Ga direct naar inhoud

Informatie over activering van klanten met een beleggingsverzekering

Nationale-Nederlanden heeft de afgelopen jaren veel gedaan om haar beleggingsverzekeringen te verbeteren. Zo zijn de in het verleden in rekening gebrachte kosten gemaximeerd en zijn de toekomstige kosten verder verlaagd. Daarnaast heeft Nationale-Nederlanden aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’) getroffen, zoals het gemakkelijk overstappen naar een ander product, die voldoen aan de ‘Best-in-Class’ criteria die zijn opgesteld door het Ministerie van Financiën.

Ondanks deze maatregelen blijft Nationale-Nederlanden contact zoeken met klanten die een beleggingsverzekering hebben. Het is belangrijk dat klanten zorgvuldig naar hun beleggingsverzekering kijken. Nationale-Nederlanden denkt graag mee om waar nodig een passende individuele oplossing te vinden.

Nationale-Nederlanden is bezig om klanten op individuele basis inzicht te bieden in de financiële situatie van hun beleggingsverzekering én in de mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Doel van dit zogeheten ‘activeren’ is dat klanten vervolgens een bewuste keuze kunnen maken over hun beleggingsverzekering.

Doel van het gesprek met de klant is na te gaan of de verzekering nog voldoet aan het oogmerk waarvoor de klant de beleggingsverzekering destijds heeft gekocht (hypotheek, studiepotje, extra oudedags- of nabestaandenvoorziening), of de verzekering past binnen de huidige financiële situatie van de klant en bij de mate van risico die de klant kan en wil nemen. Klanten ontvangen een hersteladvies en indien klanten dit wensen, kunnen zij kosteloos overstappen naar een ander product, zoals banksparen.

De meest kwetsbare groepen zijn met voorrang geholpen. Zo zijn alle klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering inmiddels geactiveerd, net als alle klanten met een hypotheek-gebonden polis.

Van de groep klanten met een lijfrenteverzekering was op 31 december 2016 100% in de groep ‘zeer kwetsbaar’ en 100% in de groep ‘kwetsbaar’ geactiveerd. Van de groep ‘minder kwetsbaar’ was 100% geïnformeerd.

Alle overige klanten met een beleggingsverzekering zijn voor 1 januari 2018 benaderd. Op 30 september 2017 was 100% in de groep ‘kwetsbaar’ geactiveerd. Van de groep ‘minder kwetsbaar’ was 99% geïnformeerd. Eind 2017 is deze groep klanten volledig geactiveerd/geïnformeerd.

Het activeringsproces en de resultaten daarvan worden getoetst door de Autoriteit Financiële Markten.

De informatie op deze pagina wordt elk kwartaal geactualiseerd.

Schikkingen

Ondanks de verbeteringen die sinds 2008 zijn doorgevoerd door Nationale-Nederlanden met betrekking tot de door haar verkochte beleggingsverzekeringen, zijn er ook klachten. Indien de specifieke individuele omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan een dergelijke klacht leiden tot een schikking. Dit is altijd maatwerk. In verreweg de meeste gevallen is er geen aanleiding tot een schikking. Tot op heden is met een gering aantal individuele klanten een schikking getroffen.

Meer informatie over schikkingen