Ga direct naar inhoud

Activering van klanten met een beleggingsverzekering

We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om onze beleggingsverzekeringen te verbeteren. Zo zijn de kosten die in het verleden in rekening zijn gebracht gemaximeerd. En hebben we de maximale kosten voor de toekomst verder verlaagd. Daarnaast hebben we aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’) genomen. Je kunt nu makkelijk overstappen naar een ander product.

We blijven onze klanten benaderen die een beleggingsverzekering hebben. Het is belangrijk dat klanten zorgvuldig naar hun financiële situatie kijken. En daar hoort de beleggingsverzekering bij. We denken graag mee om een passende individuele oplossing te vinden als dat nodig is.

Inzicht in de beleggingsverzekering

We bieden klanten inzicht in de financiële situatie van hun beleggingsverzekering. We vertellen wat je kunt doen om je positie te verbeteren. Dit noemen we 'activeren'. We willen dat klanten een bewuste keuze kunnen maken over hun beleggingsverzekering.

In een gesprek kijken we of de klant met de verzekering nog kan doen wat hij wil. Dat kan bijvoorbeeld aflossing van de hypotheek zijn. Maar het kan ook een aanvulling op het pensioen zijn. We kijken ook of de verzekering past binnen de huidige financiële situatie van de klant. We nemen daarin mee hoeveel risico de klant wil nemen. Klanten ontvangen een advies over de beleggingsverzekering. De klant kan zijn beleggingsverzekering wijzigen of omzetten naar een ander product. In sommige gevallen rekenen we daar geen kosten voor.

Schikkingen

Ondanks de verbeteringen die we sinds 2008 hebben doorgevoerd voor onze beleggingsverzekeringen, zijn er ook klachten. Geven de specifieke individuele omstandigheden daartoe aanleiding? Dan kan zo'n klacht leiden tot een schikking. Dit is altijd maatwerk. In verreweg de meeste gevallen is er geen aanleiding om een schikking te treffen. Tot nu toe hebben we met een gering aantal individuele klanten een schikking getroffen.

Meer informatie over schikkingen