Ga direct naar inhoud

Pensioen: Meestgestelde vragen

Wanneer en hoe ontvang ik mijn jaaropgave?

Je ontvangt uiterlijk 28 februari 2022 de jaaropgave van je pensioen per post. In deze jaaropgave vind je een overzicht van de uitkeringen en inhoudingen over 2021. Je hebt de opgave nodig voor je belastingaangifte. De jaaropgave is nog niet digitaal beschikbaar.

Was je voorheen klant bij Delta Lloyd? Dan is je jaaropgave vanaf 28 februari 2022 beschikbaar in mijn.nn. Heb je geen mijn.nn account, dan krijg je de jaaropgave uiterlijk 28 februari 2022 per post.

Wanneer ontvang ik mijn eerste pensioenuitkering?

Wanneer u uw eerste pensioenuitkering ontvangt, leest u in de brief over de ingang van uw pensioen. Deze brief sturen we u minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen. Een maand voor de ingangsdatum sturen we een bevestigingsbrief met uw gemaakte keuzes.

We maken uw pensioenuitkering zeven werkdagen voor de datum waarop we de uitkering verschuldigd zijn aan u over. Bij een binnenlandse betaling staat uw pensioen in de regel binnen één werkdag op uw rekening. Bij een betaling naar het buitenland kan het langer duren. Bij feestdagen kan dit afwijken.

Bekijk de volgende uitbetaaldatum

De uitkeringstermijnen liggen vast
De uitkeringstermijnen van uw pensioen zijn afgesproken tussen uw werkgever en ons. Deze termijnen liggen vast in uw pensioenreglement en kunnen niet worden aangepast.

Wanneer kan ik mijn pensioen afkopen?

Heb je via de pensioenregeling van je werkgever een klein pensioen opgebouwd? Dan kun je je pensioen misschien wel afkopen. Dat betekent dat je je pensioen in één keer uitbetaald krijgt. Als je dan later met pensioen gaat, ontvang je geen maandelijkse uitkering meer.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de wettelijke regels rondom kleine pensioenen veranderd. Dit komt omdat tegenwoordig veel werknemers regelmatig wisselen van baan. Veel werknemers bouwen hierdoor meerdere 'kleine' pensioenen op. Als je al die kleine pensioenen afkoopt, dan blijft er geen pensioen meer over. En dat is niet de bedoeling van je pensioen. De nieuwe regels zijn er om ervoor te zorgen dat je je pensioen behoudt tot je pensioendatum.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de nieuwe regels voor pensioenen.

Wanneer is afkoop van mijn kleine pensioen toegestaan?
Afkoop van je kleine pensioen is bij ons alleen toegestaan als je met pensioen gaat. Een klein pensioen is een pensioen dat jaarlijks minder dan € 503,24 uitkeert (de afkoopgrens in 2021). Heb je bij ons een Comfort Pensioen? Dan kun je dit niet afkopen.

Hoe koop ik mijn pensioen af?
Ga je bijna met pensioen? en voldoet jouw pensioen aan voorwaarden voor het afkopen van een klein pensioen? Dan informeren we je automatisch over de mogelijkheid van afkoop. Soms heb je ook nog andere keuzes. Ook daarover informeren we je. En we laten je weten hoe je je keuzes aan ons door kunt geven.


Hoe regel ik dat ik de informatie per post blijf ontvangen?

Ontvang je je pensioeninformatie van ons liever per post? Geef dit dan aan ons door via het Contactformulier Pensioen. Kies bij onderwerp voor 'Pensioeninformatie per post'. Vervolgens zorgen wij ervoor dat je alle informatie op de deurmat ontvangt.

Kun je geen gebruikmaken van ons contactformulier? Bel ons dan om door te geven dat je voortaan de informatie over je pensioen per post wilt ontvangen.

Waarom staat mijn pensioen niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Als uw pensioen niet zichtbaar is in mijnpensioenoverzicht.nl, dan is dit om één van de volgende redenen:

  • We hebben uw burgerservicenummer (BSN) niet in onze administratie.
  • U neemt deel aan een regeling bij een pensioenfonds. Uw pensioen is gedeeltelijk bij ons herverzekerd. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor uw gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl.
  • De polis is een kapitaalverzekering met een klein kapitaal en er daarom geen jaarlijks pensioen van wordt aangekocht.
  • Uw polis valt niet onder de Pensioenwet. Hier kan sprake van zijn bij directeur-grootaandeelhouders.
  • U heeft op de pensioendatum uw pensioen uitgesteld. In de uitstelperiode is uw pensioen niet zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

Kan ik mijn pensioen uitstellen?

Ja, dat kan.

Goed om te weten
De voorwaarden voor uitstel van een prepensioen zijn anders dan de voorwaarden voor uitstel van een levenslang ouderdomspensioen of een overbruggingspensioen.

Uitstellen levenslang ouderdomspensioen
De begindatum van je levenslange ouderdomspensioen mag je uitstellen. De begindatum kan alleen nooit later worden dan je AOW-leeftijd plus vijf jaar.
Ben je op de oorspronkelijke begindatum van je ouderdomspensioen jonger dan je AOW-leeftijd min vijf jaar? Dan mag je de begindatum alleen uitstellen als je doorwerkt. Dit heet het doorwerkvereiste. Je mag doorwerken bij een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer.
Ben je op de ingangsdatum van je ouderdomspensioen ouder dan je AOW-leeftijd min vijf jaar? Dan mag je gewoon uitstellen. Er gelden geen voorwaarden.

Uitstellen overbruggingspensioen
De begindatum van je overbruggingspensioen mag je uitstellen. Dit mag alleen tegelijk met je levenslange ouderdomspensioen uit dezelfde baan. Blijft de einddatum van je overbruggingspensioen hetzelfde? Dan wordt de uitkering van het overbruggingspensioen hoger als je de begindatum uitstelt. Dit is omdat hetzelfde bedrag in een kortere periode wordt uitgekeerd. Er geldt een wettelijk maximum voor de hoogte van het overbruggingspensioen (tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwden plus premiecompensatie). Komt door uitstel van de begindatum de uitkering boven dit wettelijk maximum? Dan wordt het meerdere omgezet in levenslang ouderdomspensioen. Stel je de begindatum van je overbruggingspensioen en je levenslange ouderdomspensioen uit tot de AOW-leeftijd? Dan wordt het volledige overbruggingspensioen omgezet in extra levenslang ouderdomspensioen.
Ben je op de oorspronkelijke begindatum van je overbruggingspensioen jonger dan je AOW-leeftijd min vijf jaar? Dan mag je de begindatum alleen uitstellen als je doorwerkt. Dit heet het doorwerkvereiste. Doorwerken mag bij een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer.
Ben je op de begindatum van het overbruggingspensioen ouder dan je AOW-leeftijd min vijf jaar? Dan mag je gewoon uitstellen. Er gelden geen voorwaarden.

Uitstellen prepensioen
De begindatum van je prepensioen mag je uitstellen. De begindatum kan alleen nooit later worden dan de begindatum van je levenslange ouderdomspensioen.
De begindatum kan alleen worden uitgesteld als je doorwerkt. Dit heet het doorwerkvereiste. Doorwerken mag bij een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer. Hier zijn de voorwaarden dus strenger dan bij het overbruggings- en ouderdomspensioen.
Blijft de einddatum van je prepensioen gelijk? Dan wordt door uitstel van de begindatum de uitkering van je prepensioen hoger. Dit is omdat hetzelfde bedrag in een kortere periode wordt uitgekeerd. De uitkering van het prepensioen mag niet hoger worden dan het loon dat je nu verdient. Komt door uitstel van de begindatum de uitkering boven dit wettelijk maximum? Dan wordt het meerdere omgezet in levenslang ouderdomspensioen. Stel je de begindatum van je prepensioen uit tot de begindatum van je levenslange ouderdomspensioen? Dan wordt je volledige prepensioen omgezet in extra levenslang ouderdomspensioen.

Aanvragen uitstel
Ongeveer zes maanden voor je oorspronkelijke pensioendatum ontvang je bericht van ons. Op dat moment kun je online via mijn.nn of via een formulier doorgeven dat je de begindatum van je pensioen wilt uitstellen. Geldt het doorwerkvereiste? Dan kun je meteen aangeven dat je nog werkt met de doorwerkverklaring.

Uitstel pensioenkapitaal
Heb je een pensioenkapitaal waarmee je een pensioen aankoopt? Geef dan je keuze voor uitstel door via mijn.nn of door contact op te nemen met de Pensioen Coach. Bel de Pensioen Coach op 010 513 01 05, op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of mail naar pensioenuitkering@nn.nl.

Hoe geef ik mijn keuzes voor het ingaan van mijn pensioen aan jullie door?

Online je pensioenkeuzes doorgeven
Ongeveer zes maanden voor de begindatum van je pensioen ontvang je van ons een brief waarin je leest welke keuzes je kunt maken. Per keuze geven we aan wat deze keuze betekent voor de hoogte van je pensioen.Meestal kun je je keuzes online via je mijn.nn-account aan ons doorgeven. Meer informatie hierover lees je in de brief.

Schriftelijk je pensioenkeuzes doorgeven
Soms is het niet mogelijk om je keuzes online door te geven. In dat geval geef je je keuzes door via het keuzeformulier dat bij de brief zit. Je kunt het keuzeformulier per post naar ons toesturen of uploaden via onze website. Maak hiervoor een scan van het ingevulde en ondertekende formulier. Of maak een foto met je smartphone. Zorg ervoor dat je het hele formulier scant of fotografeert, niet alleen de pagina met de handtekening(en). Vul je gegevens op de website in en upload het formulier. Heb je een partner en kies je ervoor om het partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan moet je partner ook tekenen. We ontvangen dan ook graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van je partner. Je uploadt dit document op de website.

Keuzes doorgeven bij Comfort Pensioen
Heb je een Comfort Pensioen? Dan geef je je keuzes door via onze pagina 'Comfortpensioenkeuzes doorgeven'. Ook in dit geval maak je eerst een scan of een foto van je formulier. Dit formulier stuur je daarna online naar ons toe. Het kan zijn dat je meer documenten moet uploaden. Bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs van je partner. Dit wordt vanzelf aangegeven.

Je mag het formulier ook per e-mail of per post naar ons toesturen. Het e-mailadres is comfortpensioen@nn.nl. Lees goed in de brief welke documenten je moet meesturen. Kies je voor uitstel en geldt het doorwerkvereiste? Dan sturen we je na ontvangst van je keuze een doorwerkverklaring toe. Deze verklaring stuur je ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Keuzes telefonisch doorgeven
Het is niet mogelijk om je keuzes telefonisch aan ons door te geven.

Welke afspraken kan ik met mijn ex-partner maken over de verdeling van mijn pensioen?

U en uw ex-partner mogen zelf bepalen hoe u uw pensioen verdeelt na scheiding. Misschien heeft u dit op voorhand al gedaan in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. U kunt ook in het echtscheidingsconvenant afspraken maken over de verdeling van uw pensioen.

Maakt u geen afspraken? Dan gelden de wettelijke regels over de verdeling van uw pensioen na scheiding of einde samenwoning.

Lees meer over Wat is er wettelijk geregeld? en Afwijken van de wettelijke standaard.

Wat is loonheffingskorting?

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Afhankelijk van de hoogte van je pensioenuitkering, houden we meer of minder loonheffing in. Hierbij houden we op jouw verzoek rekening met de loonheffingskorting.

Er zijn meerdere heffingskortingen:

Belasting bij meerdere uitkeringen
Ontvangt je meerdere uitkeringen van verschillende instanties? Bijvoorbeeld een pensioenuitkering en een AOW-uitkering? Houd er dan rekening mee dat je de loonheffingskorting niet op alle uitkeringen kunt laten inhouden. Hierdoor kun je aan het eind van het jaar te weinig belasting hebben betaald.

Eén uitkeringsinstantie aanwijzen
Om te voorkomen dat je te weinig belasting betaalt, kun je het beste één uitkeringsinstantie aanwijzen om rekening te houden met de loonheffingskorting. Het is belangrijk om dan de andere instanties te laten weten dat zij geen loonheffingskorting toepassen. Dit kan met de 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen'.
(Bron: Belastingdienst)

Hoe maak ik een mijn.nn account aan?

Ga naar nn.nl/account. Klik op ‘ja’ als je eerder van ons een activatienummer hebt gekregen. Heb je geen activatienummer ontvangen van ons? Of heb je dat niet meer? Klik dan op ‘nee’.
Vervolgens volg je de volgende stappen:

Je hebt een activatienummer
Vul het activatienummer, je geboortedatum en postcode in en maak vervolgens je account aan.

Je hebt geen activatienummer
Vraag een activatienummer aan. Of identificeer je met iDIN en maak vervolgens een account aan

Heb je een buitenlands adres?
Vraag dan een activatienummer aan.
Let op: bij het activeren van je account vragen we om je postcode. Heb je een buitenlands adres zonder postcode? Vul dan bij de postcode de eerste drie letters van je woonplaats in hoofdletters in.

Hulp bij inloggen
Kom je er niet uit? Voor persoonlijke hulp bij inloggen staan we voor je klaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Bel ons via 088 663 60 00.

Het is niet mogelijk om een mijn.nn-account aan te maken met je DigiD
Je DigiD kun je alleen gebruiken om in te loggen bij overheden en instanties die een overheidstaak uitvoeren. Nationale-Nederlanden valt daar niet onder.

Hulp bij inloggen
Komt u er niet uit? Voor persoonlijke hulp bij inloggen staan we voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel ons dan op via telefoonnummer 088 663 01 12.

Met welke gegevens log ik in op mijn.nn?

Inloggen kan op twee manieren:
1. Met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik hiervoor op 'Met inloggegevens'
2. Met de NN App. Klik hiervoor op 'Via de NN app'

Inloggegevens opvragen
Wanneer je een account aanvraagt of je inloggegevens opvraagt of wijzigt, sturen we de gebruikersnaam en het wachtwoord naar het bij ons bekende e-mailadres. Beide inloggegevens sturen we altijd in een aparte e-mail. Als je e-mailadres niet bekend is, dan sturen we deze per post naar je toe (binnen vijf werkdagen).

Wat is de factor A en waar vind ik deze?

Je hebt alleen een factor A als je ouderdomspensioen opbouwt via een pensioenregeling die je werkgever heeft geregeld. In dat geval betaalt je werkgever premie voor je pensioen en groeit je pensioen

Wat is de factor A en waar vind ik deze?
De factor A geeft aan hoeveel je pensioen in een bepaald jaar is gestegen. Dit heet pensioenaangroei. Je hebt de factor A nodig om je jaarruimte te berekenen.

Je vindt de factor A op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder het kopje 'Meer weten?'. Er staat alleen een factor A als je in het jaar waar de UPO over gaat pensioen hebt opgebouwd. Heb je geen pensioen opgebouwd? Dan is de factor A nul.

Wat is jaarruimte en hoe bereken ik deze?
Jaarruimte is het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouw je minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heb je jaarruimte. Je mag dan zelf via een lijfrente belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op je AOW en pensioen. Je jaarruimte geldt per kalenderjaar.

Je jaarruimte kun je zelf berekenen via de website van De belastingdienst.

Komt mijn partner in aanmerking voor het partnerpensioen?

Dat hangt af van de voorwaarden in uw pensioenregeling voor het partnerschap. Deze voorwaarden staan in het pensioenreglement. Voldoet uw partnerschap aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw partner het partnerpensioen als u overlijdt.

Goed om te weten
Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan is dit alleen verzekerd zolang u in dienst bent. Gaat u met ontslag? Dan vervalt dit partnerpensioen.

In pensioenregelingen is uw partner meestal:

  • uw echtgenote/echtgenoot;
  • uw geregistreerde partner; met deze partner bent u bij de Burgerlijke Stand een geregistreerd partnerschap aangegaan;
  • uw ongeregistreerde partner; met deze partner woont u samen zonder dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Meer veelgestelde vragen