Wijziging toezicht op beleggingsfondsen

  • Voor de werkgever
  • Voor de werknemer

Van Financiële Bijsluiter naar Essentiele Beleggers Informatie

Waarom?

Waarom is er een tegemoetkomingsregeling?

Door Europese wetgeving zijn per 1 juli 2012 aanpassingen doorgevoerd op beleggingsfondsen die onder toezicht staan. Doel van deze wetgeving is de fondsen die in de Europese Unie worden aangeboden beter met elkaar te kunnen vergelijken.
In Nederland is de richtlijn omgezet in de Wet op het financieel toezicht en in nadere regelgeving.

Belangrijke wijzigingen zijn de introductie van de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) en de Lopende kosten. De EBI vervangt de Financiële Bijsluiter van het beleggingsfonds. In plaats van de Total Expense Ratio (TER) stellen we in het vervolg de Lopende Kosten vast.
De EBI geeft de belegger essentiële beleggersinformatie over een beleggingsfonds, zoals het beleggingsbeleid, de risico's, de kosten en de behaalde resultaten uit het verleden.

Lopende kosten

Lopende kosten

Met de invoering van de EBI is de Total Expense Ratio (TER) vervangen door ‘Lopende Kosten’. Deze worden berekend door alle kosten die aan het vermogen van het fonds worden onttrokken gedurende het jaar te delen door de gemiddelde waarde van dit fonds gedurende die periode. Denk hierbij aan de kosten die de beheerder van het fonds maakt om het fonds te kunnen beheren, zoals management vergoeding, juridische- en kosten van toezicht.

Daarnaast worden de kosten meegerekend die de beheerder inhoudt voor bijzondere beleggingsactiviteiten zoals het uitlenen van effecten evenals die kosten die te maken hebben met eventuele doorbeleggingen in andere beleggingsfondsen. De Lopende Kosten worden door het jaar heen regelmatig herberekend en bij een grote afwijking publiceert de overheid een nieuw kostencijfer.

Risico-en opbrengstprofiel

Risico- en opbrengstprofiel

Daarnaast is er een nieuwe risico-indicator. Deze indicator wordt berekend op basis van de prijsbewegingen van het betreffende fonds over een periode van vier jaar. Met één cijfer op een schaal 1 tot en met 7 wordt aangegeven wat het risico van het fonds is. Het cijfer 1 staat voor laag risico met een mogelijk lagere opbrengst. Het cijfer 7 staat voor hoog risico met mogelijk hogere opbrengsten. Het cijfer staat niet voor een of meer jaren vast, maar wordt door het jaar heen regelmatig herberekend.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur