Ga direct naar inhoud

Compensatie variabele rente berekenen

Vanaf begin november staat voor de eerste klanten de berekening van de compensatie klaar. Heb je daar een brief over gekregen? Bekijk dan nu je berekening in de online omgeving.

Mijn compensatie aanvragen

Hoe berekenen we je compensatie?

Een rekenvoorbeeld

Voor de berekening kijken we naar alle maanden vanaf de start van het krediet (maar niet eerder dan december 2001) tot nu. We kijken naar het verschil tussen de met jou afgesproken rente en de gemiddelde marktrente van dat moment.
Stel, je hebt in 2014 een Doorlopend Krediet afgesloten. Je limiet is €20.000 en de rente 8,58%. De marktrente is op dat moment 7,58%. Dat is een verschil van 1,00%. Dus als het verschil in een maand groter is dan de oorspronkelijke 1,00%, dan heb je voor die maand te veel rente betaald. Is het verschil kleiner dan de oorspronkelijke 1,00% dan heb je te weinig rente betaald.

We compenseren ook rente op rente. Om dat effect te berekenen, trek je het voor- of nadeel af van het openstaande saldo van deze maand. Gebruik dit getal voor de volgende maand als saldo om te berekenen wat de rente had moeten zijn.
We tellen alle maanden met te veel betaalde rente bij elkaar op. Dat doen we ook met de maanden met te weinig betaalde rente. Daarna trekken we het bedrag aan te weinig betaalde rente af van het bedrag aan te veel betaalde rente. Komt daar een bedrag uit dat hoger is dan €50? Dan verrekenen we het met je krediet of maken we het over op je tegenrekening. Blijkt dat je te weinig betaald hebt, dan hoef je dat niet alsnog te betalen.
Hieronder zie je een voorbeeld van acht maanden. Zo krijg je inzicht in hoe we het bedrag berekenen. Aan deze tabel kun je geen rechten ontlenen.

Uitleg van de kolommen in de tabel

Openstaand saldo: Dit is het saldo dat die maand open stond. *Als er geen saldo bekend was, hebben we de
kredietlimiet of 0 als berekeningsbedrag genomen. We hebben bekeken of er over de berekeningsperiode te veel of te weinig is betaald. Als er te veel betaald is, hebben we de limiet als berekeningsbedrag genomen. Is er te weinig betaald, dan zijn we uitgegaan van 0.
| Betaalde rente % : Dit is het betaalde rentepercentage van die maand. Deze rente kan anders zijn dan die op je contract staat. Dat komt omdat we voor de berekening de nominale rente gebruiken. Dat rentepercentage is anders dan de effectieve rente die op je contract staat. Effectieve rente is namelijk op jaarbasis berekend en voor de compensatieberekening wordt er op maandbasis gerekend. Hiervoor gebruiken we de nominale rente. Betaalde rente (€) Dit is de rente die je die maand hebt betaald. | Marktrente (Kifid %): We vergelijken de gebruikte rente met de marktrente van diezelfde maand. | Verschil (gehanteerde rente % - marktrente %) Dit is het verschil in rente tussen de betaalde rente en de marktrente. Als dit afwijkt van het verschil tussen de marktrente en de contractrente bij aanvang (zie gegevens van de berekening'), heb je te veel of weinig betaald. Dit noemen we ook wel de delta. | Wat saldo had moeten zijn (€) Dit is het saldo dat je die maand had gehad als je wel de juiste rente had betaald. | Wat rente had moeten zijn (%):Dit is het juiste rentepercentage dat je die maand had moeten betalen. Wat rente had moeten zijn (€) Dit is het bedrag aan rente dat je had moeten betalen als je de juiste rente had betaald over het gecorrigeerde saldo.Voor- of nadeel (€) Dit is het bedrag aan rente dat je die maand te veel of te weinig hebt betaald.

Meer informatie over de regeling


Veelgestelde vragen

Compensatieregeling

Wanneer krijg ik bericht over m’n compensatie?

Als je langere tijd geleden een doorlopend krediet hebt gehad, hebben we geen recente gegevens meer. We kunnen je niet per brief bereiken. Ook is er een groep klanten van wie we niet kunnen vaststellen of ze een doorlopend krediet hebben gehad. En daardoor weten we ook niet of jij in aanmerking komt voor compensatie. Vanaf januari nodigen we klanten uit van wie we geen gegevens meer hebben. Dan doen we bijvoorbeeld via advertenties op internet en in diverse kranten.

Klanten die nu een doorlopend krediet hebben

Heb je nu een doorlopend krediet met variabele rente? Dan kom je misschien in aanmerking voor compensatie. De berekening hiervan kost veel tijd. Daar werken we al geruime tijd aan en zijn we voorlopig ook nog mee bezig. Vanaf november krijg je automatisch een bericht met meer informatie over de compensatieregeling.

Krijgt iedereen met een doorlopend krediet compensatie?

De compensatieregeling is bedoeld voor klanten met een doorlopend consumptief krediet bij wie de variabele rente niet genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Dit geldt voor een deel van de huidige klanten en voor een deel van de klanten van wie het contract al is beëindigd.

De volgende doorlopende kredieten vallen onder de regeling:

  • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
  • Delta Lloyd doorlopend krediet
  • OHRA doorlopend krediet

Heb je één of meer van de genoemde doorlopende consumptieve kredieten? Dan berekenen we per contract of de rente niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Als dat zo is, kun je compensatie aanvragen.

Waarom betalen jullie compensatie vanaf 1 december 2001?

We houden de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar aan. Omdat we in december 2021 hebben aangekondigd dat we een compensatieregeling gaan aanbieden, hebben we 1 december 2001 als startpunt genomen. Dat betekent dat we eventueel te veel betaalde rente terugbetalen vanaf de start van je krediet of vanaf 1 december 2001.

Wat is mijn compensatiebedrag?

Je kunt compensatie aanvragen als de rente van je doorlopend krediet niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Het bedrag aan rente dat je te veel hebt betaald, moet hoger dan €50 zijn. Heb je volgens de uitspraken van het Kifid bijvoorbeeld €60 te veel betaald, dan bieden we je €60 compensatie. Is het bedrag lager dan €50, dan kom je dus niet in aanmerking voor compensatie. Het minimumbedrag van €50 geldt ook per contract.

Wanneer krijg ik de compensatie?

Klanten die een doorlopend krediet hebben gehad

Als je langere tijd geleden een doorlopend krediet hebt gehad, hebben we geen recente gegevens meer. We kunnen je niet per brief bereiken. Ook is er een groep klanten van wie we niet kunnen vaststellen of ze een doorlopend krediet hebben gehad. En daardoor weten we ook niet of jij in aanmerking komt voor compensatie. Vanaf januari nodigen we klanten uit van wie we geen gegevens meer hebben. Dan doen we bijvoorbeeld via advertenties op internet en in diverse kranten.

Klanten die nu een doorlopend krediet hebben

Heb je nu een doorlopend krediet met variabele rente? Dan kom je misschien in aanmerking voor compensatie. De berekening hiervan kost veel tijd. Daar werken we al geruime tijd aan en zijn we voorlopig ook nog mee bezig. Vanaf november krijg je automatisch een bericht met meer informatie over de compensatieregeling.

Waarom krijg ik geen compensatie terwijl ik wel te veel heb betaald?

Je komt niet in aanmerking voor compensatie als het bedrag aan rente lager is dan €50. Dit is de grens die we vooraf hebben bepaald.

Waarom verrekenen jullie de compensatie?

We vinden het belangrijk dat je niet langer aan je doorlopend krediet vast zit dan nodig is. Door de compensatie van je openstaande schuld af te trekken, wordt die schuld kleiner. Daardoor heb je je krediet sneller afgelost.

Ik heb een betalingsafspraak en hoef een deel van mijn schuld niet terug te betalen. Heeft dit invloed op de compensatie?

Heb je een betalingsregeling met ons afgesproken? Bijvoorbeeld een betaalpauze waardoor je tijdelijk per maand minder of niets hoefde te betalen? Dan kan deze periode invloed hebben op onze berekening. Het bedrag dat je minder of niet hoefde te betalen kan bijvoorbeeld in mindering worden gebracht op je compensatie.

Na de berekening van je compensatie bekijken we wat de gevolgen van je betalingsregeling zijn op de compensatie. Je krijgt hierover bericht.

Finale kwijting

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat je na je akkoord niet opnieuw een klacht of claim kunt indienen over de in rekening gebrachte variabele rente. Dat geldt niet alleen voor een klacht die je bij ons indient, maar ook voor een klacht bij het Kifid of de rechter. Als je het aanbod tot compensatie aanvaardt, staat de compensatie vast. Je kunt de regeling over de afgesproken compensatie niet meer veranderen. Deze regels gelden voor jou en voor ons. Dat betekent dat wij ook niet naar de rechter kunnen om een zaak te beginnen over de variabele rente. Ook kunnen we ons aanbod niet intrekken of het compensatiebedrag verlagen. Zo hebben we dus allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Waarom moet ik finale kwijting verlenen?

Als je akkoord gaat met het compensatiebedrag en finale kwijting verleent, hebben we allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Andere vragen

Ik heb m’n krediet aangepast. Wat betekent dat voor de compensatie?

Onze berekening gaat per contract. Als je bijvoorbeeld je ene krediet stopt en een nieuw krediet aanvraagt, krijg je weer een nieuw contract. Je hebt dan dus 2 contracten. We bekijken per contract of je in aanmerking komt voor compensatie.

Ik had een doorlopend consumptief krediet en heb het omgezet naar een persoonlijke lening. Wat gebeurt er met mijn compensatie?

We berekenen voor je oude doorlopend krediet of je in aanmerking komt voor compensatie. Als dat zo is, maken we het te veel betaalde bedrag over naar de tegenrekening. Voor een Persoonlijke Lening geldt de compensatieregeling niet.

Ik heb de limiet van m’n krediet aangepast. Wat betekent dat voor de compensatie?

Onze berekening gaat per contract. Als je je limiet verhoogt, krijg je weer een nieuw contract. Je hebt dan dus 2 contracten. We bekijken per contract of je in aanmerking komt voor compensatie.

Ik ben erfgenaam van iemand die een doorlopend krediet heeft gehad. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Als de overledene een contract heeft gehad, hebben we daar eerst de gegevens van nodig. Daarna moeten we vaststellen dat jij als erfgenaam compensatie kunt aanvragen. We hebben dan dus aanvullende informatie nodig. Je kunt op deze pagina inloggen en vervolgens aangeven dat je een aanvraag doet namens iemand anders. Daarna kun je de aanvullende informatie indienen.

Heeft de compensatie gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Heb je de door jou betaalde rente afgetrokken in je aangifte inkomstenbelasting? Dan heeft de compensatie gevolgen voor je aangifte. Je moet het compensatiebedrag dan aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Wat zijn de uitspraken van het Kifid over de compensatie?

Alle uitspraken van het Kifid vind je op kifid.nl.