Ga direct naar inhoud

Saldoverklaring bij vergeten lijfrente belastingaangifte

Je hebt alweer een hele tijd geleden een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening afgesloten. Inmiddels sta je misschien voor de keuze; laat je je lijfrente uitkeren of spaar je nog even door? Of je bent met een financieel adviseur je financiële toekomst aan het plannen. Maar nu kom je erachter dat je niet altijd de premie of inleg op je lijfrente hebt opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Als je nu in actie komt, voorkom je dat je te veel belasting betaalt als je lijfrente wordt uitgekeerd. Dat moet je wel regelen voorafgaand aan het uitkeren.

Heb je een onbelast saldo in je lijfrente?

Je bent meer dan vijf jaar geleden vergeten de premie of inleg op je lijfrente af te trekken. Of je hebt meer ingelegd dan je mocht aftrekken op basis van je jaarruimte of reserveringsruimte. In dat geval kun je bij de Belastingdienst een verklaring onbelast saldo aanvragen. Dit heet ook wel ‘Verklaring niet-afgetrokken premies’ of kortweg ‘saldoverklaring’ genoemd. Daarmee kan je bank of verzekeraar (een deel van) je lijfrentekapitaal onbelast uitkeren.

Als je korter dan vijf jaar geleden vergeten bent om de premie of inleg op je lijfrente af te trekken, dan zijn er nog andere mogelijkheden om dit alsnog af te trekken van je inkomen. Zie ons blog over een vergissing gemaakt bij je lijfrente-aftrek.

Hoe vraag je een saldoverklaring aan?

Een saldoverklaring vraag je dus aan bij de Belastingdienst. Hierop staat hoeveel je niet hebt afgetrokken van je inkomen. Je ontvangt de saldoverklaring uiterlijk binnen acht weken.

Gegevens meesturen bij aanvraag saldoverklaring

Stuur bij je aanvraag het volgende mee:

  • Je burgerservicenummer (BSN);
  • Stortingsbewijzen of bankafschriften waarmee je aantoont wat je hebt ingelegd en wanneer;
  • Een overzicht waarin je per lijfrenteproduct per jaar aangeeft welke bedragen je hebt afgetrokken en welke niet;
  • Een verklaring waarin je aangeeft dat je de niet-afgetrokken premies of stortingen waarvoor je de saldoverklaring aanvraagt niet alsnog in aftrek zal brengen op je inkomen;
  • Een kopie van de polis of overeenkomst van je lijfrenteproduct. Stuur ook een kopie van eventuele aanhangsels en clausules bij de polis of overeenkomst mee.

Let op: gaat je verzoek (ook) over aangiften inkomstenbelasting van vóór 2007? Dan moet je daarvan bewijsstukken meesturen, zoals kopieën van aangiften en aanslagen over die jaren. De Belastingdienst heeft namelijk geen aangiftegegevens meer van vóór 2007.

Stuur je verzoek op naar:

Belastingdienst
Afdeling CAP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

De Belastingdienst berekent vervolgens het onbelast saldo in twee stappen:

  • De in de periode 2001 tot 2010 betaalde en niet-afgetrokken premie of inleg wordt volledig meegerekend.
  • Vanaf 2010 geldt een maximum van € 2.269,- op betaalde en niet-afgetrokken premie of inleg per jaar.

Deze saldoverklaring stuur je daarna door aan de bank of verzekeraar waar je je lijfrente wilt laten uitkeren. Bijvoorbeeld via de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden.

Zonder saldoverklaring kan de bank of verzekeraar jou níet (gedeeltelijk) belastingvrij uitkeren!

De bank of verzekeraar zorgt er vervolgens voor dat je het onbelast saldo alsnog belastingvrij krijgt uitgekeerd. Zo voorkom je dus dat er te veel loonheffing wordt ingehouden.

Persoonlijk advies?

Wil je advies over het uitkeren van je lijfrente, passend bij jouw persoonlijke financiële situatie? Maak dan nu een afspraak met een onafhankelijk adviseur.

Vind een onafhankelijk adviseur

Een rekenvoorbeeld

Siem had drie jaar lang (2008, 2009 en 2010) steeds een jaarruimte van € 6.000,-. Hij maakte echter elk jaar € 10.000,- over naar zijn lijfrenterekening om als aanvulling voor zijn pensioen te sparen. Deze inleg vulde hij ieder jaar in bij zijn belastingaangifte. Aangezien zijn jaarruimte € 6.000,- bedroeg, was een deel van zijn inleg niet aftrekbaar. De totale inleg die Siem niet heeft afgetrokken is dus 3 x € 4.000,- = € 12.000,-.

De Belastingdienst berekent welk deel hiervan als ‘onbelast saldo’ kan worden aangemerkt. Tot 2010 wordt alle betaalde en niet-afgetrokken inleg door de Belastingdienst gecorrigeerd. Vanaf 2010 is dit nog maar maximaal € 2.269,- per jaar. Daarom bedraagt het onbelaste saldodeel € 10.269,-. Dit bedrag staat op de saldoverklaring die Siem van de Belastingdienst ontvangt.

Jaartal Inleg Lijfrente-aftrek Niet afgetrokken Onbelast saldo
2008 € 10.000,- € 6.000,- € 4.000,- € 4.000,-
2009 € 10.000,- € 6.000,- € 4.000,- € 4.000,-
2010 € 10.000,- € 6.000,- € 4.000,- € 2.269,-
Totaal € 30.000,- € 18.000,- € 12.000,- € 10.269,-

Siem krijgt dus in totaal € 10.269,- onbelast uitgekeerd zodra hij zijn lijfrente periodiek laat uitkeren. Dit werkt dan als volgt: Stel Siem ontvangt vanaf 2020 een jaarlijkse lijfrente-uitkering van € 5.000,-. Deze uitkering is dan in 2020 onbelast. Het onbelaste saldo bedraagt dan nog € 10.269,- -/- € 5.000,- = € 5.269,-. Ook de uitkering in 2021 is onbelast. Het saldo bedraagt dan nog € 269,-, waardoor de uitkering in 2022 tot een bedrag van € 269,- onbelast is. Over het meerdere van € 5.000,- -/- € 269,- = € 4.731,- wordt loonheffing ingehouden.

Jaartal Bruto uitkering Onbelaste uitkering Belaste uitkering
2020 € 5.000,- € 5.000,- € 0,-
2021 € 5.000,- € 5.000,- € 0,-
2022 € 5.000,- € 269,- € 4.731,-
2023 € 5.000,- € 0,- € 5.000,-
2024 € 5.000,- € 0,- € 5.000,-
2025 € 5.000,- € 0,- € 5.000,-

Dit rekenvoorbeeld is alleen bedoeld om te laten zien hoe de Belastingdienst omgaat met het berekenen van het onbelaste saldo over eerdere jaren. De netto-uitkering is afhankelijk van de belastingschijf waar Siem in valt en is buiten beschouwing gelaten. In dit voorbeeld is ook geen rekening gehouden met de rente die ontvangen en uitgekeerd wordt op het lijfrentekapitaal.


Wil je meer weten?