Ga direct naar inhoud

Hoe kan ik mijn lening wijzigen?

  • Kosteloos extra aflossen
  • Kredietlimiet Doorlopend Krediet aanpassen

Aanpassen van uw lening

Heeft u een lening bij Nationale-Nederlanden? Dan kan het voorkomen dat u uw lening wilt aanpassen. U wilt bijvoorbeeld extra aflossen. Of bij uw Doorlopend Krediet het te betalen maandbedrag of uw kredietlimiet aanpassen. Ook in het geval van overlijden wordt een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening gewijzigd.

Kosteloos extra aflossen op uw lening

U kunt kosteloos en eenvoudig extra aflossingen doen op uw Doorlopend Krediet of op uw Persoonlijke Lening. Als u extra aflost, dan is de lening sneller terugbetaald en kost uw lening minder. Extra aflossen gaat als volgt:

  • Maak uw aflossing over naar rekeningnummer (IBAN) NL75 INGB 0009 0049 26 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V.
  • Vermeld bij de overboeking altijd uw contractnummer. Dit nummer vindt u op de maandoverzichten die u ontvangt.

Let op: Heeft u uw lening bij Nationale-Nederlanden voor 2008 afgesloten én begint uw contractnummer niet met de cijfers 2000? Maak het bedrag dan over naar (IBAN) NL56 INGB 0652 9926 33 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Weet u het niet zeker? U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 655 60 80. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur tot 18.00 uur.

Doorlopend Krediet Persoonlijke Lening
Uw extra aflossing is zichtbaar op het maandoverzicht. Dit overzicht ontvangt u in de maand na de aflossing. Na ontvangst van een extra aflossing ontvangt u per e-mail bericht.
Bij een extra aflossing verandert uw kredietlimiet niet. Ook uw maandbedrag blijft gelijk. Bij een extra aflossing blijft uw maandbedrag gelijk. Door een extra aflossing wordt de looptijd van uw lening korter.
Afgeloste bedragen kunt u tot en met 31 december 2020 weer opnieuw opnemen. Vanaf 1 januari 2021 kunt u het geld dat u heeft afgelost niet langer opnieuw opnemen. Geld dat u heeft afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen
De maandelijkse incasso stopt als u het opgenomen bedrag volledig heeft terugbetaald. Uw Doorlopend Krediet wordt dan automatisch beëindigd. De Persoonlijke Lening wordt automatisch beëindigd als u aan het einde van de looptijd de maandbedragen op tijd en volledig heeft betaald.

Maandbedrag aanpassen bij Doorlopend Krediet

Het is mogelijk om uw maandbedrag van uw Doorlopend Krediet te wijzigen. U kunt ervoor kiezen het aflospercentage te wijzigen naar 1,5%, 2% of 2,5%. Bij een verlaging van het aflospercentage moet uw financiële situatie hiervoor opnieuw beoordeeld worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Onze contactgegevens

Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening beëindigen

Om uw Doorlopend Krediet te kunnen beëindigen, moet het saldo van het Doorlopend Krediet € 0,- zijn. Is dit het geval dan kunt u ons per telefoon of contactformulier laten weten dat u het Doorlopend Krediet wilt beëindigen. U ontvangt dan van ons het wijzigingsformulier dat u ondertekend terug moet sturen. Vervolgens zullen wij het Doorlopend Krediet beëindigen en bij het BKR afmelden.

Als het Doorlopend Krediet op naam van uzelf en uw partner staat, dan moet u beiden het formulier ondertekenen. U kunt dit formulier hier ook downloaden.

Uw Persoonlijke Lening wordt automatisch beëindigd als u aan het einde van de looptijd de maandbedragen op tijd en volledig heeft betaald. Wij zullen op dat moment de Persoonlijke Lening bij het BKR afmelden.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als u komt te overlijden moet het geleende bedrag worden terugbetaald. Wanneer het overlijdensbericht bij ons binnenkomt, blijven de maandbedragen doorlopen totdat de lening is terugbetaald. Uw erfgenamen betalen dus maandelijks voor de rente en aflossing. Uw lening kan ook door een volledige aflossing worden beëindigd. Uw erfgenamen betalen vanaf het moment van volledige aflossing geen rente meer.

Heeft het Doorlopend Krediet of de Persoonlijke Lening twee kredietnemers? Dan wijzigt er in principe niets in de voorwaarden. U moet het overlijden van één van de kredietnemer wel melden aan Nationale-Nederlanden.

Overlijden doorgeven

Uw adres wijzigen

Uw adreswijziging kunt u online aan ons doorgeven.

Adres wijzigen