Ga direct naar inhoud

De wijze van distributie van de verzekeringen

Voor de wijze van distributie van de verzekeringen gelden wettelijke regels. Hieronder lees je daar meer over.

Nationale-Nederlanden Zorg; de juridische kant

Volgens juridische termen formuleren we Nationale-Nederlanden Zorg zo:

Nationale-Nederlanden Zorg is een handelsnaam van Distributie Zorgverzekeringen B.V. Distributie Zorgverzekeringen B.V. (verder te noemen “wij” en “ons”) bemiddelt u als klant uitsluitend naar de zorgverzekeraars Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. en OWM CZ Groep U.A. [1] Distributie Zorgverzekeringen B.V. is gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD, te Arnhem. Postbus 40000, 6803 GA Arnhem. Tel: 026 -353 53 53. Distributie Zorgverzekeringen B.V. is ingeschreven bij de AFM (nr. 12012829) en bij de KvK nr. 18115656.

1 Deze zorgverzekeraars behoren tot de CZ Groep te Tilburg

Wij ontvangen een vergoeding van deze zorgverzekeraar voor onze bemiddelingsactiviteiten en voor onderstaande werkzaamheden:

Wat zijn de werkzaamheden van Nationale-Nederlanden Zorg?

Ontwikkelen van producten en diensten

 • De zorgverzekeraar vraagt input aan ons bij het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten. Daardoor worden onze zorgproducten afgestemd op de behoeftes van onze klanten.
 • Wij sluiten in naam van de zorgverzekeraar samenwerkingsovereenkomsten met bemiddelaars en collectieve contracten (dit zijn contracten met bijvoorbeeld jouw werkgever of een belangenorganisatie waarvan je lid bent, waardoor je als verzekerde korting op je premie kunt krijgen). Ook bij deze contracten stemmen wij het aanbod af op de specifieke behoeftes van onze klanten.
 • Wij evalueren onze zorgproducten en voeren markt- en distributieonderzoek uit om ons aanbod optimaal af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze klanten.
 • Wij onderhandelen voor onze klanten met de zorgverzekeraar over prijs en voorwaarden.
 • Wij investeren in nieuwe diensten voor onze klanten. Zoals de Mijn-omgeving, een App en de Zorgvergelijker.

Informeren

 • Wij geven je uitgebreide informatie over onze zorgproducten. Op basis van deze informatie beoordeel je geheel zelfstandig of het product bij jou en je financiële situatie past. Indien je beslist tot het sluiten van het zorgproduct bemiddelen wij je naar de zorgverzekeraar.
 • Onze medewerkers die financiële diensten verlenen ontvangen geen aanvullende vergoeding of andere beloning als zij een bepaald aantal verzekeringen hebben afgesloten. Of als zij een specifiek doel hebben bereikt. Zij ontvangen soms wel een (kleine) attentie in het kader van een actie. Onze medewerkers verkopen alleen producten aan onze klanten die zij echt willen en die voor hen nuttig zijn.
 • Wij doen voorstellen, zoals het uitbrengen van offertes aan nieuwe- en bestaande klanten met als doel het aangaan van zorgverzekeringen.
 • Wij ontwikkelen en onderhouden een internetsite en geven daarmee aan onze klanten transparante en volledige informatie over onze zorgproducten en diensten.
 • Wij stellen brochures op om nieuwe- en bestaande klanten te informeren.
 • Wij beantwoorden telefonische vragen en vragen per e-mail en WhatsApp van klanten. Met uitzondering van vragen naar aanleiding van claims en aanvragen voor machtigingen. Deze worden door de zorgverzekeraar beantwoord.

Beheren

 • Wij handelen klachten van onze klanten over onze dienstverlening af. De klachtprocedure kun je vinden op onze website.
 • Wij administreren relatie- en mutatiegegevens van onze klanten.