Ga direct naar inhoud

Gevolmachtigd agenten

Nationale-Nederlanden heeft een aantal financiële dienstverleners een volmacht gegeven voor Schade- en Inkomensverzekeringen. Deze zogenaamde gevolmachtigd agenten hebben van ons de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders als verzekeraar op te treden. In alle gevallen blijft Nationale-Nederlanden de risicodrager.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent neemt bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval Nationale-Nederlanden. Niet de gevolmachtigd agent loopt het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar Nationale-Nederlanden.

Gevolmachtigd agenten hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een gevolmachtigd agent biedt verzekeringen aan via één of meer onafhankelijk adviseurs. In de meeste gevallen werken de gevolmachtigd agenten samen met maar slechts één onafhankelijk adviseur die tevens onderdeel is van dezelfde onderneming, maar wel als een afzonderlijke juridische entiteit opereert. Deze adviseurs zijn nog steeds onafhankelijk, ze adviseren namelijk ook producten van andere verzekeraars en werken dus niet uitsluitend samen met Nationale-Nederlanden.

Wat betekent dit voor u?

Werkt uw verzekeringsadviseur samen met een gevolmachtigd agent en loopt uw verzekering in de volmacht van dat kantoor? Dan is uw verzekeringsadviseur, of eventueel de gevolmachtigd agent, uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken, schademeldingen, etc.

Gevolmachtigd agenten

Nationale-Nederlanden geeft volmachten af voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Dit omvat in ieder geval de volgende productgroepen: brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, ongevallen, reis en transport. Heeft een gevolmachtigd agent ook een volmacht voor inkomensverzekeringen dan is dit in het overzicht specifiek aangegeven.