Ga direct naar inhoud

Betalingsproblemen en uw lening

Betalingsproblemen door maatregelen rondom coronavirus?

De maatregelen die de regering neemt om het coronavirus in te dammen, hebben gevolgen voor onze economie. Heeft of verwacht u problemen met het betalen van uw lening? Neem dan contact met ons op. We kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Uw lening (tijdelijk) door een andere reden niet meer kunnen betalen

Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen ervoor zorgen dat uw Consumptief Krediet ineens een zware last wordt. Wat als u de lasten van uw lening (tijdelijk) niet meer kunt dragen? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. We kijken samen welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen of te beperken.

Betalingsachterstand

Het kan voorkomen dat u moeite heeft om uw lening te betalen. Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor de betaalbaarheid van uw Consumptief Krediet onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met hogere lasten of omdat uw inkomsten onverwacht dalen.

Eén betaling gemist

Het kan gebeuren dat de automatische incasso van uw maandtermijn niet gelukt is. Belangrijk is dat deze achterstand zo snel mogelijk wordt ingehaald. Wij proberen daarom na 7 dagen nog een keer uw maandbedrag te incasseren van het bij ons bekende rekeningnummer. Wilt u ervoor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat? Is dit niet mogelijk, neem dan contact met ons. U kunt de maandtermijn ook zelf betalen op rekeningnummer (IBAN) NL75 INGB 0009 0049 26 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Vermeld bij de overboeking uw contractnummer. Als de her-incasso mislukt, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om samen naar een passende oplossing te zoeken voor uw situatie. U kunt uiteraard ook zelf contact met ons opnemen.

Meerdere betalingen gemist

Als meerdere keren de automatische incasso niet correct kan worden afgeschreven, wordt de automatische incasso beëindigd. Om te voorkomen dat er een langdurige betalingsachterstand ontstaat, nemen wij telefonisch contact met u op. We zoeken dan samen met u naar een passende oplossing voor uw situatie. U kunt uiteraard ook zelf contact met ons opnemen.

Langdurige betalingsachterstand

Als u meer dan twee maanden een betalingsachterstand heeft, kan er sprake zijn van een structureel probleem. Ook dan staan we graag voor u klaar en zullen we samen met u er alles aan doen om te kijken of we een passende oplossing kunnen vinden.

Hoe we u kunnen helpen

Nationale-Nederlanden vindt het belangrijk om u goed te helpen, juist wanneer het even tegenzit. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een budgetcoach. Om te bepalen hoe we u het beste kunnen helpen, maken we eerst een situatieschets. Ook maken we dan afspraken over het terugbetalen van de achterstand.

Contact is heel belangrijk

Het is belangrijk dat we in contact komen met elkaar. Alleen dan is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen. Als we niet met u in contact kunnen komen, kan het zover komen dat we uw lening moeten opeisen. Dit kan ook betekenen dat uw lening wordt overgedragen aan een incassobureau. Wij willen er uiteraard alles aan doen om dit niet te laten gebeuren. Neemt u daarom in geval van langdurige achterstand altijd contact met ons op.

Wat kunt u zelf doen

Als u een betalingsachterstand heeft of u verwacht mogelijke betalingsproblemen, dan zijn er een aantal mogelijkheden die u zelf kunt onderzoeken om uw situatie in kaart te brengen en/of te verbeteren.

Nibud

Heeft u voldoende inzicht in uw inkomsten en uitgaven? Weet u wat er maandelijks binnenkomt en uitgaat? Op de website van het Nibud (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting) vindt u informatie over hoe u uw financiën in kaart kunt brengen en tips over besparingen.

Belastingdienst

Als uw persoonlijke situatie wijzigt, komt u mogelijk in aanmerking voor toeslagen, zoals zorgtoeslag. Of misschien komt u in een lagere belastingschijf terecht door de daling van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst vindt u informatie over wat de wijziging van uw persoonlijke situatie voor u kan betekenen.

Gemeente

Bij veel gemeenten kunt u een 'woonkostentoeslag' aanvragen. Dit is een bijdrage in de woonlasten. Hoeveel woonkostentoeslag u ontvangt is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw hypotheek en uw inkomen. Meer informatie over de woonkostentoeslag kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Werkgever

Uw werkgever kan u helpen bij het treffen van een betalingsregeling. U kunt bijvoorbeeld afspreken om een deel van uw salaris rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden over te laten maken, zodat uw lening tijdig wordt betaald en/of betalingsachterstand kan worden ingelopen.

Nationale-Nederlanden

Wij willen u zo goed mogelijk helpen bij (het voorkomen van) een betalingsachterstand. Neem daarom contact met ons op als u de lasten (tijdelijk) niet meer kunt dragen. Samen met u zoeken wij dan naar een oplossing. De eerste stap naar een mogelijke oplossing is het in kaart brengen van uw financiële situatie.

uniqueid