Ga direct naar inhoud

US Persons met een beleggingspensioen via de werkgever

Click here for an English version of this page.

Bent u US Person of woont u (tijdelijk) in de Verenigde Staten van Amerika (VS)? En heeft u via uw (vroegere) werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen bij Nationale-Nederlanden? Of wilt u van de waarde van uw beleggingen een pensioenuitkering bij ons kopen? Dan gelden er beperkingen bij de mogelijkheden die u heeft voor uw beleggingspensioen en/of de aankoop van uw pensioenuitkering.

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. is niet onderworpen aan de broker-dealer regelgeving van de VS. Onze pensioendiensten vallen niet onder de effectenwetgeving van de VS.

In de vraag hieronder leest u wanneer u US Person bent. Op deze pagina leest u waar u als US Person op moet letten. Houd er rekening mee dat de informatie die u hier leest, niet is bedoeld als beleggingsadvies of om u aan te sporen beleggingen te kopen of verkopen.

Wanneer ben ik een US Person?

Wij merken u aan als ‘US Person’ als u aan één of meer van de volgende kenmerken voldoet:

  • U bent staatsburger van de Verenigde Staten (VS).
  • U bent geboren in de VS.
  • U heeft een greencard.
  • U heeft contactgegevens of bankgegevens in de VS, zoals een woonadres, postadres, fiscaal adres, bankrekeningnummer of telefoonnummer.
  • Iemand die aan één van deze kenmerken voldoet treedt op als uw beleggingsadviseur, vertegenwoordiger of gevolmachtigde.

Mag ik als US Person deelnemen aan de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden?

Dit kan niet altijd. Dit ligt aan de voorwaarden in uw pensioenreglement. Kijk in uw pensioenreglement wat voor u geldt.

Waarom word ik uitgesloten van de pensioenregeling als ik in de VS woon of werk op het moment dat ik kan gaan deelnemen aan de pensioenregeling?

Bent u in dienst bij een Nederlandse werkgever? En woont en/of werkt u in de VS op het moment dat u kunt gaan deelnemen aan een Nederlandse pensioenregeling op basis van beleggen? Dan geldt de Amerikaanse effectenwetgeving. Het uitgangspunt van Nationale-Nederlanden is dat alleen het Nederlands recht geldt voor haar pensioenverzekeringen. We houden dus geen rekening met buitenlandse wet- en regelgeving. Daarom sluit Nationale-Nederlanden werknemers in deze situatie uit van deelname aan de pensioenregeling in Nederland.

Kan ik blijven deelnemen als ik later naar de VS verhuis ?

In sommige situaties kunt u blijven deelnemen aan de regeling als u naar de VS verhuist nadat u in dienst bent gegaan. Kijk hiervoor in uw pensioenreglement.

Wat betekent het als ik tijdens de opbouwfase van mijn beleggingspensioen US Person ben (geworden)?

Heeft u via uw werkgever een beleggingspensioen bij Nationale-Nederlanden? Dan moet u op uw pensioendatum zelf een pensioenuitkering kopen van uw pensioenkapitaal.

Als u op uw pensioendatum US Person bent, kunt u uitsluitend een gegarandeerde, vaste, pensioenuitkering bij ons kopen waarbij niet wordt belegd. U kunt als US Person dus geen variabele pensioenuitkering bij ons kopen. U kunt uw pensioenuitkering overigens ook bij een andere aanbieder kopen.

Tijdens de opbouwfase van uw pensioen loopt u al vooruit op de pensioenuitkering die u op uw pensioendatum koopt. Wanneer uw pensioendatum dichterbij komt, vragen we uw aandacht voor de manier waarop we uw pensioengeld beleggen. Op basis van uw keuze en risicoprofiel, bereiden we uw beleggingen in kleine stapjes voor op uw pensioenuitkering. We kunnen uw beleggingsrisico dan zover mogelijk, of minder ver afbouwen:

  • Bij een vaste pensioenuitkering past het om uw risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af te bouwen.
  • Bij een variabele pensioenuitkering past het beter om uw risicovolle beleggingen minder ver af te bouwen.

U bepaalt hoever het beleggingsrisico wordt afgebouwd als uw pensioendatum dichterbij komt.

Welke mogelijkheden heb ik als US Person bij de aankoop van mijn pensioenuitkering?

Als u op de pensioendatum US Person bent, kunt u alleen een gegarandeerde, vaste pensioenuitkering bij ons kopen. Heeft u een pensioenregeling op basis van beleggen? Dan moeten we op uw pensioendatum al uw beleggingen verkopen om deze pensioenuitkering te kunnen kopen.

Kiest u ervoor om tot uw pensioendatum nog een (aanzienlijk) beleggingsrisico te lopen? Dan kunnen uw beleggingen op het laatste moment nog (sterk) in waarde dalen of stijgen. U beperkt dit door uw beleggingsrisico af te bouwen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt.

Hoe langer we deels risicovol voor u beleggen, hoe meer uw pensioenkapitaal kan groeien. Maar de resultaten van uw beleggingen kunnen ook tegenvallen. Daardoor kan uw pensioenkapitaal juist lager worden. Koopt u dan op uw pensioendatum een vaste pensioenuitkering? Dan kunt u eventuele tegenvallende resultaten niet meer goed maken. Neem bij de keuze om uw beleggingsrisico af te bouwen daarom altijd mee:

  • welk risico u wilt en kunt nemen met uw beleggingen in de periode tot uw pensioendatum;
  • de hoogte van de pensioenuitkering die u nodig denkt te hebben na uw pensioendatum.


Waarom kunnen US Persons geen variabele pensioenuitkering kopen bij Nationale-Nederlanden?

De Amerikaanse wetgeving stelt specifieke voorwaarden aan bedrijven die beleggingsproducten verkopen aan US Persons. Het uitgangspunt van Nationale-Nederlanden is dat alleen het Nederlands recht geldt voor haar pensioenverzekeringen. We houden dus geen rekening met buitenlandse wet- en regelgeving. Daarom kunnen US Persons geen beleggingsproducten, zoals een variabele uitkering, bij Nationale-Nederlanden afsluiten. Als US Person kunt u wel kiezen voor onze vaste pensioenuitkering. U kunt uw pensioenuitkering overigens ook bij een andere aanbieder kopen. Misschien is een variabele uitkering dan wel mogelijk.