Ga direct naar inhoud

Hoe vraag je een pgb bij Nationale-Nederlanden aan?

Wil je een nieuw pgb aanvragen voor verpleging en verzorging (pgb vv) thuis? Of je pgb verlengen? Je regelt dit via Nationale-Nederlanden.

Wat kun je met een pgb verpleging en verzorging (pgb vv)?

Met een persoonsgebonden budget kun je zelf je zorg inkopen. Dat kan bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, maar ook bij een familielid of kennis. Je sluit met je zorgverlener, of dat nu een organisatie of een naaste is, een zorgovereenkomst. Je houdt zelf de administratie bij. En je declareert de kosten bij ons.

Pgb vv-reglement

In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan je rechten en plichten. Daar vind je ook de maximale vergoedingen.

Hoe vraag je een pgb verpleging en verzorging aan?

  • Maak een afspraak met een hiervoor bevoegde verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of je voor een indicatie in aanmerking komt. In het pgb vv-reglement staat wat wij verstaan onder een bevoegde verpleegkundige.
  • Heb je nog geen contact met een verpleegkundige? Vraag je huisarts om advies.
  • Vul samen met de verpleegkundige het pgb-aanvraagformulier deel 1 (verpleegkundig) in.
  • Vul zelf het aanvraagformulieren deel 2 (verzekerde) in.
  • De ingevulde formulieren kun je zelf bij ons indienen. Je kunt deze per post opsturen naar Nationale-Nederlanden Zorgverzekeringen N.V., Postbus 4016, 5004 JA Tilburg.
  • Wij beoordelen je aanvraag. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het reglement pgb verpleging en verzorging. Wij sturen je de uitslag van de beoordeling toe.
  • Als wij akkoord gaan, geven we de hoogte en de looptijd van jouw budget aan.

Hoe verleng je jouw pgb?

Loopt je indicatie voor verpleging en verzorging en dus je pgb af? Maar heb je nog wel verpleging of verzorging nodig? In dat geval vraag je opnieuw een pgb vv aan. Doe dit minimaal zes weken voor de einddatum van je indicatie. Zo voorkom je dat je nieuwe pgb vv te laat ingaat en wij daardoor je zorg niet kunnen vergoeden.

Verwacht je dat de zorg die je nodig hebt langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kun je een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar. Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.”

Ondersteuning van SVB bij je pgb

Voert de SVB (Sociale Verzekeringsbank) je salarisadministratie voor je uit? Dan declareert de SVB betalingen namens jou bij Nationale-Nederlanden. Het is bij een reeds lopende zorgovereenkomst mogelijk jouw zorgverlener(s) uit te betalen op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit je een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kun je voor betalingen uit een pgb vv alleen kiezen voor een uurloon.

Ook doet de SVB afdrachten aan de Belastingdienst en stellen zij loonstroken en jaaropgaven op. Wanneer jouw zorgverlener recht heeft op doorbetaling bij ziekte, kun je ook terecht bij de SVB. Ook de budgethouders met een pgb vv die gebruik maken van de werkgeversfunctie van de SVB kunnen bij de SVB terecht voor schade en rechtsbijstand. Dit is de reguliere SVB dienstverlening aan budgethouders.

Maak je nog geen gebruik van de diensten van de SVB, maar wil je dat wel graag? Of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van de SVB of bel 030 264 82 00.

Pgb voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Krijg je zorg uit de Wmo of Jeugdwet? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kun je terecht bij je gemeente.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijg je zorg vanuit de Wlz? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kun je terecht bij jouw zorgkantoor.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact