Ga direct naar inhoud

US Persons met een beleggingspensioen via de werkgever

Click here for an English version of this page.

Ben je US Person of woon je (tijdelijk) in de Verenigde Staten van Amerika (VS)? En heb je via je (vroegere) werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen bij Nationale-Nederlanden? Of wil je van de waarde van je beleggingen een pensioenuitkering bij ons kopen? Dan gelden er beperkingen bij de mogelijkheden die je hebt voor je beleggingspensioen en/of de aankoop van je pensioenuitkering.

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. is niet onderworpen aan de broker-dealer regelgeving van de VS. Onze pensioendiensten vallen niet onder de effectenwetgeving van de VS.

In de vraag hieronder lees je wanneer je US Person bent. Op deze pagina lees je waar je als US Person op moet letten. Houd er rekening mee dat de informatie die je hier leest, niet is bedoeld als beleggingsadvies of om je aan te sporen beleggingen te kopen of verkopen.

Wanneer ben ik een US Person?

Wij merken je aan als ‘US Person’ als je aan één of meer van de volgende kenmerken voldoet:

  • Je bent staatsburger van de Verenigde Staten (VS).
  • Je bent geboren in de VS.
  • Je hebt een greencard.
  • Je hebt contactgegevens of bankgegevens in de VS, zoals een woonadres, postadres, fiscaal adres, bankrekeningnummer of telefoonnummer.
  • Iemand die aan één van deze kenmerken voldoet treedt op als je beleggingsadviseur, vertegenwoordiger of gevolmachtigde.

Mag ik als US Person deelnemen aan de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden?

Dit kan niet altijd. Dit ligt aan de voorwaarden in je pensioenreglement. Kijk in je pensioenreglement wat voor jou geldt.

Waarom word ik uitgesloten van de pensioenregeling als ik in de VS woon of werk op het moment dat ik kan gaan deelnemen aan de pensioenregeling?

Ben je in dienst bij een Nederlandse werkgever? En woon en/of werk je in de VS op het moment dat je kunt gaan deelnemen aan een Nederlandse pensioenregeling op basis van beleggen? Dan geldt de Amerikaanse effectenwetgeving. Het uitgangspunt van Nationale-Nederlanden is dat alleen het Nederlands recht geldt voor haar pensioenverzekeringen. We houden dus geen rekening met buitenlandse wet- en regelgeving. Daarom sluit Nationale-Nederlanden werknemers in deze situatie uit van deelname aan de pensioenregeling in Nederland.

Kan ik blijven deelnemen als ik later naar de VS verhuis ?

In sommige situaties kun je blijven deelnemen aan de regeling als je naar de VS verhuist nadat je in dienst bent gegaan. Kijk hiervoor in je pensioenreglement.

Wat betekent het als ik tijdens de opbouwfase van mijn beleggingspensioen US Person ben (geworden)?

Heb je via je werkgever een beleggingspensioen bij Nationale-Nederlanden? Dan moet je op je pensioendatum zelf een pensioenuitkering kopen van je pensioenkapitaal.

Als je op je pensioendatum US Person bent, kun je uitsluitend een gegarandeerde, vaste, pensioenuitkering bij ons kopen waarbij niet wordt belegd. Je kunt als US Person dus geen variabele pensioenuitkering bij ons kopen. Je kunt je pensioenuitkering overigens ook bij een andere aanbieder kopen.

Tijdens de opbouwfase van je pensioen loop je al vooruit op de pensioenuitkering die je op je pensioendatum koopt. Wanneer je pensioendatum dichterbij komt, vragen we je aandacht voor de manier waarop we je pensioengeld beleggen. Op basis van jouw keuze en risicoprofiel, bereiden we je beleggingen in kleine stapjes voor op je pensioenuitkering. We kunnen je beleggingsrisico dan zover mogelijk, of minder ver afbouwen:

  • Bij een vaste pensioenuitkering past het om je risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af te bouwen.
  • Bij een variabele pensioenuitkering past het beter om je risicovolle beleggingen minder ver af te bouwen.

Jij bepaalt hoever het beleggingsrisico wordt afgebouwd als je pensioendatum dichterbij komt.

Welke mogelijkheden heb ik als US Person bij de aankoop van mijn pensioenuitkering?

Als je op de pensioendatum US Person bent, kun je alleen een gegarandeerde, vaste pensioenuitkering bij ons kopen. Heb je een pensioenregeling op basis van beleggen? Dan moeten we op je pensioendatum al je beleggingen verkopen om deze pensioenuitkering te kunnen kopen.

Kies je ervoor om tot je pensioendatum nog een (aanzienlijk) beleggingsrisico te lopen? Dan kunnen je beleggingen op het laatste moment nog (sterk) in waarde dalen of stijgen. Je beperkt dit door je beleggingsrisico af te bouwen naarmate je pensioendatum dichterbij komt.

Hoe langer we deels risicovol voor jou beleggen, hoe meer je pensioenkapitaal kan groeien. Maar de resultaten van je beleggingen kunnen ook tegenvallen. Daardoor kan je pensioenkapitaal juist lager worden. Koop je dan op je pensioendatum een vaste pensioenuitkering? Dan kun je eventuele tegenvallende resultaten niet meer goed maken. Neem bij de keuze om je beleggingsrisico af te bouwen daarom altijd mee:

  • welk risico je wilt en kunt nemen met je beleggingen in de periode tot je pensioendatum;
  • de hoogte van de pensioenuitkering die je nodig denkt te hebben na je pensioendatum.


Waarom kunnen US Persons geen variabele pensioenuitkering kopen bij Nationale-Nederlanden?

De Amerikaanse wetgeving stelt specifieke voorwaarden aan bedrijven die beleggingsproducten verkopen aan US Persons. Het uitgangspunt van Nationale-Nederlanden is dat alleen het Nederlands recht geldt voor haar pensioenverzekeringen. We houden dus geen rekening met buitenlandse wet- en regelgeving. Daarom kunnen US Persons geen beleggingsproducten, zoals een variabele uitkering, bij Nationale-Nederlanden afsluiten. Als US Person kun je wel kiezen voor onze vaste pensioenuitkering. Je kunt je pensioenuitkering overigens ook bij een andere aanbieder kopen. Misschien is een variabele uitkering dan wel mogelijk.