Ga direct naar: inhoud

Verantwoord lenen

Leen verstandig door uw lening af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Lees de tips!

Tips om verstandig te lenen

Lenen kost geld. Voordat u een lening afsluit, is het daarom belangrijk om een bewuste afweging te maken.

Leen alleen als u geen beter alternatief heeft

Wilt u een aankoop niet uitstellen en heeft u spaargeld? Dan is het vaak goedkoper om uw spaargeld te gebruiken in plaats van te lenen.

Stem uw lening af op uw inkomsten en uitgaven

Het is verstandig om voordat u leent uw inkomsten en uitgaven bij te houden. Zo ziet u of u ruimte heeft om te sparen. Als u op dit moment geen geld overhoudt om te sparen, dan heeft u ook geen geld om uw lening af te betalen. In dat geval is het verstandig om naar een oplossing te zoeken hoe u kunt besparen op uw maandelijkse uitgaven.

Stem uw lening af op uw toekomstige situatie

Kunt u in de toekomst de lening én de rente terugbetalen? Ook als u minder inkomen heeft? Bijvoorbeeld als u overweegt in de toekomst minder te gaan werken? Dit zijn nuttige vragen om te kijken of u niet alleen nu, maar ook in de toekomst, uw lening kunt betalen.

Los een bestaande lening eerst af

Voordat u een nieuwe lening aan gaat, is het verstandig om eerst de huidige lening(en) af te lossen. Zo voorkomt u dat u steeds meer schulden krijgt. U kunt ook overwegen om de huidige lening over te sluiten. Dat kan interessant zijn als de rente bij een andere kredietaanbieder lager is. Houd u rekening met een mogelijke boete bij het vervroegd aflossen.

Denk na over tussentijds aflossen

Hoe langer u een lening heeft, hoe langer u rente betaalt. En hoe duurder uw lening uiteindelijk wordt. Als u extra aflost, dan is de lening sneller terugbetaald en kost uw lening minder.

Lees meer

Denk na over de situatie bij overlijden

Wilt u uw nabestaanden onbezorgd achterlaten? Het Doorlopend Krediet en de Persoonlijke Lening van Nationale-Nederlanden bieden geen overlijdensrisicodekking. Het kan verstandig zijn om een Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.


Kunnen wij u helpen?