Ga direct naar inhoud

Wat zijn de belangrijkste beleggingsrisico’s?

Als je gaat beleggen, krijg je te maken met beleggingsrisico’s. Want beleggen zonder risico bestaat niet. In dit artikel zetten we de belangrijkste risico’s van beleggen op een rij. Ook leggen we uit hoe we bij Nationale-Nederlanden omgaan met de risico’s als we jouw vermogen beheren.

Man leest over de belangrijkste beleggingsrisico's op zijn tablet.

Allereerst: risico’s horen bij beleggen. Welke beleggingsvorm je ook kiest. Je kúnt namelijk (een deel van) je inleg verliezen. Daarom beleg je in principe voor een langere termijn. Denk daarbij aan een beleggingshorizon van vier jaar of meer. Want hoe langer je belegt, hoe meer kans je hebt om eventuele verliezen goed te maken.

Verder is het belangrijk dat je belegt met geld dat je kunt missen. En dat je ervoor zorgt dat je genoeg geld achter de hand hebt voor je vaste lasten en onverwachte uitgaven. Zo voorkom je financiële problemen in de toekomst.

Algemene risico’s van beleggen

Welke risico’s loop je als je wilt beleggen? En hoeveel risico loop je dan? Dat hangt er helemaal van af waarin je belegt. Maar er zijn algemene risico’s waar je alvast rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld:

1. Koersrisico

Koersrisico is het risico dat de koers daalt. Kortom: de waarde van je belegging. Daalt de koers? Dan zal je belegging ook minder waard worden.

2. Marktrisico

Marktrisico is het risico dat je beleggingen minder waard worden door algemene economische ontwikkelingen in de markt. Als het slecht gaat met de economie, kan dat een negatief effect hebben op ondernemingen. Waardoor aandelen van ondernemingen bijvoorbeeld minder waard worden.

3. Renterisico

Renterisico is het risico dat je beleggingen minder waard worden door schommelingen van de rentestand. Renteschommelingen hebben bijna altijd invloed op de financiële markten. Als de rente stijgt, kan de waarde van aandelen en obligaties met een vaste rente dalen.

4. Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de onderneming of staat waarin jij belegt, niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Of zelfs failliet gaat. Waardoor jouw beleggingen vervolgens in waarde dalen. Het kan zijn dat je geen rente uitbetaald krijgt. Of dat je inleg niet wordt terugbetaald. Het kan zelfs voorkomen dat je beleggingen helemaal niets meer waard zijn.

5. Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat je belegging tijdelijk (bijna) niet verhandelbaar is. Bijvoorbeeld omdat er weinig of geen vraag naar is. Dat betekent dat je beleggingen niet kunt omzetten naar (contant) geld op het moment dat je dat wilt. Of je krijgt er bij de verkoop van je beleggingen een slechtere prijs voor dan verwacht.

6. Valutarisico

Met valutarisico krijg je te maken als je in andere valuta dan de euro belegt. Denk aan de Amerikaanse dollar. Daalt de koers van andere valuta in vergelijking met de euro? Dan heeft dat een negatieve invloed op de waarde van je belegging.

Risico’s per beleggingssoort

Naast algemene beleggingsrisico’s zijn er specifieke risico’s per soort belegging. We noemen een paar veelvoorkomende voorbeelden:

Aandelen

Heb je aandelen? Dan word je simpel gezegd mede-eigenaar van een onderneming. De prijs van een aandeel hangt van veel factoren af. Denk aan de winst van ondernemingen. Of aan onverwachte gebeurtenissen op de financiële markten. Gaat een onderneming failliet? Dan kan een aandeel naar nul dalen.

Obligaties

Obligaties zijn leningen door bedrijven, overheden of instellingen (debiteuren). Koop je een obligatie? Dan leen je geld aan debiteuren in ruil voor een vooraf vastgestelde rente. Het grootste risico is dat debiteuren de rente niet (meer) kunnen betalen. Ook renteschommelingen kunnen een negatief effect hebben op de waarde van je obligaties.

De kansen en risico's van beleggen

Michel Engbers (Directeur NN Investment Office) legt uit welke kansen en risico's horen bij beleggen.

Grondstoffen

Je kunt geld beleggen in grondstoffen, zoals olie, ijzer, graan, suiker of goud. Vaak verandert de vraag naar grondstoffen sneller dan het aanbod. Daardoor kan de prijs schommelen. Ook kun je te maken krijgen met het valutarisico (zie hierboven). De meeste grondstoffen staan namelijk in Amerikaanse dollars genoteerd.

Vastgoed

Beleg je in vastgoed? Dan kan dat vastgoed in waarde dalen. Bijvoorbeeld doordat de marktrente verandert. Dat kan een negatieve invloed hebben op jouw beleggingen in vastgoed.

Overige risico’s

Goed om te weten: er bestaan nog meer soorten beleggingen. Allemaal hebben ze hun eigen risico’s. Meer weten? Lees dan het ABC van Beleggen.

Beleggingsrisico’s verminderen

Je kunt de risico’s van beleggen verkleinen. Zo is het verstandig je geld te spreiden over verschillende soorten beleggingen. Obligaties bijvoorbeeld, geven over het algemeen minder risico dan aandelen. En gaat het met de ene soort belegging tijdelijk minder goed? Dan kun je dat met een andere soort belegging compenseren.

Ook binnen een soort belegging kun je kiezen uit beleggingen met meer of minder risico. Neem aandelen. Die kunnen onderling flink verschillen qua risico. Ook kun je je beleggingen spreiden over verschillende branches en regio’s.

Hoe meer kans op rendement, hoe groter meestal het risico. En hoe minder risico je loopt, hoe groter de kans op minder rendement. Kortom, kies beleggingen met risico’s die passen bij jouw situatie.

Beheerd Beleggen (vermogensbeheer)

Vind je het lastig om te bepalen welke risico’s bij jou passen? Dan kun je je geld laten beleggen door experts. Dat noemen we ook wel vermogensbeheer.

Zo kun je bij Nationale-Nederlanden Beheerd Beleggen. Onze experts volgen dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten. Vervolgens selecteren zij de beleggingsfondsen die het beste passen bij jouw beleggingsprofiel. En bij het risico dat jij wilt en kunt lopen.

Actueel beleggingsprofiel

Jouw beleggingsprofiel bepalen we aan de hand van een vragenlijst die je invult als je start met Beheerd Beleggen. We vragen je die vragenlijst elk jaar opnieuw in te vullen. Zo blijft je beleggingsprofiel actueel. Rolt er een ander profiel uit de vragenlijst? Dan passen onze experts je beleggingsportefeuille op basis van je nieuwe profiel aan.

Start met Beheerd Beleggen

Wil je beleggen uitbesteden aan experts? Kies dan voor Beheerd Beleggen bij Nationale-Nederlanden. Onze beleggingsexperts gaan voor je aan de slag. Via onze app kun je dagelijks zien hoe het met je beleggingen gaat.

Ontdek meer over Beheerd Beleggen

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe gaan wij met beleggingsrisico’s om?

Bij Nationale-Nederlanden werken we met 17 beleggingsprofielen. Die zijn onderverdeeld in vier risicocategorieën:

  • Defensief (weinig risico): Een defensief profiel past bij jou als je niet veel risico wilt lopen. Het betekent ook dat je rendement minder hoog is.
  • Neutraal (neutraal risico): Een neutraal profiel kies je als je wat meer risico wilt nemen. Maar wel binnen bepaalde grenzen en over een langere periode.
  • Offensief (veel risico): Een offensief profiel past bij jou als je veel rendement belangrijker vindt dan weinig risico.
  • Liquide: Een liquide profiel kies je als je wilt dat je vermogen voor 100% liquide wordt aangehouden (cash geld). Zodat je snel over je geld kunt beschikken.

Per profiel verschillen de verhoudingen tussen de soorten beleggingen. Een voorbeeld: bij een offensief profiel beleggen onze experts het grootste deel van jouw vermogen in aandelenfondsen met meer risico. Bij een defensief profiel beleggen zij het grootste deel in obligatiefondsen met minder risico.

Spreiden over beleggingsfondsen

Een belangrijke eigenschap van Beheerd Beleggen is dat we beleggingsrisico’s extra verminderen. Dat doen we onder andere door jouw geld te spreiden over meerdere beleggingsfondsen. Ook spreiden we je geld over meerdere aanbieders van deze beleggingsfondsen.

Daarnaast kan het verstandig zijn je geld gespreid in te leggen. Dus niet € 10.000,- in één keer, maar elke maand een kleiner bedrag.

Door gespreid in te leggen, verminder je het risico dat je op het verkeerde moment belegt. Want telkens als je geld inlegt, worden er beleggingen voor jou gekocht. De ene keer tegen een wat hogere koers en de andere keer tegen een wat lagere koers. Als je regelmatig inlegt zorg je ervoor dat je tegen een gemiddelde koers aankoopt.

Dagelijks verhandelbare beleggingsfondsen

Een andere manier waarop we de beleggingsrisico’s verkleinen? We beleggen alleen in dagelijks verhandelbare beleggingsfondsen. Zo sluiten we het liquiditeitsrisico (waarover je aan het begin van dit artikel meer las) zoveel mogelijk uit.

Verder spreiden we je geld over verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren. Daarbij houden we rekening met de omstandigheden in de markt. En we passen je beleggingsportefeuilles aan als daar een aanleiding voor is. Wil je hier meer over weten? Onze beleggingsexpert Rodney Orzeszek vertelt over risicobeperking bij Beheerd Beleggen.

Lifecycle-methode

Tot slot kun je bij Beheerd Beleggen kiezen voor de zogenaamde lifecycle-methode. Dat betekent dat we de beleggingsrisico’s stap voor stap afbouwen als je dichter bij je doeldatum in de buurt komt. Kortom, de datum waarop je je geld wilt hebben.

We beleggen dan steeds minder geld in risicovolle beleggingsfondsen. En steeds meer in minder risicovolle beleggingsfondsen. Het kan ook zijn dat we het deel liquide middelen verhogen. Het maakt daarbij niet uit in welke risicocategorie jouw beleggingsprofiel valt (offensief, neutraal of defensief). Meer weten? Lees dan hoe de lifecycle-methode precies werkt.

Wil je gaan beleggen? Bereid je dan goed voor en lees waar je aan moet denken als je wilt beginnen met beleggen. Wil je liever dat experts het werk voor je doen? Dan is Beheerd Beleggen iets voor jou. Houd er wel rekening mee dat beleggen altijd kosten en risico’s met zich meebrengt. En dat je een deel van je inleg kunt verliezen.


Wil je meer weten?