Ga direct naar inhoud

Tegemoetkoming

(R) Tegemoetkomingsregeling carrousel

  • Voor de werkgever
  • Voor de werknemer

Pensioenbeleggingsverzekering

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hebben we uw pensioenbeleggingsverzekering beoordeeld.

Berekening

Wel tegemoetkoming

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als de te verwachten waarde van uw pensioenkapitaal (B) lager is dan de waarde volgens de aanbeveling van het Verbond (A). De kosten zijn gemiddeld hoger dan de toetsnorm.
Het verschil tussen de te verwachten waarde van uw pensioenkapitaal en de waarde volgens de aanbeveling van het Verbond wordt contant gemaakt (C).

Vereenvoudigd cijfervoorbeeld

Stel dat waarde volgens de aanbeveling € 123.000,- bedraagt (A). De te verwachten waarde van het pensioenkapitaal van de pensioenbeleggingsverzekering op de pensioendatum is €122.000,- (B). De waarde volgens de aanbeveling is groter dan het pensioenkapitaal op de pensioendatum. De kosten zijn gemiddeld hoger dan de toetsnorm. Het verschil wordt contant gemaakt waardoor u recht heeft op € 250,-. Dit is de tegemoetkoming (C).

Geen tegemoetkoming

U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming als de te verwachten waarde van uw pensioenkapitaal op de pensioendatum (B) hoger is dan de waarde volgens de aanbeveling van het Verbond (A). De kosten zijn gemiddeld lager dan de toetsnorm

Vereenvoudigd cijfervoorbeeld

Stel dat de waarde volgens de aanbeveling € 98.000,- bedraagt (A). De te verwachten waarde van het pensioenkapitaal van de pensioenbeleggingsverzekering op de pensioendatum is €105.000,- (B). Het pensioenkapitaal is op de pensioendatum hoger dan de waarde volgens de aanbeveling. De kosten zijn gemiddeld lager dan de toetsnorm. U heeft daarom geen recht op een tegemoetkoming.

Hefboom-en inteereffect

Hefboom- en inteereffect

Naast een eventuele tegemoetkoming op basis van de aanbeveling van het Verbond, hebben wij ook onderzocht of er in het verleden sprake is geweest van een zogenoemd hefboom- en inteereffect.

Van een hefboomeffect kan sprake zijn geweest als de premie voor de overlijdensrisicoverzekering afhankelijk was van de waarde van de beleggingen. Hierdoor steeg de premie voor het overlijdensrisico bij dalende koersen, en daalde de premie bij stijgende koersen. Dit noemen we het hefboomeffect.

Een pensioenbeleggingsverzekering ‘teert in’ wanneer in een bepaalde periode het bedrag aan kosten en risicopremies hoger is dan het totale bedrag dat aan premies is betaald. Dit noemen we het inteereffect.

Heeft dit hefboom- en inteereffect zich in uw pensioenbeleggingsverzekering voorgedaan, dan krijgt u hiervoor een aanvullende tegemoetkoming. Dit is verwerkt in de totale tegemoetkoming. In uw persoonlijke brief staan dus geen aparte bedragen vermeld.

Worden nog steeds verzekeringspremies voor de aanvullende overlijdensrisicoverzekering uit uw beschikbaar gestelde premie betaald, dan kan het effect nog voorkomen. Dit komt omdat de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering (en daardoor de hoogte van de risicopremie) afhankelijk is van de waarde van de beleggingen. Voor een eventueel toekomstig hefboom- en inteereffect ontvangt u geen tegemoetkoming.

Eenmalige verhoging

Eenmalige verhoging

De derde component van de eventuele tegemoetkoming kan bestaan uit een eenmalige verhoging van de waarde van uw pensioenbeleggingsverzekering.

In het kader van huidige wet- en regelgeving, passen we de kostenstructuur van sommige pensioencontracten aan. Dit is gebeurd per 1 juli 2012. Voor zowel werkgevers als werknemers houdt dit geen verhoging van de kosten in. Het kostenniveau in de pensioenbeleggingsverzekering blijft gelijk of wordt verlaagd. Indien hier in uw pensioenbeleggingsverzekering sprake van is (geweest), corrigeren we het verleden door middel van een eenmalige verhoging van de waarde van de pensioenbeleggingsverzekering.

Komt u in aanmerking voor een eenmalige verhoging, dan is die verwerkt in de totale tegemoetkoming.

_847570_