Ga direct naar inhoud

Samen sparen? Open een gezamenlijke spaarrekening!

Steeds meer koppels kiezen ervoor om een gezamenlijke spaarrekening te openen. Dit brengt bepaalde voordelen met zich mee. Voor een gezamenlijk huishouden zijn er verschillende redenen om samen te sparen. Dromen je partner en jij al jaren van een rondreis door bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Open samen met je partner een rekening om te kunnen sparen en leg iedere maand een vast bedrag opzij, zodat jullie deze droom kunnen gaan waarmaken.

Ook is het een goed idee om met je partner te sparen voor een appeltje voor de dorst. Dan is het altijd handig om wat geld achter de hand te hebben op een gezamenlijke spaarrekening.

In dit artikel lees je wat een gezamenlijke spaarrekening inhoudt en welke regels er gelden voor deze spaarrekening.

De en/of rekening

Een gezamenlijke spaarrekening kent tegenwoordig slechts één variant, namelijk de 'en/of rekening'. Met deze spaarvorm kan elke rekeninghouder geld op de rekening storten en ook zelfstandig opnemen. Hiervoor is geen toestemming van de andere rekeninghouder nodig.

Samen sparen

Het voordeel van samen sparen met een gezamenlijke rekening is dat het heel stimulerend kan werken. Jullie sparen immers gezamenlijk voor hetzelfde doel. Door samen met je partner te storten op één spaarrekening kan het spaarbedrag in korte tijd snel oplopen.

Gezamenlijke spaarrekening en het depositogarantiestelsel

Als een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), dan krijg je als rekeninghouder de eerste € 100.000,- van je tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen (ook bankspaarrekeningen) gegarandeerd terug. Aandelen of obligaties aan toonder vallen niet onder het depositogarantiestelsel.


Bij en/of rekeningen geldt deze garantie voor beide rekeninghouders. De regeling geldt namelijk per persoon, per bank (niet per rekening). In dit geval hebben beide rekeninghouders de zekerheid dat tegoeden gegarandeerd zijn tot € 100.000,- per persoon, dus in totaal € 200.000,-.

Spaarrekening openen

Open nu eenvoudig een spaarrekening met variabele rente.

Lees meer over Internetsparen

Gezamenlijke spaarrekening en inkomstenbelasting

Als je eigen vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, betaal je hierover inkomstenbelasting. De zogeheten vermogensrendementsheffing. Tot het eigen vermogen behoren onder andere spaargeld, beleggingen en een eventuele tweede woning. Schulden, behalve de eigenwoningschuld, mag je aftrekken van deze bezittingen. Over het saldo – de rendementsgrondslag – moet je vermogensrendementsheffing betalen. Maar de vermogensrendementsheffing wordt pas berekend boven een bepaalde grens.

In 2024 ligt deze grens op € 57.000,-. Voor partners die voor de inkomstenbelastingheffing als zodanig worden aangemerkt – gehuwden, geregistreerde partners en, onder voorwaarden, samenwoners – geldt een dubbele vrijstelling van € 114.000,-.

Gezamenlijke spaarrekening openen

Een gezamenlijke spaarrekening kun je bij Nationale-Nederlanden eenvoudig openen. Bij het openen van een spaarrekening kun je voor een gezamenlijke spaarrekening kiezen. De rekening komt op naam van beide rekeninghouders te staan en is dan een gezamenlijke spaarrekening.

Niet alleen de vrij opneembare spaarrekening, maar bijvoorbeeld ook het deposito kan als gezamenlijke spaarrekening geopend worden. Bij een bestaande internetspaarrekening kun je geen tweede rekeninghouder opgeven. Je zal dus een nieuwe spaarrekening moeten openen als je samen een spaarrekening wil.
Bij het aanvragen van de spaarrekening krijg je hiervoor de keuze en vul je vervolgens de gegevens van beide rekeninghouders in. Voor een gezamenlijke spaarrekening is wel een gemeenschappelijke tegenrekening vereist. En beide rekeninghouders moeten minimaal 18 jaar zijn.


Wil je meer weten?