Ga direct naar inhoud

Toelichting mutaties modelportefeuilles augustus 2020

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles weer in lijn gebracht met de gewenste uitgangsverdeling. De wijzigingen worden automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder leest u in het kort wat er wijzigt en waarom.

Beheerd Beleggen Wereld

Modelportefeuilles aangepast

Na het recente herstel op de aandelen- en obligatiemarkten vinden wij het een juist moment om de modelportefeuille aan te passen. Wij vervangen enkele beleggingsfondsen en als gevolg daarvan passen we de wegingen van andere beleggingsfondsen aan. Wij blijven voorzichtig, zo behouden we de onderweging in de aandelen- en obligatiebeleggingen. We handhaven ook de liquiditeit en de goudbelegging in de modelportefeuilles. Met deze wijzigingen komen de modelportefeuilles weer beter in balans en zijn wij goed gepositioneerd voor de komende periode.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen de aandelenbeleggingen is een aantal nieuwe fondsen toegevoegd dat onder de huidige omstandigheden een beter risico/rendement perspectief biedt. Zo is een fonds met de focus op bedrijven met een 'lage beweeglijkheid' (low volatility) toegevoegd. Deze strategie verlaagt het risico op grote koersschommelingen van de geselecteerde bedrijven. Door de wijzigingen is ook de sectorverdeling en de verhouding waarde- versus groeiaandelen in de modelportefeuille weer met elkaar in lijn gebracht.

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van de beleggingscategorie 'asset backed securities' (zoals gedekte obligaties). Hiermee wordt indirect belegd in onder andere hypotheken, consumentenleningen en leasecontracten. Wij kiezen daarbij voor een beleggingsfonds dat belegt in asset backed securities met een relatief hoge kredietwaardigheid die toch een aantrekkelijke vergoeding bieden. De opname van dit fonds draagt ook bij aan de spreiding van obligaties binnen de modelportefeuilles.

Verwijderen en toevoegen beleggingsfondsen

De volgende beleggingsfondsen worden verwijderd:

 • iShare Core S&P 500 ETF vanwege onze voorkeur voor lagere beweeglijkheid en andere sectorverdeling
 • JPM ASEAN Equity vanwege de verminderde aantrekkelijkheid van de regio
 • JPM Europe Strategic Dividend vanwege de hoge weging financiële waarden en de teleurstellende resultaten vergeleken met concurrerende fondsen
 • Robeco BP US Large Cap Equities vanwege tegenvallende prestaties
 • Robeco High Yield Bonds vanwege het bereiken van de maximale fondsomvang

De volgende beleggingsfondsen worden toegevoegd:

 • BGF European Equity Income vanwege de goede verwachte prestaties
 • MS INVF US Advantage vanwege de specifieke beleggingskeuzes
 • SPDR S&P 500 Low Vol vanwege de focus op minder beweeglijkheid en defensieve sectoren
 • Aegon European ABS vanwege de aantrekkelijkheid van gedekte obligaties
 • BGF Global High Yield Bond vanwege de goede risico/rendementsverhouding

Mutaties

In alle beleggingsfondsen zal door het herbalanceren een mutatie plaatsvinden. Alle wijzigingen worden automatisch voor u doorgevoerd. Voor de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.

Beheerd Beleggen Europa

Modelportefeuilles aangepast

Na het recente herstel op de aandelen- en obligatiemarkten vinden wij het een juist moment om de modelportefeuille aan te passen. Wij vervangen enkele beleggingsfondsen en als gevolg daarvan passen we de wegingen van andere beleggingsfondsen aan. Wij blijven voorzichtig, zo behouden we de onderweging in de aandelen- en obligatiebeleggingen. We handhaven ook de liquiditeit en de goudbelegging in de modelportefeuilles. Met deze wijzigingen komen de modelportefeuilles weer beter in balans en zijn wij goed gepositioneerd voor de komende periode.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen de aandelenbeleggingen wordt een nieuw fonds toegevoegd dat onder de huidige omstandigheden een beter risico/rendement perspectief biedt. Met het aanpassen van de wegingen van enkele andere beleggingsfondsen is ook de sectorverdeling en de verhouding waarde- versus groeiaandelen in de modelportefeuille weer met elkaar in lijn gebracht.

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van de beleggingscategorie 'asset backed securities' (zoals gedekte obligaties). Hiermee wordt indirect belegd in onder andere hypotheken, consumentenleningen en leasecontracten. Wij kiezen daarbij voor een beleggingsfonds dat belegt in asset backed securities met een relatief hoge kredietwaardigheid die toch een aantrekkelijke vergoeding bieden. De opname van dit fonds draagt ook bij aan de spreiding van obligaties binnen de modelportefeuilles.

Verwijderen en toevoegen beleggingsfondsen

De volgende beleggingsfondsen worden verwijderd:

 • JPM Europe Strategic Dividend vanwege de hoge weging financiële waarden en de teleurstellende resultaten vergeleken met concurrerende fondsen
 • Robeco European High Yield Bonds vanwege het bereiken van de maximale fondsomvang

De volgende beleggingsfondsen worden toegevoegd:

 • BGF European Equity Income vanwege de goede verwachte prestaties
 • Aegon European ABS vanwege de aantrekkelijkheid van gedekte obligaties
 • SPDR® Bloomberg Barclay Euro HY ETF vanwege de goede risico/rendementsverhouding

Mutaties

In alle beleggingsfondsen zal door het herbalanceren een mutatie plaatsvinden. Alle wijzigingen worden automatisch voor u doorgevoerd. Voor de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.

Beheerd Beleggen Trend

Modelportefeuilles aangepast

Na het recente herstel op de aandelen- en obligatiemarkten vinden wij het een juist moment om de modelportefeuille aan te passen. Wij vervangen enkele beleggingsfondsen en als gevolg daarvan passen we de wegingen van andere beleggingsfondsen aan. Wij blijven voorzichtig, zo behouden we de onderweging in de aandelen- en obligatiebeleggingen. We handhaven ook de liquiditeit en de goudbelegging in de modelportefeuilles. Met deze wijzigingen komen de modelportefeuilles weer beter in balans en zijn wij goed gepositioneerd voor de komende periode.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen de aandelenbeleggingen vindt een relatief grote wijziging plaats. De focus binnen de modelportefeuille wordt nog meer gelegd op beleggingsfondsen gericht op een specifiek thema. Daarnaast worden algemene beleggingsfondsen die zich op een bepaalde categorie of regio richten vervangen door passieve beleggingsfondsen die een onderliggende index volgen. Hiermee kunnen we nog beter op aantrekkelijke beleggingstrends inspelen en vanwege de lagere kosten van passief beleggen stijgt het verwachte rendement.

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van de beleggingscategorie 'asset backed securities' (zoals gedekte obligaties). Hiermee wordt indirect belegd in onder andere hypotheken, consumentenleningen en leasecontracten. Wij kiezen daarbij voor een beleggingsfonds dat belegt in asset backed securities met een relatief hoge kredietwaardigheid die toch een aantrekkelijke vergoeding bieden. De opname van dit fonds draagt ook bij aan de spreiding van obligaties binnen de modelportefeuilles.

Verwijderen en toevoegen beleggingsfondsen

De volgende beleggingsfondsen worden verwijderd:

 • DWS Top Dividende in verband met de vervanging door passieve beleggingsfondsen
 • JPM ASEAN Equity (idem)
 • JPM Europe Strategic Dividend (idem)
 • Nordea 1 - Global Stable Equity (idem)
 • Robeco BP US Large Cap Equities (idem)
 • T. Rowe Price US Large Cap (idem)
 • Robeco High Yield Bonds vanwege het bereiken van de maximale fondsomvang

De volgende beleggingsfondsen worden toegevoegd:

 • iShares Core S&P 500 ETF vanwege de focus op grote internationale bedrijven
 • NN Enhanced Index Sust EM Markets Equity voor de exposure van opkomende landen
 • SPDR® MSCI Europe ETF voor Europese beleggingen
 • SPDR® MSCI World ETF voor wereldwijd gespreide beleggingen
 • Aegon European ABS vanwege de aantrekkelijkheid van gedekte obligaties
 • BGF Global High Yield Bond vanwege de goede risico/rendementsverhouding

Mutaties

In alle beleggingsfondsen zal door het herbalanceren een mutatie plaatsvinden. Alle wijzigingen worden automatisch voor u doorgevoerd. Voor de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.

Basis Beheerd Beleggen

Modelportefeuilles aangepast

Na het recente herstel op de aandelen- en obligatiemarkten vinden wij het een juist moment om de modelportefeuille aan te passen. Wij voegen een beleggingsfonds toe en passen de wegingen van een andere beleggingsfondsen aan. Wij blijven voorzichtig, zo behouden we de onderweging in de aandelen- en obligatiebeleggingen. We handhaven ook de liquiditeit in de modelportefeuilles. Met deze wijzigingen komen de modelportefeuilles weer beter in balans en zijn wij goed gepositioneerd voor de komende periode.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen de aandelenbeleggingen zijn de wijzigingen vrij beperkt. Om tot de gewenste regionale verdeling te komen worden NN Asia Income en NN Enhanced Index Sust Emerging Markets Equity beide met 1% verlaagd. Het NN (L) US Growth Equity fonds wordt met 2% verhoogd.

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van de beleggingscategorie 'asset backed securities' (zoals gedekte leningen). Hiermee wordt indirect belegd in onder andere hypotheken, consumentenleningen en leasecontracten.
Wij kiezen ervoor om 5% te beleggen in NN (L) European ABS N Cap EUR, een beleggingsfonds dat belegt in asset backed securities met een relatief hoge kredietwaardigheid die toch een aantrekkelijke vergoeding bieden. De weging van NN euro Obligatie Fonds wordt hiervoor met 5% verlaagd. De opname van dit fonds draagt ook bij aan de spreiding van obligaties binnen de modelportefeuilles.

Mutaties

In alle beleggingsfondsen zal door het herbalanceren een mutatie plaatsvinden. Alle wijzigingen worden automatisch voor u doorgevoerd. Voor de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.