Ga direct naar: inhoud

Waarin beleggen we voor u?

Met Beheerd Beleggen beleggen we voor u in beleggingsfondsen. Daarbij kunnen wij kiezen uit beleggingsfondsen van verschillende aanbieders. Wij selecteren daaruit de fondsen die wij het beste vinden. Wij spreiden het risico voor u door te beleggen in meerdere fondsen.

Keuze uit drie typen portefeuilles

U bent vrij om te kiezen uit drie typen portefeuilles: Wereldwijd, Europa en Trends. Heeft u geen voorkeur? Dan beleggen wij standaard voor u in Wereldwijd.

Wereldwijd

 • Wij beleggen in deze portefeuille wereldwijd in zowel ontwikkelde landen als opkomende landen. Ontwikkelde landen zijn bijvoorbeeld de V.S., Japan en de grote Europese landen. Opkomende landen zijn bijvoorbeeld Brazilië, China en Rusland.

 • Wij selecteren fondsen die zelf wereldwijd beleggen, maar ook fondsen die zich richten op een specifieke regio, sector of strategie. Bijvoorbeeld hoog dividend of groei. Het resultaat is een portefeuille met een wereldwijde spreiding.

 • Wij beleggen in staats- en bedrijfsobligaties en aandelen uit verschillende sectoren zoals energie, consumptiegoederen en telecom.

 • Naast obligaties en aandelen, kan uw portefeuille ook voor een deel uit liquiditeiten bestaan.

Europa

 • Wij hebben in deze portefeuille een focus op Europa. Zowel ontwikkelde als opkomende Europese landen kunnen onderdeel zijn van de beleggingen. Opkomende landen binnen Europa zijn bijvoorbeeld Polen, Rusland en Tsjechië.

 • Wij selecteren fondsen die zelf gespreid beleggen in Europa, maar ook fondsen die zich richten op een specifiek land binnen Europa of op een specifieke Europese sector. Het resultaat is een portefeuille met een spreiding binnen Europa.

 • Wij beleggen in Europese staats- en bedrijfsobligaties en een Europese mix van verschillende sectoren als energie, consumptiegoederen en telecom.

 • Naast obligaties en aandelen, kan uw portefeuille ook voor een deel uit liquiditeiten bestaan.

Trends

 • Wij hebben in deze portefeuille speciale aandacht voor trends zoals robotisering, infrastructuur en milieutechnologie. Wereldwijd kunnen zowel ontwikkelde landen als opkomende landen onderdeel zijn van de beleggingen. Ontwikkelde landen zijn bijvoorbeeld de V.S., Japan en de grote Europese landen. Opkomende landen zijn bijvoorbeeld Brazilië, China en Rusland.

 • Wij selecteren fondsen die zich richten op één trend, maar ook fondsen die in meerdere trends beleggen. Het resultaat is een portefeuille waarin meerdere trends zijn vertegenwoordigd en met voldoende spreiding over regio’s, landen en sectoren.

 • Wij beleggen in staats- en bedrijfsobligaties en aandelen uit verschillende sectoren en met een focus op trends.
 • Naast obligaties en aandelen, kan uw portefeuille ook voor een deel uit liquiditeiten bestaan.

Bekijk de fondsen waaruit onze modelportefeuilles momenteel kunnen bestaan

Start met Beheerd Beleggen


Lage kosten

Keuze tussen een vast percentage van 1% over uw belegd vermogen of een rendement afhankelijk percentage.

Lees meer