Ga direct naar inhoud

Netto Lijfrente

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Dit is niet meer mogelijk. Heeft u een Netto Lijfrente? Op deze pagina leest u de belangrijkste kenmerken van dit product. Ook leest u hier waar u meer informatie kunt vinden.

Wat is de Netto Lijfrente?

De Netto Lijfrente is een mogelijkheid om uw pensioen aan te vullen met lijfrentepremies. Dit is alleen mogelijk als u een inkomen heeft dat hoger is dan het maximum pensioengevend salaris. Met de Netto Lijfrente voorkomt u hiermee een (grote) terugval in inkomen op uw pensioendatum. Deze vorm van aanvulling van uw pensioen is bij ons niet langer mogelijk.

Wilt u uw pensioen aanvullen?

Heeft u een inkomen heeft dat hoger is dan het maximum pensioengevend salaris? Een aanvulling op uw pensioen is nog altijd mogelijk, maar dan zonder lijfrentepremies. Hier vindt u meer informatie over het Pensioen Continu Plan.


Waar kunt u meer informatie vinden over de Netto Lijfrente?

Bekijk hiervoor de algemene informatie over het Pensioen Continu Plan. Wilt u meer weten over de lijfrente-variant? Raadpleeg hiervoor uw polisblad en de polisvoorwaarden. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.


Wilt u iets wijzigen aan uw Netto Lijfrente?

Vul dit formulier in als u modules wilt aanpassen, stopzetten of juist wilt aanzetten:

Vul dit formulier in als u in een andere lifecycle dan de neutrale lifecycle wilt beleggen, of als u kiest voor Zelf beleggen:

Vul dit formulier ook in als u wilt Zelf Beleggen of als u de beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen wilt wijzigen.