Ga direct naar: inhoud

Wat is de actuele rente van een Doorlopend Krediet?

  • Rente afhankelijk van kredietlimiet en persoonlijke situatie
  • Alleen rente over opname en geen rente over kredietlimiet

Vraag offerte aan

Aantrekkelijke rente bij een Doorlopend Krediet

Het rentepercentage is afhankelijk van de door u gekozen kredietlimiet en uw persoonlijke en financiële situatie. U betaalt alleen rente over het geld dat u opneemt en dus niet over uw kredietlimiet.


Kredietlimiet
Variabele debetrente /
Jaarlijks kostenpercentage
van €35.000 tot €50.000 min 4,8% - max 8,2%
van €25.000 tot €35.000 min 4,8% - max 8,2%
van €15.000 tot €25.000 min 5,0% - max 8,3%
van €10.000 tot €15.000 min 6,3% - max 8,9%
van €5.000 tot €10.000 min 7,5% - max 10,3%
van €2.500 tot €5.000 min 10,5% - max 13,0%

Wilt u uw rente weten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Verantwoord lenen

Een lening mag niet leiden tot financiële problemen, nu niet en ook niet in de toekomst. Wij willen namelijk alleen op een verantwoorde manier een lening aan u verstrekken. Om verantwoord te kunnen lenen, is het daarom belangrijk dat u inzicht heeft in de kosten van uw lening.

Lees meer

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld toont de kosten van het Doorlopend Krediet voor verschillende kredietlimieten. Hierbij is uitgegaan van de laagste tarieven per kredietlimiet, dat de kredietlimiet direct na afsluiten volledig is opgenomen en dat gedurende de looptijd afgeloste bedragen niet worden opgenomen. Lost u extra af tijdens de looptijd of neemt u weer geld op? Dan wordt de looptijd korter of langer.

Rekenvoorbeeld Doorlopend Krediet

Onderstaand rekenvoorbeeld toont de kosten van het Doorlopend Krediet voor verschillende kredietlimieten. Hierbij is uitgegaan van de laagste tarieven per kredietlimiet, dat de kredietlimiet direct na afsluiten volledig is opgenomen en dat gedurende de looptijd afgeloste bedragen niet worden opgenomen. Lost u extra af tijdens de looptijd of neemt u weer geld op? Dan wordt de looptijd korter of langer.

Krediet-
limiet
Maand-
bedrag
Variabele debetrente /
Jaarlijks kostenpercentage
Looptijd
in maanden
Totale prijs
van het krediet
€ 50.000 € 1.000 4,8% 56 € 55.752
€ 25.000 € 500 4,8% 56 € 27.876
€ 15.000 € 300 5,0% 56 € 16.807
€ 10.000 € 200 6,3% 58 € 11.575
€ 5.000 € 100 7,5% 60 € 5.972
€ 2.500 € 50 10,5% 66 € 3.250
  • In het voorbeeld is uitgegaan van een ongewijzigde rente.
  • De maandlasten zijn gebaseerd op een aflospercentage van 2% per maand.

Variabele rente

Als vergoeding voor het geleende bedrag betaalt u rente. De rente is variabel en kan dus altijd wijzigen. Uw maandlasten veranderen daardoor niet, wel kan het korter of langer duren voordat u de lening volledig heeft terug betaald.

De hoogte van de variabele rente is onder andere afhankelijk van:

  • Inkoopprijs (afhankelijk van geld- en kapitaalmarkt)
  • Risico’s (renterisico, kredietrisico)
  • Kosten (operationele kosten, kapitaalskosten)

Deze kosten kunnen wijzigen. Dit betekent dat de rente hoger of lager kan worden.

Bekijk de invloed van een rentedaling op de looptijd van uw lening

Bekijk de invloed van een rentestijging op de looptijd van uw lening

Vraag een offerte aan

Lees meer over het rentebeleid