (met een verplicht gestelde pensioenregeling)? Dan houdt u dezelfde pensioenregeling.

Blijft u niet in dezelfde bedrijfstak werken of heeft u geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds? Dan is het vaak mogelijk om uw pensioenregeling via waardeoverdracht mee te nemen naar uw volgende werkgever. Ook in dat geval heeft u uiteindelijk één regeling. Krijgt u naast de verplicht gestelde regeling nog een aanvullende regeling? Houdt u er dan rekening mee dat de overstap naar een andere baan in dezelfde bedrijfstak wél gevolgen kan hebben voor deze aanvullende pensioenregeling.

Waardeoverdracht

Krijgt u van uw nieuwe werkgever ook een pensioenregeling? Dan wisselt u niet alleen van baan, maar waarschijnlijk ook van pensioenuitvoerder (fonds of verzekeraar). U heeft dan de mogelijkheid uw pensioenpotjes samen te voegen in de nieuwe pensioenregeling. Dat heet waardeoverdracht. Dit is een manier om de pensioenrechten die u in het verleden opbouwde over te dragen naar de nieuwe pensioenaanspraken.

Maar samenvoegen van uw pensioenpotjes kan ook nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer uw nieuwe pensioenregeling minder gunstige voorwaarden biedt dan uw oude pensioenregeling. Met de Pensioen Ophelder Service krijgt u snel inzicht in uw oude en nieuwe regeling en weet u of samenvoegen interessant kan zijn. In de informatiekaart Pensioenpotjes samenvoegen leest u meer over het traject dat u bij het samenvoegen van uw pensioenpotjes moet doorlopen.

Formulier waardeoverdracht

Pensioen Ophelder Service

Wet Waardeoverdracht klein pensioen