Het eigen risico, de eigen bijdragen en maximale vergoedingen Zorg Voordelig

Het eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. Ook in 2024 blijft dat € 385,-. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. Bekijk alle informatie over het eigen risico.

Naast het verplicht eigen risico kun je je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je krijgt dan korting op je premie. In 2024 verlagen wij deze korting.

Vrijwillig Eigen Risico Korting per maand in 2023 Korting per maand in 2024
€ 200,- (totaal eigen risico € 585,-) € 8,- € 6,-
€ 500,- (totaal eigen risico € 885,-) € 20,- € 15,-

De eigen bijdragen en maximale vergoedingen

Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage. De hoogte wordt bepaald door de overheid. Zij kijkt hiervoor naar de hoogte van de zorgkosten en berekent deze door naar de eigen bijdragen.

Eigen bijdrage 2023 2024
Orthopedische schoenen voor verzekerden tot 16 jaar € 63,- per paar € 65,- per paar
Orthopedische schoenen voor verzekerden vanaf 16 jaar € 126,- per paar € 130,- per paar
Kraamzorg, thuis of in het kraamhotel € 4,80 per uur € 5,10 per uur
Bevalling in een instelling zonder medische noodzaak € 19,- per persoon per dag € 20,- per persoon per dag
Ziekenvervoer € 113,- per jaar € 118,- per jaar
Brillenglas/lens (bij eenzijdige aanpassing) € 59,50 per lens/glas € 61,- per lens/glas
Brillenglas/lens (bij tweezijdige aanpassing) € 119,- per paar per jaar € 122,- per paar per jaar

Voor sommige zorg bepaalt de overheid een maximale vergoeding. Is de zorg duurder dan deze maximale vergoeding? Dan moet je zelf het verschil bijbetalen.

Maximale vergoedingen 2023 2024
Vergoeding vervoer € 0,37 per km € 0,38 per km
Logeerkosten (i.p.v. vervoer) € 82,- per nacht € 89,- per nacht
Pruik € 454,50 € 465,-
Bevalling in instelling zonder medische noodzaak € 137,- per dag € 143,- per dag