Ga direct naar: inhoud

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer aanpassen? Kies uw product en bekijk hoe u dat doet.

BankSpaar Plus

U wilt het rekeningnummer wijzigen van de incasso van de inleg voor uw BankSpaar Plus Hypotheek. Daarvoor hebben wij een aparte machtiging van u nodig. Voor uw BankSpaar Plus Hypotheek vindt u meer informatie op de pagina over het wijzigen van gegevens.

Bankspaarrekening

Hoe u de tegenrekening voor uw bankspaarrekening wijzigt, leest u op de pagina Uw bankspaarrekening wijzigen.

Doorlopend Krediet

U wilt het rekeningnummer wijzigen waarvan wij uw maandlasten van uw Doorlopend Krediet incasseren. Deze wijziging kunt u doorgeven door het formulier ‘Wijzigingsformulier Lenen’ in te vullen en op te sturen.
Het ingevulde en ondertekende formulier én de benodigde documenten kunt u per e-mail versturen naar contractbeheer@lenen.nn.nl. Maak hiervoor een scan of een foto (met uw smartphone of tablet) van deze documenten.

U kunt de documenten ook per post versturen naar Nationale-Nederlanden, Afdeling Contractbeheer Lenen, Antwoordnummer 11140, 1000 PD Amsterdam (een postzegel is niet nodig).

Hypotheekrente (en aflossing)

In mijn.nn kunt u aangeven dat u uw incassorekeningnummer voor uw hypotheekrente (en aflossing) wilt wijzigen. Om uw rekeningnummer aan te kunnen passen, hebben wij een kopie van uw bankafschrift nodig. Deze moet u via mijn.nn uploaden. Lees meer over het doorgeven van wijzigingen.

Internetspaarrekening

Hoe u de tegenrekening voor uw internetspaarrekening wijzigt, leest u op de pagina Uw internetspaarrekening wijzigen.

Pensioen/lijfrente

U wilt het rekeningnummer waarop wij uw pensioen/lijfrente storten wijzigen. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek aan ons of aan uw onafhankelijk adviseur doorgeven. Vermeld bij dit verzoek uw rekeningnummer, polisnummer en zet bij het verzoek een geldige handtekening. Wij vragen een schriftelijk verzoek om misbruik van uw rekening te voorkomen. U kunt uw verzoek per post aan ons toesturen.

Schade- of levensverzekering(en)

Wilt u uw rekeningnummer aanpassen? Dit kan op twee manieren:

Telefonisch

Neem telefonisch contact met ons op. Wilt u de polisnummer(s) van uw verzekering(en) bij de hand houden? We stellen u namelijk een aantal vragen om uw identiteit te bepalen.

Per post

Print het machtigingsformulier uit, vul het in en stuur het formulier naar ons toe. Wilt u duidelijk aangeven voor welk(e) polisnummer(s) uw machtiging geldt?

Kies voor het machtigingsformulier schadeverzekeringen als u bijvoorbeeld een autoverzekering, reisverzekering of gezinsongevallenverzekering heeft.

Machtigingsformulier schadeverzekeringen (pdf)

Kies voor het machtigingsformulier levensverzekeringen als u een levensverzekering of een beleggingsverzekering heeft.

Machtigingsformulier levensverzekeringen (pdf)

Spaarhypotheek

U wilt het rekeningnummer wijzigen van de incasso van de premie voor uw Optimaal Spaarhypotheek/ Spaarhypotheek. Daarvoor hebben wij een aparte machtiging van u nodig. Als u ons belt of mailt, sturen wij u het juiste formulier toe.


Wilt u een wijziging per post doorgeven?

Gebruik dan onderstaand adres:

Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Kunnen wij u helpen?