Ga direct naar inhoud

Wat is een PBV?

(R) Tegemoetkomingsregeling carrousel

  • Voor de werkgever
  • Voor de werknemer

Pensioenbeleggingsverzekering

Nationale-Nederlanden onderschrijft de tegemoetkomingsregeling van het Verbond van Verzekeraars voor pensioenbeleggingsverzekeringen (PBV). Hier leest u meer informatie.

Wat is een PBV?

Wat is een PBV?

Een pensioenbeleggingsverzekering is een verzekering waarbij pensioenkapitaal wordt opgebouwd door middel van beleggingen. U heeft of had een pensioenregeling waarvan een pensioenbeleggingsverzekering deel uitmaakt. Dit kan de pensioenregeling bij uw huidige werkgever of bij een vorige werkgever zijn.

Uw werkgever betaalt meestal de pensioenpremie of een deel daarvan. U betaalt vaak zelf voor een deel mee.
Nationale-Nederlanden belegt de betaalde pensioenpremies in beleggingsfondsen. Met deze belegde premies wordt een pensioenkapitaal voor u opgebouwd. Op uw pensioendatum verkoopt Nationale-Nederlanden de beleggingen. Van de opbrengst wordt uw pensioen betaald. Dat kan bijvoorbeeld een ouderdomspensioen zijn met een partnerpensioen.

De waarde van uw pensioenkapitaal is afhankelijk van de koersen van de beleggingen. De waarde verandert door stijgingen en dalingen van de koersen. We weten daarom van te voren niet wat het pensioenkapitaal zal zijn als u met pensioen gaat.

Nationale-Nederlanden maakt kosten om uw pensioenbeleggingsverzekering te beheren. Ook het beleggen van uw pensioenpremies kost geld. Deze kosten verrekenen we met de betaalde pensioenpremie. Lees meer onder Kosten

Soms wordt een deel van de pensioenpremie gebruikt voor het betalen van premies voor aanvullende verzekeringen. Dit is afhankelijk van de pensioenregeling. Lees meer onder Aanvullende verzekeringen

Kosten

Kosten

Nationale-Nederlanden brengt kosten in rekening voor verschillende werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan:

  • Het invoeren en bijhouden van de gegevens in onze administratie. En het opsturen van informatie over uw pensioen, zoals pensioenoverzichten en pensioenpolissen.
  • De kosten die de beheerders van beleggingsfondsen aan Nationale-Nederlanden in rekening brengen om uw geld goed te beleggen, en de kosten voor het kopen en verkopen van beleggingen.
  • Een eventuele vergoeding aan de onafhankelijk adviseur voor het adviseren en begeleiden van de pensioenregeling.

Jaarlijks overzicht

Het deel van de pensioenpremie dat gebruikt wordt voor het betalen van de kosten, wordt niet gebruikt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal.

Sinds 2010 verstuurt Nationale-Nederlanden jaarlijks een kostenoverzicht aan iedereen die een pensioenbeleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden heeft. In dit overzicht vermelden we de kosten die het voorgaande jaar in rekening zijn gebracht.
Lees meer over het Jaarlijks overzicht

Aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekeringen

Soms wordt een deel van de pensioenpremie gebruikt voor het betalen van premies voor aanvullende verzekeringen. Dit is afhankelijk van de pensioenregeling. Het kunnen bijvoorbeeld premies zijn voor een overlijdensverzekering of voor een verzekering die er voor zorgt dat Nationale-Nederlanden uw pensioenpremie doorbetaalt als u arbeidsongeschikt raakt.

Het deel van de pensioenpremie dat gebruikt wordt voor het betalen van de premies voor aanvullende verzekeringen, wordt niet gebruikt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal.

_849564_

English version

Read more about the current status of the Unit-linked pension plan compensations.