Ga direct naar inhoud

Wat is de actuele rente van een Doorlopend Krediet?

  • Rente afhankelijk van kredietlimiet en persoonlijke situatie
  • Alleen rente over opname en geen rente over kredietlimiet

Aantrekkelijke rente bij een Doorlopend Krediet

Het rentepercentage is afhankelijk van de door u gekozen kredietlimiet en uw persoonlijke en financiële situatie. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen en dus niet over uw gehele kredietlimiet.


Kredietlimiet
Variabele debetrente /
Jaarlijks kostenpercentage
van €35.000 tot €50.000 min 4,8% - max 8,2%
van €25.000 tot €35.000 min 4,8% - max 8,2%
van €15.000 tot €25.000 min 5,0% - max 8,3%
van €10.000 tot €15.000 min 6,3% - max 8,9%
van €5.000 tot €10.000 min 7,5% - max 9,9%
van €2.500 tot €5.000 min 9,9% - max 9,9%

Rekenvoorbeeld Doorlopend Krediet

Onderstaand rekenvoorbeeld toont de kosten van het Doorlopend Krediet voor verschillende kredietlimieten. Hierbij is uitgegaan van de laagste tarieven per kredietlimiet, dat de kredietlimiet direct na afsluiten volledig is opgenomen en dat gedurende de looptijd afgeloste bedragen niet worden opgenomen. Lost u extra af tijdens de looptijd of heeft u geld opgenomen? Dan wordt de looptijd korter of langer.

Kredietlimiet Maandbedrag Variabele debetrente / Jaarlijks kosten­percentage Looptijd in maanden Totale prijs van het krediet
€ 50.000 € 1.000 4,8% 56 € 55.752
€ 25.000 € 500 4,8% 56 € 27.876
€ 15.000 € 300 5,0% 56 € 16.807
€ 10.000 € 200 6,3% 58 € 11.575
€ 5.000 € 100 7,5% 60 € 5.972
€ 2.500 € 50 9,9% 66 € 3.194
  • In het voorbeeld is uitgegaan van een ongewijzigde rente.
  • De maandlasten zijn gebaseerd op een aflospercentage van 2% per maand.

Variabele rente

Omdat een Doorlopend Krediet een variabele rente heeft, kan de rente tijdens de looptijd stijgen. U betaalt dan per maand meer aan rente en lost minder af. Daardoor kan het zijn dat u uw krediet niet meer binnen de afgesproken looptijd aflost. We verhogen dan uw maandbedrag zodat u uw krediet wel binnen 180 maanden (15 jaar) aflost. U krijgt bericht van ons als we uw maandbedrag wijzigen.

De hoogte van de variabele rente is afhankelijk van:

  • Inkoopprijs (afhankelijk van geld- en kapitaalmarkt)
  • Risico’s (renterisico, kredietrisico)
  • Kosten (operationele kosten, kapitaalskosten)

Deze kosten kunnen wijzigen. Dit betekent dat de rente hoger of lager kan worden.

Bekijk de invloed van een rentedaling op de looptijd van uw lening

Bekijk de invloed van een rentestijging op de looptijd van uw lening